Petek, 28. avgust, ob 21.30, telovadnica Osnovne šole I, Murska Sobota»Dance Communication Lab / Improvizacijski napad«

z glasbenikom Tomaž Grom in plesalci iz Avstrije, Madžarske, Hrvaške in Slovenije


Improvizacijski napad/ Dance Communication Lab je namenjen spoznavanju ustvarjalcev plesnih predstav skozi ples ter vpogledu občinstva v skrite dogodke plesnega ustvarjanja. Gledalci lahko v živo spremljajo rojevanje idej in prepletanje plesa. Dogajanje na odru ni predstava, ni izčiščen in izbran plesni “material”, temveč živ proces komuniciranja, ki vključuje ples kot jezik – sredstvo sporazumevanja. Na odru lahko spremljamo multikulturni dialog, v njegovi najžlahtnejši obliki.

Improvizacijski napad/ Dance Communication Lab na letošnjem festivalu Fronta bo v improvizacijsko sinergijo in raziskovanje združil plesalce iz Avstrije, Madžarske, Hrvaške in Slovenije ter glasbenika Tomaža Groma.


Tomaž Grom je priznani slovenski glasbenik, uveljavljen v oblikovanju izjemno različnih žanrov in v uprizoritvenih umetnostih sodeluje na področju gledališča, plesa in lutk. Njegov avtorski pristop je izrazen po digitalno procesiranih in akustičnih zvokih. Sodeluje v zasedbah Cpg impro, Alzheimer3 in Tilt, kot solist pa se osredotoča na raziskovanje dimenzij tehnik igranja kontrabasa in njegovih kombinacij z elektroniko. Kot avtor ustvarja tako skozi vnaprej strukturirane kot tudi improvizirane forme,  pri vsem pa ga najbolj navdihuje princip spontane zvočnosti. V svoji karieri je gostoval na številnih festivalih po Evropi in Kanadi, leta 2007 pa je prejel nagrado zlata ptica, namenjeno inovativni ustvarjalnosti, ki jo podeljuje Liberalna akademija.


Po končanih nastopih bo na prizorišču potekal pogovor o predstavah, ki ga bo moderirala Jedrt J. Furlan.

Friday, 28th August at 21:30, Gym of the Primary School I, Murska Sobota»Dance Communication Lab / Improvisation attack«

with musician Tomaž Grom and dancers from Austria, Hungary and Slovenia


The Dance Communication Lab/ Improvisation Attack is devoted to learning about the creators of dance performances through the dance and to the insight of the public into the hidden events of dance creation. The spectators can personally witness the birth of ideas and interweaving of the dance. The happening on the stage is not a performance, not a finalized and selected dance “material”, but a live communication process which includes dance as the language - the means of communication. On the stage we can observe a multicultural dialogue in its most precious form. 

At this year Front festival, the Improvisation Attack/ Dance Communication Lab will join the dancers from Austria, Hungary, Croatia and Slovenia and the musician Tomaž Grom in improvisation synergy and exploration.


Tomaž Grom is an acknowledged Slovenian musician, established in the creation of extremely different genres. In performance arts, he participates in the spheres of theatre, dance and puppets. His authorship approach is distinguished by digitally processed and acoustic sounds. He has been cooperating in the groups Cpg impro, Alzheimer3 and Tilt and as a soloist, he has been focusing mainly on exploring the dimensions of different techniques of performing on the double bass and its combinations with electronics. As an author he has been creating both through the pre-structured and improvised forms, but his major inspiration has always been the principle of spontaneous sonority. During his career, he was a guest at numerous festivals in Europe and Canada and in 2007 he won the Zlata ptica (Golden Bird) award, devoted to innovative creativity and conferred by the Liberal Academy.


After the performance there will be a discussion hosted by Jedrt J. Furlan.

 
Creation.html
nazaj
backCreation.htmlCreation.htmlCreation.htmlshapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1
Opus1.html
naprej
forwardOpus1.htmlOpus1.htmlOpus1.htmlshapeimage_4_link_0shapeimage_4_link_1
+Performances.html
Performances.html