28. avgust, ob 15.00, MIKK


Seminar

“Rob sodobnega plesa – sodobni ples na robu II”


Seminar o temi iskanja rešitev dostopnosti, izobraževanja, promocije in umestitve sodobnega plesa zunaj velikih kulturnih središč Srednje Evrope bo moderiral Rok Vevar. Razprave o decentralizaciji sodobne umetnosti se bodo udeležili producenti, teoretiki, koreografi, publicisti in plesalci iz Slovenije in tujine.

28th August, 15.00, MIKK


Seminar

“Edge of Contemporary Dance – Contemporary Dance at the Edge II”


The seminar on the topic of seeking solutions to accessibility, training, promotion and placement of contemporary dance outside the great cultural centers of the Middle Europe will be hosted by Rok Vevar. Producers, theoreticians, choreographers, publicists and dancers from Slovenia and abroad will attend discussions on decentralisation of contemporary art. 

 
CCP.html
nazaj
backCCP.htmlCCP.htmlCCP.htmlshapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1
School.html
naprej
forwardSchool.htmlSchool.htmlSchool.htmlshapeimage_4_link_0shapeimage_4_link_1
+Programme.html
Performances.html