25. avgust / 25th August


20.30 Telovadnica Osnovne šole I, Murska Sobota


8.30 p.m.  Gym of the Primary School I, Murska Sobota

Company Decalage: APPEL, ETEINS PAS (UK)
Režija in koreografija / Direction and choreography: Mickael Marso Riviere

Plesalca / Dancers: Mickael Marso Riviere, Navala Chaudhari

Glasba / Music: Jason Kalidas

Produkcija / Production: Company DecalageV predstavi Appel trije nastopajoči delujejo kot močan gibalni dialog ter kontaktna improvizacija, ki se vzpostavi med dvema plesalcema in glasbenikom, ki igra na bansuri flavto in tolkalo tabla. Predstava odslikava instinktivne odnose med plesom in spontano glasbo, svoj navdih pa črpa iz več plesno-gibalnih tehnik: breakdancea, brazilske borilne veščine capoeire in sodobnega plesa.

Gibalno in zvočno specifična ter vsebinsko nenavadna predstava Eteins Pas pa se navdušuje nad idejo o življenju po smrti in vsebinskimi iztočnicami zgodb ljudi, ki so doživeli »zunajtelesno izkušnjo«.

In the performance Appel, three performers operate on the principle of a strong movement dialogue and contact improvisation which is established between the two dancers and a musician playing a bansuri flute and tabla percussion instrument. The performance reflects instinctive relations between dance and spontaneous music and draws the inspiration from several dance and movement techniques: breakdance, Brasil fighting style and contemporary dance.

The performance Eteins Pas, which is specific in terms of movement and sound and quite extraordinary in terms of substance, is dedicated to the idea of life after death and stories of the people who underwent an »out-of-body experience«.