27. avgust / 27th August


21.30 Telovadnica Osnovne šole I, Murska Sobota


9.30 p.m.  Gym of the Primary School I, Murska Sobota

Stephanie Cumming: a kind of magic

(A, SI, Creation Beyond Front@ II)

slovenska premiera / Slovenian premiere


Koreografinja / Choreographer: Stephanie Cumming

Plesalci / Dancers: Luke Baio, Sebastijan Gec, Katja Kosi, Jianan Qu

Produkcija / Production: Dance Identity/D.ID (A), Zavod Flota (SI)Skupna produkcija mreže Dance Explorations Beyond Front@, nastale v sodelovanju koreografov in plesalcev iz Avstrije in Slovenije. / Joint production of the network Dance Explorations Beyond Front@, created in cooperation with choreographers and dancers from Austria and Slovenia.

»Resničnost je le iluzija, vendar zelo trdovratna iluzija.« (Albert Einstein) / »Reality is merely an illusion, albeit a very persistent one.« (Albert Einstein)


Resničnost doživljamo subjektivno. Nekateri jo jemljejo kot to, kar je, medtem ko se drugim zdi tak pogled poenostavljajoč. Naša prizadevanja, da bi poglobili razumevanje (oziroma nerazumevanje) sveta okoli nas, nimajo konca. Vera v nadnaravno, v paranormalno, vse tisto, česar si ne znamo razložiti, čeprav se zgodi pred našimi očmi, nam prav tako govori, da je življenje več kot le to, kar vidimo. Ali moramo postati iluzionisti, da bi se izognili cinizmu? So naša telesa prav tako del iluzije? Na kateri točki se končno lahko nehamo pretvarjati in vzamemo resničnost kot to, kar je.


We experience the reality in a subjective manner. Some people take it for what it is, whereas others believe that such view is an oversimplified one. Our endeavours to deepen our comprehension (or incomprehension) of the world around us never end. Faith in the supernatural, paranormal, all that which we cannot explain although it takes place before our very eyes, also tells us that there is more to life than meets the eye. Do we have to become illusionists in order to avoid cynicism? Are our bodies also part of the illusion? At what point can we finally stop pretending and take the reality such as it is?


Po končanih nastopih bodo na prizorišču potekali pogovori o predstavah. / After the performances, discussions will be held on the spot.