Murska Sobota ,  Slovenija ,  24. avgust  - 1. september 2012

1. september/ September 1

ob 10.00 (Odprti oder*)

at 10 am (Open Stage*)

vstop prost/ free entrance

CHOREOGRAPHERS' SANDPIT
KOREOGRAFSKI PESKOVNIK


Društvo za sodobni ples Slovenije/ Contemporary Dance Association Slovenia (SI)

Koordinira/ Coordinated by: Radharani Pernarčič

Koreografski peskovnik je vabilo plesalcem in koreografom na “trening idej” oz. v prostor igre, kjer trenutno prisotni na licu mesta razvijejo kratek gibalni material in ga nato obdelujejo s pomočjo idej vseh v skupini. Posamezniki si tako sproti zamislijo najrazličnejše pristope, namen česar pa je v prvi vrsti nabor možnosti, ki jih koreografi kasneje lahko uporabijo tudi pri ustvarjanju predstav. Koreografski peskovnik je predvsem oblika ustvarjalnega druženja, ki se orientira po preprostem vprašanju “kam vse lahko vodi nek material in kako vse lahko pristopim k njemu?”. Namenjen je plesalcem in koreografom, ki si želijo izmenjave kreativnih pristopov, razširjati ideje in raziskave skozi neobremenjeno igro/igrivost ter jih zanima kolektivno ustvarjanje kot način, ki ne vodi (nujno) v projekt.

Choreographers’ Sandpit invites dancers and choreographers to a “training of ideas”, or better into a space of play, where the participants will develop an on-the-spot short movement material, or show a sketchy, unfinished material from another creative process. It is mainly about an exchange and development of diverse raw choreographic and dramaturgical strategies in view of different parameters. Choreographic Sandpit is primarily a form of creative get together that follows a simple question “where can a certain material lead and how to approach it? The workshop is intended to dancers and choreographers who are interested in an exchange of creative approaches, an expansion of their associations and ideas, a research through unburdened play/playfulness, collective creation as a way that doesn’t (necessarily) lead to a project.

* V primeru dežja v preddverju gledališča/ In the event of rain in theatre entrance hallob 11.00 in 19.00 (center mesta)

at 11 am and 7 pm (city centre)

vstop prost/ free entrance

PREMIKAJOČA GALERIJA

MOVING GALLERY

Ragnhild Olsen (GB)

glej dan prej/ see day earlierob 20.00 (Gledališče Park)

at 8 pm (Park Theatre)

MUSH ROOM

Iz niza predstav Popoln vrt

The Perfect Garden Series


Liquid Loft (A)

Michel Blazy (FR)


Koreografija in režija/ Choreography and artistic direction: Chris Haring

Koreografija in izvedba/ Choreographed and performed by: Stephanie Cumming, Ian Garside, Anna Maria Nowak, Thales Weilinger

Asistentka koreografa/ Choreographic assistance: Stephanie Cumming

Glasba in oblikovanje zvoka/ Sound and composition by: Andreas Berger

Oblikovanje scene in luči ter dramaturgija/ Stage and light design, dramaturgy by: Thomas Jelinek

Oblikovanje scene/ Set design by: Michel Blazy

Producentka/ Production management: Marlies Pucher


Človek poskuša obvladovati naravo na različne načine, ob tem pa se sooča s fenomenom časa in s hitrostjo, s katero ta mineva. Medtem ko je 19. stoletje razmišljalo o časovnem stroju, ki človekovo telo poljubno pošilja iz ene točke v času v drugo, se zdi, da je na začetku 21. stoletja samo telo razumljeno kot časovni stroj, kot skupek različnih časovnih pasov in horizontov, ki jih prekriva ena koža. Mush Room je predstava iz niza modularnih predstav Popoln vrt. Vizualni umetnik Michael Blazy je postavil začasne paradiže iz druge roke, v katerih Liquid Loft kritično in z zrnom soli preizprašuje idejo, kako popolno živeti in ali je mogoče biti popoln.


Living the Good Life – by a variety of means humans try to control their nature and are thereby confronted with the phenomenon of time and the speed by which it passes by. Where, in the 19th century the time-machine seemed to permit humans to transfer their intact body into different eras, it seems that at the beginning of the 21st century the body itself manifests as a time-machine, as an ensemble of different time-zones and – horizons beneath a common skin.

Mush Room is part of a series of modular performances The Perfect Garden. In the temporary second hand paradises by the visual artist Michel Blazy Liquid Loft deal with possible concepts of living and being perfect critically, but also with a grain of salt.


S podpporo/ Supported by: Avstrijski kulturni forum


ob 21.00 (Gledališče Park)

at 9 pm (Park Theatre)

DCL

plesna improvizacija/ dance improvisation


izvajalci/ Performed by:

Celia Hickey (AT), Elisabeth Barker(GB), Kaja Janjić (SI),Marton Csuzi (HU), Zvonimir Kvesić (HR), Alja Ferjan (SI), Maja Kalafatić (SI), Beno Novak (SI), Jan Rozman (SI)

Glasbenik/ Musician: Sergej Randjelović (SI)

Video: Matej Kolmanko (SI)


Dance Communication Lab (Plesni Laboratorij komunikacije) je del programa mednarodne mreže Dance Explorations Beyond Front@ (Plesno ustvarjanje na oni strani Fronte), v kateri sodelujejo organizacije in umetniki iz Avstrije, Madžarske, Hrvaške, Velike Britanije in Slovenije. DCL je namenjen spoznavanju umetnikov iz različnih držav in spodbujanju njihovega sodelovanja. V okviru dveletnega programa Bridging New Territories (Povezovanje novih območij) v vseh omenjenih državah potekajo DCL ustvarjalni procesi in dogodki.


Letošnji DCL na festivalu Front@ je enotedenski ustvarjalni proces, ki združuje fotografe, video umetnike, glasbenike, plesalce in koreografe. Ob sklepu festivala bodo predstavili svoje ustvarjanje v Murski Soboti.


Dance Communication Lab is part of the programme of the international network Dance Explorations Beyond Front@, which includes artists from Austria, Hungary, Croatia, Great Britain, and Slovenia. DCL was devised with an intention that artists from different countries meet in other environments to encourage their cooperation. In the frame of the two year project Bridging New Territories, DCL creative processes and events take place in all the participating countries.


This year’s DCL at Front@ Festival is a week long creative process, including photographers, video artists, musicians, dancers, and choreographers, who will present their work at the concluding event of the festival in Murska Sobota.


DCL je del aktvinosti mreže Beyond Front@, − Bridging New Territories, ki ga podpira Evropska unija/ DCL is part of Beyond Front@ network's − Bridging New Territories activites supported by Culture Programme of the European Unionbloghttp://livepage.apple.com/Blog/Blog.htmlshapeimage_2_link_0
Program.html
Info.html
Location.html
Tickets.html
Delavnice.html
Blog/Blog.html
Location.html
Tickets.html
Workshops.html
programProgram.htmlProgram.htmlshapeimage_12_link_0
infoInfo.htmlInfo.htmlshapeimage_13_link_0
lokacijaLocation.htmlLocation.htmlshapeimage_14_link_0
locationLocation.htmlLocation.htmlshapeimage_15_link_0
vstopniceTickets.htmlTickets.htmlshapeimage_16_link_0
ticketsTickets.htmlTickets.htmlshapeimage_17_link_0
delavniceDelavnice.htmlDelavnice.htmlshapeimage_18_link_0
workshopsWorkshops.htmlWorkshops.htmlshapeimage_19_link_0
blogBlog/Blog.htmlBlog/Blog.htmlshapeimage_20_link_0
Podrobno.html
Detailed.html
backDetailed.htmlDetailed.htmlshapeimage_23_link_0
nazajPodrobno.htmlPodrobno.htmlshapeimage_24_link_0
Download.html
Download.html
prenesiDownload.htmlDownload.htmlshapeimage_27_link_0
downloadDownload.htmlDownload.htmlshapeimage_28_link_0