Murska Sobota ,  Slovenija ,  24. avgust  - 1. september 2012

24. avgust/ August 24


ob 19.00 (Odprti oder*)

at 7 pm (Open Stage*)

vstop prost/ free entrance

KOREOGRAFIJA BESED

CHOREOGRAPHY OF WORDS

pesniško branje in pokušina vina/ poetry reading and wine tasting


Berejo/Poetry by: André Velter (FR), Žiga Golob (SI), Matej Bizjak Petit (SI)

Povezuje/Moderated by: Janina Kos


André Velter (1945) je francoski pesnik  in dobitnik nagrade Goncourt za poezijo (1996), ki je že leta 1955 začel svoja popotovanja po Evropi in Bližnjem vzhodu. Te izkušnje so v njegovo poezijo vnesle zvoke in ritme dežel, ki jih je pesnik obiskoval. Velter raziskuje polifono poezijo, ki jo predstavlja na številnih recitalih, pogosto ob spremljavi plesa in inštrumentov.


Žiga Golob je kontrabasist in bas kitarist. Je navdušen glasbeni improvizator, pa tudi prispevovalec basovskega parta konvencionalnim popevčnim oblikam. Slišen je na več kot 80 albumih in čitljiv v eni pesniški zbirki.


French poet André Velter (1945), winner of the Goncourt Prize for poetry (1996), began his journey across Europe and the Middle East already in 1955. His poetry displays a varied and colorful relation to the places, sounds and rhythms of the cultures he has visited. Velter experiments with polyphonic poetry which he presents at various poetry recitals, often accompanied with dance and instrumentation.


Žiga Golob is a double bassist and electric bass guitarist. A keen improviser and provider of bass parts to the more conventional song forms. He can be heard on over 80 albums and read in one collection of poetry.


* V primeru dežja v preddverju gledališča/ In the event of rain in theatre entrance hallob 20.00 (Gledališče Park)

at 8 pm (Park Theatre)

vstop prost/ free entrance

MALO TU MALO TAM
A BIT HERE A BIT THERE


Plesna skupina s posebnimi potrebami skupnosti Barka (SI)

Special needs dance group of the community Barka (SI)


Koreografija/ Choreographed by: Nataša Tovirac

Glasba/ Music: Zaz (Ni Oui Ni Non)

Izvajalci/ Performed by: Maja Beden, Bernarda Gregori, Bogo Gross, Gorazd Hojnik, Lucija Pezdirc, Maja Predovič, Slavko Škerlj, Kristina Cerar, Katherine Brundell, Robert Strgar


Plesna skupina s posebnimi potrebami skupnosti Barka deluje pod mentorstvom Nataše Tovirac že 13 let. Uspešno nastopajo in navdušujejo plesne odre širom po Sloveniji; celo na državnem nivoju, saj so bili na festival plesne ustvarjalnosti Živa s svojimi plesnimi miniaturami uvrščeni vsa zadnja štiri leta. Barkine plesalce odlikuje neposrednost in predanost ustvarjanju in delu, so hkrati odločni, nepredvidljivi, igrivi in polni idej. Zavedajo se, da s tem tudi sami veliko dajejo družbi, v kateri živimo in ki danes še bolj potrebuje sprejemanje drugačnosti, strpnosti in preproste človeškosti.


The special needs dance group of the community Barka is active under the mentorship of Nataša Tovirac already for 13 years. The group has successfully performed on stages across Slovenia and was in the past four years even included in the Slovene Živa Festival. Barka’s performers are incredibly direct and entirely devoted to creating in dance; they are determined, unpredictable, playful, and full of ideas. By performing for us they also make an invaluable contribution to the society in which we live today, which is in dire need for accepting difference, openness, tolerance, and simple humanity.GENERACIJE

GENERATIONS


Koreografija/ Choreography: Branko Potočan in Matjaž Farič

Nastopajo/ Performed by:

Maja Črešnjovnjak, Anja Gujt, Hannah Jančar, Maja Halas,

Vita Kološa Kušej, Jena Kološa Kušej, Tisa Kučan Lah, Karolina Voroš, Ana Kuhar, Danica Flisar, Fanika Cvjetković, Ida Horvat, Irena Kumin, Jasenka Hrebak, Jelka Beltram, Jožica Hodžar, Julija Kovač, Marija Horvat, Marija Sreš, Milena Čerpnjak, Milena Stropnik, Olga Lužnik, Rozina Farič, Svetlana Farič, Tone Stropnik, Veronika Žunec in drugi/ and others


Sodobni ples je izjemno komunikativno sredstvo, ki vsakemu posamezniku omogoča, da v ustvarjalnem procesu sodeluje po svojih najboljših močeh. V delavnicah z naslovom Generacije smo želeli približati sodobni ples tistim, ki se s plesom sicer ne ukvarjajo, in jih z ustvarjanjem medgeneracijsko povezati. V ustvarjalnem procesu, ki sta ga vodila priznana koreografa Branko Potočan in domačin Matjaž Farič, so sodelovali otroci, mladostniki in upokojenci iz Murske Sobote in vsega Prekmurja. Njihovo izjemno prizadevnost je vredno postaviti ob bok vrhunskim izvajalcem, da bi sodobni ples predstavili brez nepotrebne vzvišenosti in elitizma, takšnega, kot v resnici je.


Contemporary dance is an exceptional means of communication, allowing anybody to participate in a creative process as best as one can. The aim of the series of workshops titled Generations was to introduce contemporary dance to those who do not work in the field of dance and to form intergenerational links between the participants through creation. Children, youth, and the elderly from the Prekmurje Region participated in a creative process led by two acclaimed Slovene choreographers Branko Potočan and Matjaž Farič. Presenting contemporary dance without unnecessary superiority and elitism, such as it is, the participants’ exceptional hard work can be put side to side to top notch performers.FO/LOVE ME

Neža Hribar & Leon Marič (SI)


Koreografija/ Choreographed by: Neža Hribar

Plasalca/ Performed by: Neža Hribar, Leon Marič

Glasba/ Music: Byetone- Topas


Ozri se nazaj ... Mogoče je še kaj ostalo za tvojimi koraki.

Dvojine ni več. So le še sledi in spomini na včeraj,

preden je njegovo senco zamenjal njen obraz.


Look back… Something may have remained behind your steps.

The dual no longer exists. Only traces and memories of tomorrow, before his shadow was replaced by her face.ČE SEM TO, KAR SO ONI MENI

IF I AM WHAT THEY ARE TO ME


Alja Ferjan (SI)


»Vdihnem svobodo, izdihnem sebe. Smrt mi ne da strahu, strah mi podari samega sebe. Sam sebe slišim navzven, najbližje pa ostane spomin. Spomin mi zabrišeš le ti, ki grd si, četudi na novo odpreš oči ... če pa zvončki beli ne zvonijo, prah shranila bo polica, ga požrla in za vedno molčala. V daljavi, v glavi neštetokrat ponovila, la la la.«


»I breathe in the freedom, breathe out myself. Death does not give me fear, the fear brings itself to me. I hear myself on the outside, but the closest is the memory. Only you who are ugly can obscure this memory, though you are opening your eyes afresh…and if the white bells don’t ring, the shelf will keep the dust, devouring it, forever silent. In the distance, repeating in the head innumerably la la la.«GLITCH


Jan Rozman (SI)


"Vašega sveta niti razstreliti ni mogoče, sam se je razkrojil!" Tango, Slawomir Mrožek


“Your world cannot even be blown up, it has dissolved by itself!” Tango, Slawomir MrożekMUUALLA/ NEKJE DRUGJE

MUUALLA/ ELSEWHERE


Ilona Jäntti (FI)


Koncept/Concept by: Tuula Jeker, Ilona Jäntti

Koreografija in izvedba/

Choreographed and performed by: Ilona Jäntti

Animacija/Animation: Tuula Jeker

Glasba in oblikovanje zvoka/

Music and sound design: Tuomas Norvio

Oblikovanje luči/Lighting design: Ainu Palmu


Muualla/Nekje drugje preiskuje možnosti, kako v predstavi v živo združiti animacijo, cirkuške veščine in ples. Projekt sta si zamislili arhitektka in animatorka Tuula Jeker in koreografinja ter performerka Ilona Jäntti. Interakcija med animacijo in performerko omogoča dialog med svetom realnega in svetom virtualnega, med animacijo in podobami, ki vznikajo iz nje – in obratno. Cirkuška artistka Ilona Jäntti in arhitektka ter animatorka Tuula Jeker sodelujeta pod imenom Ilmatila že od leta 2007. Svojo prvo predstavo Mualla/Nekje drugje pa predstavljata na plesnih in cirkuških festivalih od leta 2009.


Muualla/Elsewhere explores the possibilities of combining animation, circus and dance in a live performance context. The project was initiated and designed by architect and animator Tuula Jeker and choreographed and performed by Ilona Jäntti. The interaction between the animation and the performer enables a dialogue between the real and virtual worlds; animated environment and emerging creatures are affected by the performer and vice versa. Circus artist Ilona Jäntti and architect and animator Tuula Jeker have been working together since 2007. Their first performance, Muualla/Elsewhere, has been touring since 2009.


S podporo/ Supported by: Circus Info Finlandob 21.00 (Odprti oder*)

at 9 pm (Open Stage*)

vstop prost/ free entrance

DCL – video


DCL XI


Koncept/ Concept: Nino Bokan

Video in glasba/ Video and music: Matej Kolmanko

Avtorji sodelavci/ In collaboration with: Bruno Isaković, Sonja Pregrad, Selma Banich, Ana Mrak, Ana Vnučec, Dunja Bakić, Silvija Dogan, Sanjin Sabljak, Aleksandar Puača, Martin Jurin, Sara Marenić, Dora Bodakoš, Karlo Gorup, David Kabalin, Duan Božić, Damjan Nenadić, Zvonimir Marčić, Ana Bučević, Damir Vitković, Barbara Matejčić, Ivan Planinić, Nives Sertić, Goran Koletić, Zoran Madžarac, Jadranka Hübler, Nevena Pavić, Damir Gamulin

Produkcija/ Produec by: Flota, zavod, Murska Sobota

Koprodukcija/ Coproduced by: Hrvatski institut za pokret i ples

Zahvala/ Special thanks: Zagrebački plesni centar


V Dance Communication Labu, ki je od 28. do 30. oktobra 2011potekal v Plesnem centru v Zagrebu, so plesalci raziskovali odnos med arhitekturo in telesi. Izhodišče so bile barve prostorov, ki močno zaznamujejo arhitekturo Plesnega centra. Pod vodstvom hrvaškega plesalca Nina Bokana in slovenskega video umetnika Mateja Kolmanka je nastal video zapis improvizacij pred kamero.


In the Dance Communication Lab, which took place in the Zagreb Dance Centre from October 28 to October 30 2011, the dancers investigated the relationship between architecture and bodies. As their starting point they took the colours in the Dance Centre’s rehearsal space which make a significant imprint in its architecture. Led by Croatian dancer Nino Bokan and Slovene video artist Matej Kolmanko, the dancers’ improvisations have been recorded on video.DCL X


Izvajalci/ Performed by: Katja Legin, Anna Gulyás, Pawel Dudus, Nino Bokan, Thomas Goodwin

Video: Matej Kolmanko

Produkcija/ Produced by: Flota, zavod, Murska Sobota

Soprodukcija/ Coproduced by: Dance Identity, OHO, Pro-Progressione, Hrvatski institut za pokret i ples, Greenwich Dance


Pet plesalcev iz Avstrije, Madžarske, Hrvaške, Velike Britanije in Slovenije je med 6. festivalom Front@ s plesom raziskovalo mesto Murska Sobota s pomočjo domačina in video umetnika. Mesto je postalo prizorišče Dance Communication Laba, ki že več let zapored poteka v okviru rednega delovanja mednarodne mreže Dance Explorations Beyond Front@.


During the 6th Front@ Festival, five dancers from Austria, Hungary, Great Britain, and Slovenia embarked on a dance investigation of Murska Sobota with the help of a local and a video artist. The city became the venue of Dance Communication Lab, which takes place annually in the frame of the activities of the international Dance Exploration Beyond Front@ network.


  1. *V primeru dežja v preddverju gledališča/ In the event of rain in theatre entrance hall

bloghttp://livepage.apple.com/Blog/Blog.htmlshapeimage_2_link_0
Program.html
Info.html
Location.html
Tickets.html
Delavnice.html
Blog/Blog.html
Location.html
Tickets.html
Workshops.html
programProgram.htmlProgram.htmlshapeimage_12_link_0
infoInfo.htmlInfo.htmlshapeimage_13_link_0
lokacijaLocation.htmlLocation.htmlshapeimage_14_link_0
locationLocation.htmlLocation.htmlshapeimage_15_link_0
vstopniceTickets.htmlTickets.htmlshapeimage_16_link_0
ticketsTickets.htmlTickets.htmlshapeimage_17_link_0
delavniceDelavnice.htmlDelavnice.htmlshapeimage_18_link_0
workshopsWorkshops.htmlWorkshops.htmlshapeimage_19_link_0
blogBlog/Blog.htmlBlog/Blog.htmlshapeimage_20_link_0
Podrobno.html
Detailed.html
backDetailed.htmlDetailed.htmlshapeimage_23_link_0
nazajPodrobno.htmlPodrobno.htmlshapeimage_24_link_0
Download.html
Download.html
prenesiDownload.htmlDownload.htmlshapeimage_27_link_0
downloadDownload.htmlDownload.htmlshapeimage_28_link_0