Murska Sobota ,  Slovenija ,  24. avgust  - 1. september 2012

25. avgust/ August 25


ob 19.00 (Odprti oder*)

at 7 pm (Open Stage*)

vstop prost/ free entrance

STOP N GO


Éva Duda Company (HU)


Koreografija/ Choreographed by: Éva Duda

Soustvarjalci in izvajalci/ Created and performed by:

Anna Gulyás, Zsuzsa Jónás, Eszter Lázár, Beatrix Simkó,

Emil Bordás, Márton Csuzi, Zoltán Grecsó, Dávid Mikó

Oblikovanje luči/ Light designed by: Zoltán Fogarasi

Glasba in montaža/ Music and editing: Péter Kunert

Glasba v živo/ Live music: Izsák Farkas


Predstava Stop n Go spada v serijo predstav-akcij madžarske skupine Éva Duda Company in predstavlja tematsko nadaljevanje predstave Stop iz leta 2010. Stop n Go je igriv kolaž medsebojno prepletenih zgodb in odkritega spogledovanja z občinstvom. Gre za bolj ali manj naključen izbor improvizacij, plesnih etud in prizorov, ki temeljijo na odprti strukturi in so zato iz predstave v predstavo drugačni – so nepričakovano prekinjeni, njihovi zaključki pa odpirajo nove zgodbe. Nekaj besed o ozadju predstave: del državnih sredstev, namenjenih neodvisnim gledališčem in ansamblom, je bil nenadoma ukinjen. To pomeni zaustavitev (stop). Vseeno pa je treba nadaljevati (go). Situacija je jasna: »The show must go on.«


Having opened this season (2010), Stop, the company’s series of action-performances has now arrived at its next stage, Stop n Go, a playful collage interweaving tricky stories and flirting with the audience openly. With their unexpected ends leading to further storylines, the short etudes and funny scenes inspire the characters of the next action scene to come up with sudden changes.

Some words about the actual background of the series: part of the state subsidies allocated for independent theatres and companies were suddenly withdrawn. This implies stop. But you must move on. Which means go. The situation is clear: The show must go on.


* V primeru dežja v preddverju gledališča/ In the event of rain in theatre entrance hallob 20.00 (Gledališče Park)

at 8 pm (Park Theatre)

TEHNIKA

TECHNIQUE


Marmot (HR)Koncept in koreografija/ Created and choreographed by: Irma Omerzo

Izved ba/ Performed by: Zrinka Užbinec, Pravdan Devlahović

Glas/Voice: Davorka Horvat

Tehnika/ Technician: Bojan Gagić

Produkcija/Produced by: MARMOT

*Kostumi/ Costumes; Kompozicija glasbe/ Music composition; Dramaturgija/ Dramaturgy; Video; Oblikovanje luči/ Light design; Grafično oblikovanje/ Graphic design: odpadejo zaradi tehničnih razlogov (pomanjkanje budžeta)/ missing because of a technicality (limited budget)


Klaićev slovar hrvaškega jezika opredeljuje samostalnik tehnika kot »zbirko vseh znanj in orodij za produkcijo oziroma zbirko metod, ki se uporabljajo pri kateremkoli delu, poklicu, hkrati pa namiguje na sposobnost implementacije teh metod«. Tehnika je veščina, sposobnost, način dela, postopek, delovni proces. V predstavi se performerji predstavljajo skozi različne medije. »Z rahločutnim opazovanjem lastnega ustvarjalnega izraza odkrivamo tehniko z vsakim procesom znova. Sčasoma postane del nas, del naše izraznosti in našega vsakdana, tudi takrat, ko bi njeno pomembnost raje prezrli.«Technique. According to the Klaic Dictionary of Croatian Language, the noun means a “collection of all knowledge and tools for production, or a collection of methods which are used in any sort of work, profession, and also implies the ability of implementing these methods.” Technique is a skill, ability, way of doing, procedure, work process. The performers in this performance express themselves through a variety of different media. “We rediscover technique each time anew through the ever subtle levels of our own expressions. With time it becomes part of us, part of our expressiveness and of our daily lives, even when we wish to negate its importance or disregard it.”ŠTIRINAJST

FOURTEEN


Rosana Hribar & Gregor Luštek (SI)


Koreografija in izvedba/ Choreography and Perfmormance:

Rosana Hribar, Gregor Luštek

Priredba teksta Jerneja Lorencija/

Text by Jernej Lorenci edited by: Rosana Hribar, Gregor Luštek

Vizualna podoba/ Visual Image: Jernej Lorenci

Kostumografija/ Costumography: Alan Hranitelj

Produkcija/ Production: Plesni Teater Ljubljana


»Šel je po bulvarju in jo je srečal. Ustavil se je. Ni vedel, zakaj se je ustavil. A ustavil se je. In tudi ona je šla po bulvarju in ga srečala. In tudi ona se je ustavila. In tudi ona ni vedela, zakaj se je ustavila. A ustavila se je. Ustavila sta se. In se malce gledala.« Jernej Lorenci, “Tišina 9” – odlomek

Plesna predstava Štirinajst izraža štirinajstletno zgodbo poklicne in intimne povezanosti dveh sodobnih plesnih ustvarjalcev Rosane Hribar in Gregorja Luštka, ki na odru skozi govorico plesa pripovedujeta lastno življenjsko zgodbo. S predstavo Štirinajst avtorja nadaljujeta serijo mednarodno uspešnih in nagrajenih plesnih duetov, ki sta jih ob osmi obletnici njune skupne plesne in zasebne poti začela razvijati na vsaki dve leti.


»He walked down the boulevard and met her. He stopped. He didn't know why he had stopped. But he stopped. She walked down the boulevard as well and met him. And she also stopped. She also didn't know why she had stopped. But she stopped. They stopped. And they looked at each other a little.« Jernej Lorenci, “Silence 9” - excerpt

The dance performance FOURTEEN (Štirinajst) presents a fourteen-year-long story of professional and intimate relationship between two contemporary dance artists Rosana Hribar and Gregor Luštek, who on stage, through the speech of dance, tell their life story. With the performance FOURTEEN the authors continue with the series of internationally successful and awarded dance duets which they started to develop every two years beginning at the eighth anniversary of their mutual (dance and private) path.
bloghttp://livepage.apple.com/Blog/Blog.htmlshapeimage_2_link_0
Program.html
Info.html
Location.html
Tickets.html
Delavnice.html
Blog/Blog.html
Location.html
Tickets.html
Workshops.html
programProgram.htmlProgram.htmlshapeimage_12_link_0
infoInfo.htmlInfo.htmlshapeimage_13_link_0
lokacijaLocation.htmlLocation.htmlshapeimage_14_link_0
locationLocation.htmlLocation.htmlshapeimage_15_link_0
vstopniceTickets.htmlTickets.htmlshapeimage_16_link_0
ticketsTickets.htmlTickets.htmlshapeimage_17_link_0
delavniceDelavnice.htmlDelavnice.htmlshapeimage_18_link_0
workshopsWorkshops.htmlWorkshops.htmlshapeimage_19_link_0
blogBlog/Blog.htmlBlog/Blog.htmlshapeimage_20_link_0
Podrobno.html
Detailed.html
backDetailed.htmlDetailed.htmlshapeimage_23_link_0
nazajPodrobno.htmlPodrobno.htmlshapeimage_24_link_0
Download.html
Download.html
prenesiDownload.htmlDownload.htmlshapeimage_27_link_0
downloadDownload.htmlDownload.htmlshapeimage_28_link_0