Murska Sobota ,  Slovenija ,  24. avgust  - 1. september 2012

26. avgust/ August 26


ob 20.00 (Gledališče Park)

at 8 pm (Park Theatre)

OVERDOSE


Éva Duda Company (HU)


Koreografija/ Choreographed, oblikovanje scene/ Set designed by: Éva Duda

Soustvarjalci in izvajalci/ Created and performed by: Anna Gulyás, Zsuzsa Jónás, Eszter Lázár, Beatrix Simkó, Emil Bordás, Márton Csuzi, Zoltán Grecsó, Dávid Mikó

Glasba in montaža glasbe/ Music composed and edited by: Péter Kunert

Oblikovanje luči/ Light designed by: Gerzson Péter Kovács

Oblikovanje kostumov/ Costumes by: Richárd Masa, Zsófia Opra Szabó


Predstavo overDOSE zaznamujejo raznovrstnost emocionalnih podtonov, prikrita ironija in rahločutna atmosfera, ki jih madžarska Éva Duda Company prepleta z zanjo značilnim dinamičnim gibanjem. overDOSE jemlje za izhodiščno temo  občutljivo področje človekovega vedenja in njegovih mehanizmov ter razkriva izvore, korenine in lastnosti naših navad, obsesij in odvisnosti. Odvisnost ponavadi nastane zaradi spremembe v notranjem vrednostnem sistemu. Nekdaj nepogrešljiva načela in dejavnosti izgubijo svoj pomen, ne prinašajo več veselja, zanimanje zanje se izgubi. Po drugi strani pa prav objekt odvisnosti postane bolj zanimiv kot karkoli drugega in odvisniku preprečuje, da bi našel ugodje v drugih virih.


The piece overDOSE presents rich emotional flavors, quiet irony and sensitive moods intertwined with dynamic movements – components that may already sound familiar to viewers, since they have long characterized the works of the company. This piece explores a sensitive area of human behavior together with its mechanisms, which builds up the visually geometrical performance discovering the quality, origin and roots of habits, obsessions and addictions. The development of an addiction is usually accompanied by a change in the inner value system. Formerly important principles and activities lose their significance, do not cause joy any more and fail to engage interest. On the other hand, the object of the addiction assumes a higher value, becomes more important than anything else and excludes other sources of joy from the user’s life.bloghttp://livepage.apple.com/Blog/Blog.htmlshapeimage_2_link_0
Program.html
Info.html
Location.html
Tickets.html
Delavnice.html
Blog/Blog.html
Location.html
Tickets.html
Workshops.html
programProgram.htmlProgram.htmlshapeimage_12_link_0
infoInfo.htmlInfo.htmlshapeimage_13_link_0
lokacijaLocation.htmlLocation.htmlshapeimage_14_link_0
locationLocation.htmlLocation.htmlshapeimage_15_link_0
vstopniceTickets.htmlTickets.htmlshapeimage_16_link_0
ticketsTickets.htmlTickets.htmlshapeimage_17_link_0
delavniceDelavnice.htmlDelavnice.htmlshapeimage_18_link_0
workshopsWorkshops.htmlWorkshops.htmlshapeimage_19_link_0
blogBlog/Blog.htmlBlog/Blog.htmlshapeimage_20_link_0
Podrobno.html
Detailed.html
backDetailed.htmlDetailed.htmlshapeimage_23_link_0
nazajPodrobno.htmlPodrobno.htmlshapeimage_24_link_0
Download.html
Download.html
prenesiDownload.htmlDownload.htmlshapeimage_27_link_0
downloadDownload.htmlDownload.htmlshapeimage_28_link_0