Murska Sobota ,  Slovenija ,  24. avgust  - 1. september 2012

30. avgust/ August 30


ob 19.00 (Odprti oder*)

at 7 pm (Open Stage*)

vstop prost/ free entrance

OPUS 1 – PLESNA MINIATURA 2012

OPUS 1 – DANCE MINIATURE 2012

Predstavitev nagrajenih plesnih miniatur z 20. mednarodnega tekmovanja mladih plesnih ustvarjalcev/ Presentation of short dance pieces awarded at the 20th International Competition of Young Dance Performers


Tekmovanje mladih plesnih ustvarjalcev OPUS 1 − plesna miniatura v organizaciji Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD) poteka vsako leto v Slovenskem ljudskem gledališču v Celju. Ta edinstvena prireditev pri nas spodbuja plesno ustvarjalnost, odkriva mlade talente, gledalce pa z izbranimi kreacijami navdušuje z neposrednostjo in bogastvom plesnih izpovedi.

Vsako leto so razpisane drugačne teme. Letošnja spleta vezi med pomeni jezika in navidezno brezpomenskostjo plesa.

Kako lahko neko vsebino, ki se je že dokončno izoblikovala v glavi literarnega ustvarjalca in ki jo je le ta prevedel v črke, besede, stavke in zaporedja, prevedemo v ples, prizorišče, drug medij?


Competition of young dance performers OPUS 1 – short dance piece, organised by the Public Fund for Cultural Activities of the Republic of Slovenia, is held annually in Slovene People’s Theatre (SLG) Celje. This unique event stimulates dance creativity and discovers young talents, while mature and sincere creations of young dancers fascinate the viewers with their simplicity and richness of dance expressions.

Every year a different theme is set for the competition. This year’s explores the ties between meaning in language and the seeming meaninglessness of dance.

How can a content already formed in the thoughts of a literary writer and already translated into letters, words, sentences, and sequences be translated into dance, onto a stage, to another medium?


* V primeru dežja v preddverju gledališča/ In the event of rain in theatre entrance hall


ob 20.30 (Odprti oder*)

at 8.30 pm (Open Stage*)

vstop prost/ free entrance

FORWARD MOTION: VPOGLEDI

FORWARD MOTION: INSIGHTS

kompilacija plesnih filmov/ dance film collection (GB)


Forward Motion je zbirka vrhunskih britanskih plesnih filmov po kuratorskem izboru plesnih strokovnjakov. Projekt je nastal pod okriljem British Councila v koprodukciji s South East Dance, ki ga podpira Arts Council England. Zbirka Forward Motion vključuje plesne videe britanske plesno filmske industrije, prikazuje pa raznolikost britanske plesne scene ter njene inspiracije in vpliv, ki ga je imela po svetu.


V program Forward Motion: Vpogledi so vključeni naslednji filmi:/ Films included in Froward Motion: Insights programme:

Rosemary Butcher, Martin Otter: Točka izginotja/ Vanishing Point
David Hinton: Sneg/ Snow
Susanna Wallin: Nočna vadba/ Night Practice
Adam Roberts: Roke/ Hands
Shelly Love: Film
Miranda Pennell: Magnetni sever/ Magnetic North
Vena Ramphal: Pregib/ Fold
Isabel Rocamora: Horizont pregnanstva/ Horizon of Exile


Forward Motion is a collection of outstanding British screen dance works curated by experts into three programmes. A British Council project co-produced with South East Dance (supported by Arts Council England), Forward Motion creates a moving snapshot of Britain’s prolific screen dance industry. The collection demonstrates the diversity of British screen dance, its inspirations and the influence it’s had around the world. It brings together well-known dance films and experimental rarities, provoking discussion and debate.


  1. *V primeru dežja v preddverju gledališča/ In the event of rain in theatre entrance hall
bloghttp://livepage.apple.com/Blog/Blog.htmlshapeimage_2_link_0
Program.html
Info.html
Location.html
Tickets.html
Delavnice.html
Blog/Blog.html
Location.html
Tickets.html
Workshops.html
programProgram.htmlProgram.htmlshapeimage_12_link_0
infoInfo.htmlInfo.htmlshapeimage_13_link_0
lokacijaLocation.htmlLocation.htmlshapeimage_14_link_0
locationLocation.htmlLocation.htmlshapeimage_15_link_0
vstopniceTickets.htmlTickets.htmlshapeimage_16_link_0
ticketsTickets.htmlTickets.htmlshapeimage_17_link_0
delavniceDelavnice.htmlDelavnice.htmlshapeimage_18_link_0
workshopsWorkshops.htmlWorkshops.htmlshapeimage_19_link_0
blogBlog/Blog.htmlBlog/Blog.htmlshapeimage_20_link_0
Podrobno.html
Detailed.html
backDetailed.htmlDetailed.htmlshapeimage_23_link_0
nazajPodrobno.htmlPodrobno.htmlshapeimage_24_link_0
Download.html
Download.html
prenesiDownload.htmlDownload.htmlshapeimage_27_link_0
downloadDownload.htmlDownload.htmlshapeimage_28_link_0