Murska Sobota ,  Slovenija ,  24. avgust / August - 1. september / September 2012

Vstopnice lahko kupite eno uro pred prireditvami

na blagajni Gledališča ParkVstopnine

vstopnica za posamezno prireditev: 5€

cena kompleta za vse prireditve: 20€

cena kompleta za udeležnce delavnic: 10€ 

brezposelni: vstop prost

šolski program: vstop prost

dogodki na prostem: vstop prost

iotvoritveni dogodek: vstop prost


rezervacijemailto:plese@flota.si?subject=rezervacija%20vstopnic/%20ticket%20reservation/%20Front@mailto:plese@flota.si?subject=rezervacija%20vstopnic/%20ticket%20reservation/%20Front@shapeimage_2_link_0

 

Tickets can bought one hour before the events

at the box office of the Park TheatreAdmission

ticket price for single event: 5€

ticket price for all events: 20€

price for all events for workshop participants: 10€

unemployed: free admission

schools programme: free admission

open air events: free admission

and opening event: free admission


reservationmailto:plese@flota.si?subject=rezervacija%20vstopnic/%20ticket%20reservation/%20Front@mailto:plese@flota.si?subject=rezervacija%20vstopnic/%20ticket%20reservation/%20Front@shapeimage_3_link_0

 
Program.html
Info.html
Location.html
Delavnice.html
Blog/Blog.html
Location.html
Workshops.html
programProgram.htmlProgram.htmlshapeimage_13_link_0
infoInfo.htmlInfo.htmlshapeimage_14_link_0
lokacijaLocation.htmlLocation.htmlshapeimage_15_link_0
locationLocation.htmlLocation.htmlshapeimage_16_link_0
vstopniceshapeimage_17_link_0
ticketsshapeimage_18_link_0
delavniceDelavnice.htmlDelavnice.htmlshapeimage_19_link_0
workshopsWorkshops.htmlWorkshops.htmlshapeimage_20_link_0
blogBlog/Blog.htmlBlog/Blog.htmlshapeimage_21_link_0