%banner_alternate_text%
Stacks Image 2443
Stacks Image 7452
Stacks Image 7455
Stacks Image 8114
Stacks Image 8117
1. september
20.00, Gledališče Park / Park Theatre
Žigan Krajnčan & Gašper Kunšek (SI): Ejlijen ekspres/ Alien Express


22.00 Gledališče Park, preddverje / Park Theatre lobby
Pogovor z ustvarjalci predstave Ejlijen ekspres / Artist talk with Žigan Krajnčan in Gašper Kunšek
1. september

20.00, Gledališče Park
Žigan Krajnčan in Gašper Kunšek (SI):
Ejlijen ekspres

22.00, Gledališče Park, preddverje
Pogovor z ustvarjalci predstave Ejlijen ekspres

Avtorja in izvajalca: Žigan Krajnčan & Gašper Kunšek // Glasba: Kristijan Krajnčan // Oblikovanje svetlobe, fotografije, trailer: Borut Bučinel // Mentor: Kaja Lorenci // Produkcija: Flota, Ljubljana // Koprodukcija: Plesni Teater Ljubljana // Podpora: Mestna občina Ljubljana

EJLIJEN EKPRES je raziskovanje EXP.LORING stanj in izrazov EXP.RESSIONS,
ki presegajo medčloveške vzorce delovanja in reagiranja
in skušajo pogledati čez raven pričakovanega EXP.ECTED. Gonilo slednjega je individualna izkušnja EXP.ERIENCE,
ki se nenehno giba na ravni kolektivnega; kjer preizkuša EXP. ERIMENT; njegovo notranjo in zunanjo mejo.
V tem procesu skušava prostor, ki nastaja med nama, nenehno širiti EXP.ANDING,
ter ga preko enkratnega izkustva prenesti do občinstva, ki nama s svojo prezenco in procesom recepcije daje nov zagon za spiralo skupne, nepričakovane UN.EXP.ECTED kreacije ... Končnega cilja ALIEN EXP. ni, je zgolj večno popotovanje EXP. EDITION ...
Nihanje v bit, v bajtu, MARŠ V EXP ...
Zapisala: Andreja Kopač

1 September

20.00, Park Theatre
Žigan Krajnčan & Gašper Kunšek (SI):
Alien Express

22.00, Park Theatre lobby
Artist talk with Žigan Krajnčan & Gašper Kunšek

Authors and performers: Žigan Krajnčan & Gašper Kunšek // Music: Kristijan Krajnčan // Light design, photos, trailer: Borut Bučinel // Mentor: Kaja Lorenci // Production: Flota, Ljubljana // Coproduction: Plesni Teater Ljubljana // Support: Mestna občina Ljubljana

ALIEN EXPRESS
Is EXP.LORING of di erent states and EXP.RESSIONS,
which exceed the patterns of interpersonal functioning and reactions,
in trying to look over the level of EXP.ECTED.
The driving force is an individual EXP.ERIENCE,
which is constantly moving on the collective level; testing the EXP.ERIMENT; its inner and outer limits.
In this whole process, we try to continually EXP.AND the space between us, and transfer it to the audience, whose presence and process of reception gives us new start for the spiral of common UN.EXP.ECTED creation...
There is no end goal of ALIEN EXP., there is only eternal EXP. EDITION...
Oscillate into being, into byte,
MARCH INTO EXP...
Written by: Andreja Kopač

© FLOTA 2017