%banner_alternate_text%
Stacks Image 2443
Stacks Image 8024
Stacks Image 8027
Stacks Image 7374
Stacks Image 7377
31. avgust

19.00, Odprti oder / Open stage
Urban Roof : Zeko - Plesna bitka/Battle
31. avgust

18.00, Gledališče Park
Urban Roof : Zeko - Plesna bitka

Sodelujoči: Kristjan Terglav, Marko Sivka, Tadej Oprešnik, Jaka Slekovec, Žigan Krajnčan, Gašper Kunšek, Nace
Novak, Nejc Osovnikar

Plesni spopadi so v velemestih nadomestili dobršen del uličnih spopadov med tolpami. Iz tega se je razvila cela paleta plesnih praks, ki povezujejo alternativno in pop kulturo. Samo vprašanje časa je bilo, kdaj bo iz tega vrelca navdiha
in talentov začel zajemati tudi sodobni ples. Meje med različnimi plesnimi svetovi so zabrisane. Delitev na »visoko« in »ulično« kulturo izgublja smisel, v ospredje pa spet prihaja navdušenje nad človeškim telesom, ki zmore služiti domišljiji.
Program letošnjega festivala Front@ je v večini sestavljen iz predstav, ki združujejo gibalni jezik več svetov. V Plesni bitki se bodo pomerili plesalci skupine Urban Roof iz Ljubljane
in plesalci plesnega kluba Zeko iz Murske Sobote. In tokrat izziv ni samo tekmovanje, temveč plesni navdih, ki ga ekipi predstavljata druga drugi.

31 August

18.00, Park Theatre
Urban Roof : Zeko - Battle

Participants: Kristjan Terglav, Marko Sivka, Tadej Oprešnik, Jaka Slekovec, Žigan Krajnčan, Gašper Kunšek, Nace
Novak, Nejc Osovnikar

In cities, dance battles substituted for a rather large part of street battles among gangs. This gave rise to a vast palette of dance practices which combine alternative and pop cultures. It was just a matter of time before contemporary dance would start drawing from this source of inspiration and talent. The boundaries between di erent dance worlds are blurred. The division between “high” and “street” culture no longer makes any sense; instead there is great enthusiasm over the human body capable of serving the imagination.
The programme of this year’s Front@ Festival is mainly composed of the performances which combine the moving language of several worlds. The competitors of the Open Battle will be the dancers from the Urban Roof group from Ljubljana and the dancers of the Zeko dance club from Murska Sobota. And this time the competition is not only the challenge but dance inspiration that the teams present to each other.

© FLOTA 2017