%banner_alternate_text%
Stacks Image 2443
Stacks Image 7452
Stacks Image 7455
Stacks Image 8114
Stacks Image 8117
Petek, 31. avgust / Friday 31 August

21.00 Grajsko dvorišče – MIKK /
Castle yard – MIKK
Bryan Little: AFRIŠKI KROG /
THE AFRICAN CYPHER – film (ZA)
Petek, 31. avgust

21.00 Grajsko dvorišče – MIKK
Bryan Little: AFRIŠKI KROG – film (ZA)

Plesni dokumetarec

Režiser: Bryan Little

»Plešem, kot bi mi kdo prislonil pištolo na sence.« – Mada Sthembiso (Shakers & Movers)
Ulični ples v Južni Afriki je zapleten, zavit podzemni svet, ki tako kot večina subkultur obstaja kot vsota njegovih udeležencev.
Če v Mapetli, Soweto ukradeš telefon ali ročno torbico, ne boš živel dolgo. Skupnost te bo ubila. Če ukradeš avtomobil, bodo policiji rekli, da te ni tam. Prince mi je to povedal, ko sva se s shisa nyama (neformalni ogenj na prostem, kjer lahko kupiš meso in popiješ pivo) vračala k Madi.
Prince je pantsula, včasih je bil tsotsi, gangster, morilec. Danes se ponosno sprehaja po ulicah; je pantsula plesalec in malo celo slaven. Tom London iz Soweto's Finest pravi: »Ko plešemo, najdemo smisel s svojimi telesi.« Prince, ki gibko in malce bahavo pohajkuje po prašni ulici, je morda utelešenje tega sentimenta. Ko zapleše na vogalu ulice z Mado, se otroci, tsotsiji, matere, nezaposleni in prevaranti vsi ustavijo, da bi ga gledali. Vedno se sprašujem, kakšen občutek je to, imeti tako moč v sebi. Nobenih rekvizitov, nobenih gorečih obročev – nič. Kakršenkoli že je ta ples. Je čudovit, deloma cirkus, deloma duša. Ne glede na kontekst ali stil. Navsezadnje vsi plešemo za občinstvo enega.
Prince Mofokeng, pionir, prvi pantsula – plesalec. Umrl je leta 2015 in na njegovem pogrebu so predvajali dokumentarec o njegovem življenju in plesali … »Zanj je veljalo, da je dobrodušen in da se rad smeji. Pomembno mu je bilo, da so se ljudje povezali in imeli lepo.«

Nagrada občinstva za najboljši dokumentarec festivala, Encounters film festival 2012, Južna Afrika in film proglašen za najboljši južnoafriški dokumentarec (Best South African Documentary) – Durban International Film Festival.
Friday 31 August

21.00 Castle yard – MIKK
Bryan Little: THE AFRICAN CYPHER – film (ZA)

Dance documentary

Director: Bryan Little

“I dance as if I have a gun to my head.” – Mada Sthembiso (Shakers & Movers)
Street dance in South Africa is a complex, convoluted underworld; that like most sub-cultures, exists as a sum of its participants.
In Mapetla, Soweto if you steal phones and handbags you will not live long. The community will kill you. If you do a heist they will tell the police you are not there. Prince tells me this as we walk back to Mada's place from the shisa nyama. (an informal outdoor fire where you can buy some meat to cook and drink a beer)
Prince is a pantsula, he used to be a tsotsi, a gangster, a thug. Today he walks his streets with pride, he is a pantsula dancer and a little bit famous. Tom London from Soweto's Finest says, “When we dance we find purpose with our bodies.” Prince strolling down the dusty street with his fluid movement, a little trouble in his hat and a slight swagger is perhaps the embodiment of that sentiment. When he dances on the street corner with Mada; the kids, the tsotsi's, the mama's, the unemployed and the hustlers all stop to watch him. I always wonder how it must feel to have that power residing inside you. No props, no burning hoops - nothing. Whatever this dance thing is. It is beautiful, part circus / part soul. No matter the context or style. We all ultimately dance for an audience of one.
Prince Mofokeng, the pioneer, first pantsula – a dancer. He died in 2015 and at his funeral the documentary about his life was screened and people danced. “He was considered good-natured and he liked laughing. It was important to him that people connected and had a good time.”

The audience award for the best documentary film of Encounters Film Festival 2012, South Africa, and Best South African Documentary – Durban International Film Festival.

© FLOTA 2018