%banner_alternate_text%
Stacks Image 2443
Stacks Image 7413
Stacks Image 7416
Stacks Image 7979
Stacks Image 7982
Četrtek, 30. avgust / Thursday 30 August

20.00 Gledališče Park /
Park Theatre
La Intrusa: GALERIJA BLATA /
MUD GALLERY (ES)

21.00 Preddverje Gledališča Park / Park Theatre lobby
Pogovor z ustvarjalci / Artist talk: La Intrusa
Četrtek, 30. avgust

20.00 Gledališče Park
La Intrusa: GALERIJA BLATA (ES)

Živali s čudovito kožo

Avtorja in režiserja: Virginia Garcia, Damián Muñoz
Dramaturgija: Virgina García
Izvajalci: Virginia Garcia, Damiá Muñoz, Omar Carrum
Glasba (Ustvarjanje glasbe v tišini): Jesús Diaz
Kostumi in scena: La Intrusa
Oblikovalec luči: La Intrusa / Jordi Berch
Tehnična podpora: Jordi Berch
Producent in vodja: Cane (n. canela)
Mednarodni vodja: Laia Montoya

»Niso naša občutja ali čustva tista, ki nas naredijo čudovite, temveč tiha vztrajnost, s katero jim kljubujemo.«
Jean-Luc Godard

Ideja, da nekaj doseže svojo polnost ne v najboljšem trenutku, ampak potem, ko smo to tolerirali, sprejeli, se borili in se vrnili. Delo o pogumu in tihem dostojanstvu, ki nam ju daje izkušnja.
Propadajoče: kar se skriva, kar ne osvetljuje, kar je ignorirano … Mud Gallery raziskuje pomirjenje z našim najbolj propadajočim delom. To je proces sprejemanja in preobrazbe ran, da bi jih spremenili v čudovite brazgotine. Preobraziti, kar je propadajoče, v ruševino: kar je pokazano, osvetljeno, poudarjeno.
Luči, oder in glasbeni zapis se odkrivajo na organski način, ki predstavlja aktivni del, vpliva in modificira koreografski razvoj. Odrski elementi, ki krožijo na istih mestih kot izvajalci, potujejo od slave do pozabe, da bi se znova vrnili, preobraženi v čudovite ruševine.

Predstava je bila nagrajena s špansko Nacionalno plesno nagrado leta 2015.


21.00 Preddverje Gledališča Park
Pogovor z ustvarjalci: La Intrusa

Thursday 30 August

20.00 Park Theatre
La Intrusa: MUD GALLERY (ES)

Animals with beautiful skin

Authors and directors: Virginia Garcia, Damián Muñoz
Dramaturgy: Virgina García
Performance: Virginia Garcia, Damiá Muñoz, Omar Carrum
Music (Making music in Silence): Jesús Diaz
Costumes and set design: La Intrusa
Light design: La Intrusa / Jordi Berch
Technical support: Jordi Berch
Producer and manager: Cane (N. Canela)
International manager: Laia Montoya

“It is not our feelings or emotions that make us beautiful, but the silent tenacity we affront them with.”
Jean-Luc Godard

The idea that something reaches its fullness, not at its very best moment but after having tolerated, accepted, fought and come back. A piece about courage and the silent dignity that experience gives us. Ruinous: what hides, what does not light up, what it is ignored… Mud Gallery explores the reconciliation to our most ruinous part. It is the process of acceptance and transformation of wounds in order to turn them into beautiful scars. Transforming what is ruinous into a ruin: what is showed, illuminated, boasted.
The lighting, the stage and the soundtrack are discovered through an organic way that constitutes an active part, influences and modifies the choreographic development. Stage elements that, circulating at the same spaces as the performers, travel from glory to abandonment in order to come back again transformed into beautiful ruins.

Performance was awarded with Spanish National Dance Award in 2015.

21.00 Park Theatre lobby
Artist talk: La Intrusa

© FLOTA 2018