%banner_alternate_text%
Stacks Image 2443
Stacks Image 7491
Stacks Image 7494
Stacks Image 8159
Stacks Image 8162
Sobota, 1. september / Saturday 1 September

18.00 Odprti oder /
Open stage
OPUS 1 – Izbrane plesne miniature /
OPUS 1 - Selected short dance pieces

20.00 Preddverje Gledališča Park // Park Theatre lobby
Pogovor z ustvarjalci // Artist talk: OPUS 1
Sobota, 1. september

18.00 Odprti oder
OPUS 1 – Izbrane plesne miniature

V sodelovanju: Javni sklad republike Slovenije za kulturne dejavnosti

»Bolj kot poznate svojo zgodovino, bolj svobodni ste.« Maya Angelou
Vsakoletne teme naj bi mlade plesalce spodbudile v kritična razmišljanja o posameznih vprašanjih ter jim predstavljale povod za spoznavanje, raziskovanje, ustvarjanje in razmišljanje. Letošnja tema »Včerajšnji dnevi plešejo z menoj« ozavešča obujanje in zavedanje kulturne dediščine. Kulturna dediščina je vse tisto, kar so pustili tisti pred nami. Lahko jo dojemamo družbeno zelo široko ali zelo intimno. Plesalke in plesalci letošnjega Opus 1 tekmovanja so raziskovali in interpretirali različne spomine in zgodovine.

Plesni Forum Celje (Slovenija)
Ana Cvelfar
ONA LOČUJE ROŽE OD LISTOV
Mentor: Gordana Stefanovič Erjavec

Plesna šola Urška Pro (Slovenija)
Bor Prokofjev & Andraž Prokofjev
NADALJEVANJE OBJEMA
Mentor: Kaja Lorenci

Ida Hørlyck Thomsen (Danska) - odpovedano
GNEZDO

Juliette Adrover & Alice Thomas (Francija, Nemčija)) - odpovedano
PRIPOVEDI IZPOD TIŠINE

Anna Karenina Lambrechts (Belgija) - odpovedano
MERAKI

Monika Witkowska (Poljska)
ZA ROMANA

Sissi Bassani & Martina Piazzi (Italija)
PARSEC | KAJ SE JE ZGODILO STAREMU MCDONALDU?

Plesni Forum Celje (Slovenija)
Kaja Vajdetič
TOK, KI GRE IN NE LAŽE
Mentor: Gordana Stefanovič Erjavec

Dance school Dzirnas (Latvija)
Arturs Nigalis
MOČ VOLJE / WILLPOWER
Mentor: Beāte Riekstiņa

20.00 Preddverje Gledališča Park // Park Theatre lobby
Pogovor z ustvarjalci // Artist talk: OPUS 1

Saturday 1 September

18.00 Open stage
OPUS 1 - Selected short dance pieces

In collaboration with: Public Fund of the Republic of Slovenia for Cultural Activities

“The more you know of your history, the more liberated you are.” Maya Angelou
The annual themes are meant to stimulate young dancers to think critically about individual issues and provide them with an incentive to get to know, research, create and think. This year’s theme “Yesterdays Dance with Me” brings to consciousness reviving and raising awareness of cultural heritage. Cultural heritage is everything left behind by our ancestors. It can be perceived either from a broad social perspective or very intimately. The dancers of this year’s Opus 1 competition investigated and interpreted various memories and histories.

Plesni Forum Celje (Slovenia)
Ana Cvelfar
SHE TAKES FLOWERS AWAY FROM LEAVES
Mentor: Gordana Stefanovič Erjavec

Plesna šola Urška Pro (Slovenia)
Bor Prokofjev & Andraž Prokofjev
CONTINUATION OF EMBRACE
Mentor: Kaja Lorenci

Ida Hørlyck Thomsen (Denmark) - cancelled
NEST

Juliette Adrover & Alice Thomas (France, Germany) - cancelled
TALES UNDER THE SILENCE

Anna Karenina Lambrechts (Belgium) - cancelled
MERAKI


Monika Witkowska (Poland)
FOR ROMAN

Sissi Bassani & Martina Piazzi (Italy)
PARSEC | WHAT HAPPENED TO OLD MCDONALD?

Plesni Forum Celje (Slovenia)
Kaja Vajdetič
STREAM THAT GOES AND DOES NOT LIE
Mentor: Gordana Stefanovič Erjavec

Dance school Dzirnas (Latvia)
Arturs Nigalis
WILLPOWER
Mentor: Beāte Riekstiņa

20.00 Preddverje Gledališča Park // Park Theatre lobby
Pogovor z ustvarjalci // Artist talk: OPUS 1

© FLOTA 2018