%banner_alternate_text%
Stacks Image 5
Petek, 30. avgust / August 30, Friday

Ruben van Leer:
SIMETRIJA / SYMMETRY (NL) 30’ – film

Simetrija je plesno-operni film, posnet znotraj CERN-a (Evropska organizacija za jedrske raziskave), ki je med drugim največja ustanova za raziskavo in eksperimentiranje s fizičnimi delci na svetu. Tamkajšnji veliki hadronski trkalnik je kot katedrala, mogočen in hkrati kot ogromno gledališče, v katerem fiziki iščejo najmanjše primordialne delce in odkrivajo ljubezen brez konca … Gre za interdisciplinarni film z elementi opere, plesa in znanosti, ki se odpravlja na pot k neznanemu. Raziskava se odvija kot ples med domišljijo in stvarnostjo, pospremljena in očarana tudi z glasbo. Splet sublimnih podob neskončne pokrajine, prostora brez časa in napetosti nasprotij.

Symmetry is a dance-opera film shot inside CERN (European Organisation for Nuclear Research), which is the largest facility for research and experiments with physical particles in the world. Their Large Hadron Collider is like a cathedral, majestic and at the same time a huge theatre where physicists search for the smallest primordial particles and discover a love without end… Symmetry is a cross-disciplinary film with the elements of opera, dance and science embarking on the road to the unknown. Discoveries unfold as a dance between imagination and reality, accompanied, even captivated by music. Experience the intertwining of sublime images of infinite landscape, space without time and the tension of opposites.

Režija / Directed by: Ruben van Leer
Igra / Cast: Lukas Timulak, Claron McFadden
Direktor fotografije / Cinematography: Paul Ozgur
Glasba / Music: Henry Vega, Joep Franssens
Montaža / Editing: Amber Hooijmans
Produkcija / Production: CTM Pictures & truth.io

NAGRADE / AWARDS
Film je prejel 11 mednarodnih nagrad in posebnih omemb, med drugimi / The film received 11 international awards and special mentions, including:
Najboljši režiser / Best Director – San Francisco Dance Film Festival, 2015
Najboljši vizualni efekti / Best Visual Effects – San Francisco Dance Film Festival, 2015
Častna nagrada / Honourable Mention Award – All Lights India International Film Festival, 2015
Nagrada žirije / Jury Award – Raw Science Film Festival, Los Angeles, 2015
Najboljši eksperimentalni film / Best Experimental Film – Sydney Festival, 2016
Posebna nagrada za dokumentarni film / Special Prize “Documentary”– Fiver Dance Film Festival, 2016
Zmagovalni film / Winner – Choreoscope International Dance Film Festival, Barcelona, 2015
Uradni izbor Art Prize / Art Prize Official Selection – Aesthetica Short Film Festival, York, 2015
Stacks Image 12
Stacks Image 15
Stacks Image 18