%banner_alternate_text%
Stacks Image 5
Natalianne Boucher:
KONTINUUM / CONTINUUM (FR) 10’ – film

Naša percepcija časa in njegove povezave s prostorom se odkrivajo skozi simbolni jezik, v filmu Kontinuum pa se različnim dimenzijam pridruži še ples, vpet v elektronsko glasbo in sodobno računalniško animacijo, ki ponuja nešteto različnih podob, občutij, metafor in trikov. Film odlikuje izčiščena črnobela estetika, preigravanje virtualnega prostora, hipne menjave kadrov in dinamična dramaturgija montaže. Gre za svojevrstno srečanje človekovega telesa s sodobno tehnologijo, ki drug drugega nenehno oplajata in se medsebojno navdihujeta.

Our perception of time and its connections with space is explored through a symbolic language, and in the film Continuum different dimensions are joined by dance incorporated in electronic music and modern computer animation which offers infinite images, sensations, metaphors and tricks. The film is distinguished by its pure aesthetics, flirting with virtual space, rapid change of frames and dynamic choreography of editing. It is a unique encounter of a human body and modern technology which constantly stimulate and inspire one another.

Režija / Directed by: Natalianne Boucher
Glasba / Music: Nodey
Koreografija / Choreography »Magma«: Stéphane Fratti
Koreografija / Choreography »Solo«: Natalianne Boucher, Clara Henry ter improvizacije / and improvisations
Asistentka / Assistant: Clara Henry
Plesalci / Dancers: Jeff Ahoua, Laura Belli, Anne Bourrassé, Hugo O. Cote, Isabelle David, Delphine Demont, Renaud Djabali, Stéphane Fratti, Alban Gérôme, Camille Goalo, Emmanuelle Gorda, Clara Henry, Anaïs Hereaux, Raphaël "Snow" John, Smaïl Kanouté, Cerise Lopez, Xuan Le, Julien J. de Muizon, Ryan S. Murray, Marie-Luce Nadal, Rawad Saadi, Sandra Ste Rose, Slam, Céline Roulleau, Chloé Santinacci, Gwenaël Subrenat, Pauline Tremblay, Toku, Thong Vongpraseuth
Stacks Image 12
Stacks Image 15
Stacks Image 18