%banner_alternate_text%
Stacks Image 3
Sobota, 31. avgust / August 31, Saturday

19.00 Odprti oder / Open stage – Prost vstop / Free admission
Eva-Maria Schaller:
KAR ZADRŽUJEMO V SEBI / WHAT WE HOLD INSIDE (AT) 30’

Kar zadržujemo v sebi je predstava, ki preizprašuje človeško telo, njegove gibe, stanja, čustva, življenjske zgodbe. Kaj nas oblikuje? V nenehnem osciliranju med premiki in glasom izvajalka razvija poetičen kozmos asociacij, plast za plastjo nam odstira svoje zgodbe. Odnos med gibanjem in glasom vzpostavlja novo »govorico«, ta pa podčrtuje koreografijo in prepleta zaporedje asociacij, gestikulacij, zvokov, petja in govora. Vse z namenom, da zgodbe prodrejo na površje.

What We Hold Inside is a performance about a human body, its movements, states, emotions, life stories. What shapes us? Constantly oscillating between movement and voice, the performer develops a poetic cosmos of associations, layer by layer she reveals her stories to the audience. The relation between movement and voice creates a new language which underlines choreography and intertwines associations, gesticulations, sounds, song and speech. Successively, the stories emerge to the surface.

Koreografija in izvedba / Choreography and performed by: Eva-Maria Schaller
Glasba, zvočno oblikovanje, elektronika v živo / Music, sound design, live electronics: Manuel Riegler
Mentorstvo / Mentors: Sofia Mavragani, Thanos Polymeneas Liontiris
Produkcija / Production: D.ID Dance Identity, ttp, Athens Megaron Concert Hall
Podpora / Supported by: BKA Kunst, Kultur Burgenland

19.30 Odprti oder / Open stage
pogovor z ustvarjalci / artist talk
Stacks Image 9
Stacks Image 12
Stacks Image 15
Stacks Image 18