%banner_alternate_text%
Stacks Image 3
Sobota, 31. avgust / August 31, Saturday

20.30 Gledališče Park / Park Theatre – Vstopnina / Admission: 5 €
Lutkovno gledališče Ljubljana: POSVETITEV POMLADI – lutkovni balet / Ljubljana Puppet Theatre: THE RITE OF SPRING – a puppet ballet (SI) 45’

Lutkovni balet je nastal na glasbo ruskega skladatelja Igorja Stravinskega, ki je eno najbolj kontroverznih skladb v zgodovini glasbene umetnosti napisal v začetku 20. stoletja. Prvinam klasične animacije lutk so v lutkovnem baletu Posvetitev pomladi dodani sodobnoplesni gibi, animirani objekti in videoprojekcija. Tako v gibu kot v vsebini gre za ritual, za posvetitev klasičnim tehnikam umetniškega dela, ki so kasneje žrtvovane za kreativno svobodo. Narava zahteva žrtev. Skupnost organizira žrtvovanje. Žrtev je naivno čist in brezkompromisno predan posameznik, ki je pripravljen odplesati v smrt za dobrobit skupnosti. Žrtvovanje je mnogokrat povezano z manipulacijo. Prav tako je lutka mnogokrat prispodoba manipulacije. Pri tokratni Posvetitvi pomladi gre za veliko več kot le za manipulacijo. Gre za vprašanje, koliko življenja zmoremo vdahniti nečemu, kar bomo kmalu žrtvovali.

This puppet ballet was conceived to the music by Russian composer Igor Stravinsky who wrote one of the most controversial musical works in the history of musical art at the beginning of the 20th century. In the puppet ballet The Rite of Spring, the elements of classical puppet animation are complemented by contemporary dance movements, animated objects and video projection. In both movement and content, it is about a ritual, a dedication to the classical techniques of artistic work, which are later sacrificed for creative freedom. Nature claims a victim. The community organises sacrifice. The victim is a naively clean and uncompromisingly committed individual ready to dance to death for the good of the community. Sacrifice is many times associated with manipulation, and the puppet is often a metaphor for manipulation. This version of The Rite of Spring is about much more than just the manipulation. It is about the question of how much life we are able to breathe into something that we are about to sacrifice.

Avtor glasbe / Music: Igor Stravinski
Režija / Direction: Matjaž Farič
Likovna podoba / Visual design: Barbara Stupica
Dramaturgija / Dramaturgy: Staša Prah, Nika Švab
Igrajo / Acting: Voranc Boh, Jan Bučar, Lovro Finžgar, Klemen Janežič k. g. / a. g., Iztok Lužar, Matevž Müller, Dušan Teropšič k. g. / a. g.
Oblikovanje svetlobe / Lighting design: Andrej Hajdinjak
Video projekcije / Video animation: Jure Lavrin
Lučni mojster / Lights: Kristjan Vidner
Izdelava lutk, scene in kostumov / Puppets, set and costume production: Zoran Srdić, Iztok Bobić, Polona Černe, Zala Kalan, Sandra Birjukov, Marjeta Valjavec, Hana Juta Kozar, Michelle Wren, Špela Ulaga, Zlatko Djogić, Lara Mastnak, Mark Nikolič, Ana Johana Scholten, Rok Hrovatin, Anja Vasiljević, Petra Koželj, Eva Trampuš, Katarina Tadina, Helene Koch, Uroš Mehle s. p., Vladson
Produkcija / Production: Ana Rokvić Pinterič, Alja Cerar Mihajlović

21.30 Preddverje Gledališča Park / Park Theatre lobby
pogovor z ustvarjalci / artist talk
Stacks Image 12
Stacks Image 15
Stacks Image 18