%banner_alternate_text%
Stacks Image 5
Sreda, 28. avgust / August 28, Wednesday

18.00 Grajsko dvorišče / Castle yard – Prost vstop / Free admission
Liquid Loft:
TUJI JEZIKI / FOREIGN TONGUES (AT) 70’

Tuji jeziki so nekakšen »produktivni nesporazum«, igrajo se z nasprotji v komunikaciji, ki jih doživljamo na vsakodnevni ravni. Ideja projekta je, da vsakič znova razišče in posname raznolike jezike po Evropi. Izhodišče predstave so osebni intervjuji s prebivalci določene regije in njihovo narečje. Prav ta govor namreč postane iztočnica za koreografijo, ki se nato odziva na lastno polifonijo in večjezikovnost. Posnetki različnih evropskih regionalnih jezikov igrajo vlogo plesnega/gibalnega materiala in kažejo, koliko vsega razumemo tudi takrat, ko mislimo, da ne razumemo ničesar. Vsako mesto nenehno proizvaja nove ekspresije, žargone in fonemične variacije, s tem pa predstava preigrava različne ritme in zvočno dinamiko ter ustvarja posebno akustično atmosfero.

Foreign Tongues is somewhat a “productive misunderstanding” playing with the contradictory forms of communication that we experience on a daily basis. The idea of the project is to explore and record various languages from different parts of Europe. The starting point for every performance are personal interviews with the population of a particular region and their dialect. This language becomes the centre of the choreographic focus which further evolves upon its own polyphony and multilingualism. The voice recordings of different European regional languages play the role of dance/movement material demonstrating how much is actually understood even at a point when we believe we don’t understand anything. Every city constantly produces new expressions, jargons and phonemic variants giving the performance material to generate various rhythms and sound dynamics and create a particular acoustic atmosphere.

Izvedba in koreografija / Choreography and performed by: Luke Baio, Dong Uk Kim, Katharina Meves, Dante Murillo, Anna Maria Nowak, Arttu Palmio, Karin Pauer, Hannah Timbrell
Umetniško vodenje in koreografija / Artistic direction and choreography: Chris Haring
Glasba in zvok / Music and sound: Andreas Berger
Svetlobno oblikovanje in scenografija / Lighting and set design: Thomas Jelinek
Kostumografija / Costume design: Stefan Röhrle
Libreto / Libretto: Aldo Giannotti
Vodja predstave / Stage management: Roman Harrer
Foto- in video dokumentacija / Photo- and video documentation: Michael Loizenbauer
Distribucija / Distribution: APROPIC - Line Rousseau, Marion Gauvent
Koordinacija produkcije / Production coordination: Christina Helena Romirer
Vodja produkcije / Production manager: Marlies Pucher

Podpora / Supported By: DANCE ON TOUR AUSTRIA – Ein Kooperationsprojekt des Tanzquartier Wien und des Bundesministeriums für Europa, Integration und Äußeres“ / ”DANCE ON TOUR AUSTRIA – A cooperation between Tanzquartier Wien and the Austrian Ministry of Foreign Affairs

Posebna zahvala za sodelovanje – glasove so posodili / Special thanks for participation – voice recordings: Maja Lačen Škrbič, Helena Matić, Darko Vrebac, Leno Kaj Lainšček.

Koproducenti / Co-produced by: Atelier 231 (FR), Festival di Terni (IT), Freedom Festival (UK), La Strada Graz (AT), Lieux publics (FR), Norfolk & Norwich Festival (UK), Østfold kulturutvikling (NO), Oerol Festival (NL), Theater op de Markt (BE), UZ Arts (UK).

Raziskovalni partnerji / Research partners: CDC Toulouse (FR), Dublin Dance Festival (IR), Tanz.Ist Dornbirn (AT), Opera Estate Festival Bassano del Grappa (I), DansBrabant (NL).

Tuji jeziki so del IN SITU Pilot projekta in so prejeli podporo ACT projekta, soustanovljenega v okviru Creative Europe Programme of the European Union. / Foreign Tongues, an IN SITU Pilot project, has received support under the ACT project, co-founded by the Creative Europe Programme of the European Union.

Liquid Loft podpirajo / Liquid Soft is supported by: MA7 Kulturabteilung der Stadt Wien (Cultural Department of the City of Vienna), BKA Bundeskanzleramt Kunst & Kultur (Austrian Federal Chancellery Arts & Culture).


19.30 MIKK
pogovor z ustvarjalci / artist talk
Stacks Image 23
Stacks Image 14
Stacks Image 17
Stacks Image 20