%banner_alternate_text%
Stacks Image 3
Četrtek, 29. avgust / August 29, Thursday

ODPRTO MESTO I / OPEN CITY I

16.30 Železniška postaja / Railway station – Prost vstop / Free admission
Matevž Dobaj:
RAZDELJENE STVARI / THINGS APART (SI, BE) 20'–30’

Koreografija / Choreography: Matevž Dobaj
Izvedba / Performed by: Neus Barcons Roca, Sander Deben, Sophie Melis
Oblikovanje prostora / Space design: Sander Deben
Podpora / Supported by: Artist Commons Brussels, Front@ Festival

Matevž in Neus sta plesalca mlajše generacije, ki skupaj sodelujeta že šest let, trenutno pa živita v Belgiji. Tokratna predstava je nastala kot del njune še vedno trajajoče raziskave. Razdeljene stvari ustvarjajo prostor, kjer zarezonira »nič«, kjer dih postane prostor, kjer prostor postane čas. Predstava ustvarja raznolike prostore in opazuje njihovo spreminjanje. Kako se v njih telo odziva na množice, kako se razvijajo novonastali razgledi. Od kod prihaja naš pogled?

Matevž and Neus are dancers of the younger generation who have worked together for six years and currently live in Belgium. This performance is a part of their ongoing research. Things Apart creates a place where “a nothing” resonates, where the breath becomes space and the space becomes time. The performance creates different spaces and reflects upon their changing. How a body reacts to crowds in these places, how newly formed views evolve. Where does our view come from?


17.15 Ploščad Martina Luthra / Martin Luther platform – Prost vstop / Free admission
Fabio Liberti, Jernej Bizjak:
SOLO ZARES / SOLO FOR REAL (DK, SI) 10'–15’

Koreografija / Choreography: Fabio Liberti
Izvedba / Performed by: Jernej Bizjak
Glasba / Music: Benjamin Clementine - Cornerstone
Producentka / Producer: Sara Živkovič
Produkcija / Production: Institute 0.1

Solo zares tematizira dvojnost v glavi človeka. Dvojnost, ki nastane kot kontrast med sedanjostjo in preteklostjo, ter spomini, ki ga lovijo. Ujet v praznini med sedanjostjo in preteklostjo je obtičal v izolirani osamljenosti, ki ga poganja naprej, v obsesivni pogon za vedrino.

Solo for Real explores the dualism in a human’s head. The dualism arising as a contrast between his present and past, and the memories that haunt him. Trapped in the void between the present and past, he is stuck in an isolated solitude that pushes him forward, in an obsessive drive for serenity.

NAGRADE / AWARDS
Solo zares je leta 2017 prejel 2. nagrado na plesnem tekmovanju Solo Dance Contest na festivalu Gdansk Dance (Poljska) in 1. nagrado na Dancelab 2017 na festivalu Skopje Dance Fest (Severna Makedonija). / In 2017, Solo for Real won the second prize at the Solo Dance Contest, Gdansk Dance (Poland) and the first prize at the Dancelab, Skopje Dance Fest (North Macedonia).


MIKKova terasa / MIKK cafe terrace – Prost vstop / Free admission
Tina Dobaj:
UTELEŠENA ARHITEKTURA / EMBODIED ARCHITECTURE (SI) 25’

Koncept in avtorstvo / Concept and created by: Tina Dobaj
Izvedba / Performed by: Tina Dobaj, Maja Lamovšek
Glasba / Music: Žiga Golob, Samo Šalamon

Projekt je zasnovan na ideji arhitekta Louisa Kahna, ki raziskuje, poglablja in razvija odnos prostorov v okolju. Skupno arhitekturnemu jeziku Louisa Kahna je napredek v doživljanju telesa, uma, družbe in duha. Prav tako je pomembno razumevanje, da ima nekaj tudi v arhitekturi svojo naravo, namen. Torej vsaka zgradba ima nek namen. Veličastna zgradba se začne z neizmerljivim in mora preiti skozi merljivo. Na koncu mora spet doseči prvotno veličino neizmerljivega. Edini način grajenja, da stavba nastane, je skozi merljivost.

The project is based on the idea of the architect Louis Kahn who explored, expanded and developed the relationship of spaces in the environment. Common to the architectural language of Louis Kahn is the progression in the experience of body, mind, society and spirit. It is important to realise that in architecture everything has a certain nature, a purpose. Consequently, every building has a purpose. A great building must begin with the immeasurable, go through the measurable and in the end must be unmeasured. The only way to get a building into being is through the measurable.


Grajsko dvorišče / Castle yard – Prost vstop / Free admission
Ziggurat Project:
NUJNOST DIHANJA / URGENT NEED TO BREATHE (HU) 50’

Koreografija / Choreography: Flóra Eszter Sarlós
Izvedba in sokreacija / Performed and co-created by: Ádám Bot, Emese Kovács/Lakatos-Varga Boglárka, Alexandra Mireková (SK), Barbara Rusnáková (SK)
Luč, interaktivno oblikovanje in nosljiva elektronika / Lighting and interactive design, wearable electronics: Luboš Zbranek (The Manifesto, CZ)
Asistenca lučnega oblikovanja / Lighting design assistant: Gergő Lukács
Glasba / Music: Ádám Márton Horváth
Glasba in zvočno oblikovanje / Music and sound design: Michal Mitro (The Manifesto, CZ)
Mentorstvo / Mentor: Eszter Gál
Asistenca produkcije in marketing / Production assistant and marketing: Brigitta Kovács
Zahvala / Special thanks to: Kristóf Szabó, Fanni Lakos, Máté Czakó

Nujnost dihanja je navdihnilo potapljanje na dah. V predstavi dihamo skupaj in hkrati zajemamo sapo, da bi ozavestili svoje telo in um. Skupaj se potapljamo, da bi izkusili poglobljenost prostora. Senzorialna izkušnja je podprta s tehnologijo, LED lučmi, ki se odzivajo na svetlobne senzorje, nosljivo elektroniko ter interaktivnim zvokom in lučnim oblikovanjem. Plesalci neprestano menjajo perspektive, so z vami, ob vas, nad vami … Ne ponujajo vam na ogled plesne predstave, ampak izkušnjo potapljanja z različnimi učinki lebdenja, breztežnosti, adrenalina, narkoze in silne potrebe po dihanju. Osrednja ideja skupine Ziggurat Project je povezovanje sodobnega plesa z različnimi vejami umetnosti. Tokratni interdisciplinarni projekt je rezultat mednarodne zasedbe iz Madžarske, Slovaške in Češke.

Urgent Need to Breathe was inspired by freediving. In the performance, we breathe together and simultaneously take deep breaths to gain the awareness of body and mind. We dive together to experience the immersive space. The sensorial perception is supported by interactive technology, LED lights reacting to light sensors, wearable electronics and interactive sound and light design. The dancers constantly change perspectives, they are with you, next to you, above you…They don’t bring you a dance performance, but an experience of diving reflecting on the phenomenon of floating, weightlessness, adrenalin, nitrogen narcosis and an urgent need to breathe. The principal idea of Ziggurat Project is connecting contemporary dance to other fields of art. This version of the interdisciplinary production involves an international crew with dancers from Hungary, Slovakia and the Czech Republic.

19.00 Grajsko dvorišče / Castle yard
pogovor z ustvarjalci ODPRTO MESTO I / artist talk OPEN CITY I

Stacks Image 9
Stacks Image 12
Stacks Image 15
Stacks Image 18