%banner_alternate_text%
Stacks Image 5
Četrtek, 29. avgust / August 29, Thursday

20.30 Odprti oder / Open stage – Prost vstop / Free admission
Rosana Hribar:
RAZGALJENO / EXPOSED (SI) 50’


Razgaljeno svojo poetiko konstituira skozi ideološko razočaranje in v plesno-gledališki obliki išče svojo subjektivno resnico, kjer se ponovno sprašuje o vrednosti človeka. V odsotnosti ideologije, ki bi se ji lahko uprli, ni več »pravega« razloga za revolucijo, zato tudi čutimo to grozljivo praznino in hkrati nemoč, da bi se ji uprli, čeravno v nas vre neki tihi, notranji upor. Če potegnemo vzporednice med starajočim se telesom in razkrajanjem družbe, ugotovimo, da gre za podobne anomalije. Rosana Hribar v uprizoritvi Razgaljeno skupaj s soustvarjalci ne preizprašuje le vrednosti, sposobnosti in tudi (o)mej(e)nosti človeškega telesa, marveč poskuša ponovno ovrednotiti samega človeka v luči njegove nemoči in ujetosti v razkrajajoči se družbeni sistem. V predstavo so vključeni avtorski teksti po motivih besedila Jana Fabra Napaka sem (1988), ki sta jih napisala Vito Weis in Rosana Hribar.

Exposed constitutes its poetics through ideological disappointment and in a dance-theatre form tries to find its subjective truth, questioning the value of man. In the absence of ideology to fight against, there is no “right” reason for revolution, and consequently we feel this dreadful void and at the same time impotence to resist it, although deep down some sort of a silent rebellion is seething. Drawing parallels between an aging body and a decaying society, we realise that we deal with similar anomalies. In the performance Exposed, Rosana Hribar together with the co-creators not only addresses the value, ability and limitations of a human body, but attempts to re-evaluate a man in the light of his impotence and the entrapment in a decaying social system. Original texts in the performance by Vito Weis and Rosana Hribar are written after the motifs of Jan Fabre's I am a mistake (Ik been een fout) from 1988.

Koreografija in idejna zasnova / Choreography and concept: Rosana Hribar
Soustvarjanje in izvedba / Co-created and performed by: Rosana Hribar, Vito Weis, Kristina Aleksova, Tina Habun, Neža Blažič, Katja Kolarič
Izbrani teksti v predstavi / Selected texts in the performance: Antonin Artaud, Jan Fabre
Vizualni in glasbeni izbor / Visuals and music selection: Rosana Hribar
DJ: Kristina Aleksova
Lučno oblikovanje / Lighting design: Danilo Pečar
Projekcije / Video: Manca Vukelič
Kostumi / Costumes: Tea Mazaj
Produkcija / Production: Flota, Ljubljana, Flota, zavod, Murska Sobota
Koprodukcija / Coproduction: Plesni teater Ljubljana, Zavod ORLANDINA
S podporo / Supported by: Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Mestna občina Ljubljana / Ministry of Culture of the Republic of Slovenia, City of Ljubljana

21.30 Odprti oder / Open stage
pogovor z ustvarjalci / artist talk
Stacks Image 15
Stacks Image 18
Stacks Image 21