%banner_alternate_text%
Stacks Image 3
Duet za tolkala in stopala (SI)
Duet za tolkala in stopala je sodobni plesno-glasbeni scenski dogodek, v katerem se na odru srečata glasbenik in plesalka ter se preko glasbe in plesa prepleteta v nerazdružljivo celoto. Koncept se naslanja na kulturno zapuščino človeštva, v kateri sta ples in glasba enakovredna elementa. Povezava plesa in glasbe se vzpostavi preko notranje izkušnje glasbenika ter plesalke; ta dva se na intuitivni ravni povežeta v krogotok, v katerem posameznik oz. izvajalec ni več pomemben – ostane le srž, ki predstavlja bistvo plesa in glasbe. Gre za metafizičen proces, ki se ustvari, ko se akterja prepustita trenutku; takrat ne obstaja ne »potem« ne »prej« in v njem ni misli.
Avtorja in soustvarjalca predstave: Dalanda Diallo in Damir Mazrek
Koreografija: Dalanda Diallo
Glasba: Damir Mazrek
Projekt podpira: Ministrstvo za kulturo RS
Koprodukcija: Plesni teater Ljubljana
26. avgust 21:15, Skrito dvorišče