Murska Sobota, Slovenija

1. - 3. september/ September 1 - 3 2022


2. september, 16.00 in 18.00, Gledališče Park /
September 2, 4 pm and 6 pm, Park Theatre

Vstopnina /
Admission: 5 €

MODRO ČRNILO – hibrid /
BLUE INK – hybrid (SI)

Multimedijska plesna predstava / Multimedia dance performance

Izkušnja ogleda predstave v 360° okolju ponuja gledalcu perspektivo pogleda iz središča odra in tako razbija klasično gledališko formo, kjer je pogled usmerjen zgolj preko četrte odrske stene. Smer pogleda brez varnega zavetja okvirja proscenija, ekrana ali platna postane v 360° okolju izbira posameznika. S tem vsakemu gledalcu omogočamo, da si sam zrežira pogled na ponujeno predstavo.
Predstava Modro črnilo odpira vprašanja meje in absurdnost birokracije, ki oklesti človeka v medprostor čakanja. Je odsev trenutnega osebnega in političnega neravnovesja. Stanja ne-vednosti, ne-vrednosti, strahu, osamljenosti, krhkosti, zaupanja in moči. Na konkretni ravni se delo loteva teme meja, tako prostorskih kot fizičnih in osebnih meja. Osredotoča se na birokratske zaplete, ki krojijo človekovo trenutnost.
Na dogodku je vsak obiskovalec opremljen s kompletom VR očal, slušalk in vrtljivim sedežem. Predstava že poteka, ko se izteče film. Publika je takoj soočena z izkušnjo v živo.

The experience of watching a performance in a 360° environment offers the viewer a new perspective from the centre of the stage, thus shattering the classic theatrical form, where the view is directed only through the fourth stage wall.
Blue Ink questions the borders and absurdity of bureaucracy, which ties humans in the space between. It reflects of a current personal and political imbalance – a state of unknown, unworthiness, fear, isolation, fragility, trust, and power. Blue Ink addresses the topic of borders; spatial, physical, and personal. It focuses on the bureaucratic complications that shape the human present.
At the event, each visitor is equipped with VR glasses, headphones, and a swivel chair. The live performance is already in progress when the film finishes. The audience is immediately immersed in the live experience.


Koreografija in režija /
Choreography and direction: Enya Belak
Nastopata /
Performers: Jerca Rožnik Novak, Gábor Ivanov
Dramaturgija /
Dramaturgy: Eva Posedel
Kompozicija in oblikovanje zvoka /
Composition and sound design: Lou Barnell
Lučno oblikovanje /
Lighting design: Janko Oven
Oblikovanje kostumov /
Costume design: Andrej Vrhovnik
Kamera in montaža /
Camera and editing: Andrej Lamut Tehnični koordinator / Technical coordinator: Omar Ismail Snemanje in obdelava zvoka / Sound recording and processing: Studio 100 VR tehnološko svetovanje / VR technology consulting: Marko Cafnik & Multiversum Prilagoditev svetlobe / Light adaptation: Tehnični tim Španski borci / Španski borci Culture Centre technical team

Produkcija /
Production: Flota Ljubljana, Flota, zavod, Murska Sobota
Produkcija VR360°/
VR360° production: EN-KNAP Ljubljana, EN-KNAP Trbovlje
Soprodukcija /
Co-production: Plesni Teater Ljubljana
Podpora /
Supported by: Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Mestna občina Ljubljana / Ministry of Culture RS; City of Ljubljana
Zahvala /
Acknowledgement: JSKD, Občina Ilirska Bistrica, Zavod Ivana Cankarja Vrhnika / JSKD, Ilirska Bistrica Municipality, Ivan Cankar Institute Vrhnika

Po predstavi pogovor z ustvarjalci v preddverju Gledališča Park. /
Performance followed by the artist talk in the Park Theatre’s lobby.
Stacks Image 5

Ta stran uporablja nujne piškotke za štetje števila obiskovalcev.
This site usess essential cookies to track the number of visitors.