MERILCI BREMEN
plesna predstavaKoreografija: Jana Menger
Dramaturgija: Rok Vevar
Ples: Veronika Valdes, Tajda Podobnik, Tini Rozman, Maša Hawlina, Neža Blažič, Neja Jeršin, Špela Šafarič, Andreja Vezovnik, Manca Kaliman
Glasba: Matevž Kolenc
Oblikovanje svetlobe: Andrej Hajdinjak
Produkcija: Flota, zavod, Murska Sobota, Flota, Ljubljana
Koprodukcija: Bunker, Ljubljana
S podporo: Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Mestna občina Ljubljana
Foto: Špela Bergant

Predstava Merilci bremen je serija relacijskih koreografskih situacij, ki temeljijo na ritmičnih, prostorskih, telesnih in kinetičnih soodvisnostih plesalk. Tudi v primerih, ko se plesno gradivo osamosvoji, je vanj vselej odtisnjeno še neko drugo telo. Ali vsaj njegov prostor. Naše telo nikoli ni eno, ampak vselej mnoštvo, posledica, izid in možnost različnih množin in odnosov s časom, prostorom, drugimi telesi in premiki. Kompozicijo Merilcev bremen strukturirajo akumulacijski in variacijski postopki, pri čemer se razmerja med posameznostjo in skupnim, med individualnim in mnoštvenim skušajo premikati hkrati v materialnih (telesnih), kinetičnih in motivacijskih (socialnih) pomenih.

Breme iz naslova izhaja iz povsem telesnih izhodišč, ki pa imajo vselej hkrati tudi svoje eksistencialne in socialne pomene. Popolna izpostavitev telesa sili gravitacije (tlem ali suspenzu) je pretvorba telesa v čisto breme. Če želimo gibanje, moramo proizvesti upor. Vsaka postavitev dveh ali več teles v odnos pa tako v materialnem, kakor tudi eksistencialnem ali socialnem smislu nujno pomeni tudi porazdelitev bremen. V Merilcih bremen so elementi kinetičnega motorja plesnih gradiv prav načini porazdelitev bremen. Ustvarjalce so posebej zanimali prehodi, v katerih koreografska kompozicija prehaja v neko »nulto« stopnjo družbene kompozicije.

Premiera: 12. januar 2019, 20.00, Stara Mestna elektrarna - Elektro Ljubljana
Ponovitev: 13. januar 2019, 20.00
, Stara Mestna elektrarna - Elektro LjubljanaRAZGALJENO
plesna predstava
Koreografija in idejna zasnova: Rosana Hribar
Soustvarjalci in izvajalci:
Rosana Hribar
Vito Weis
Kristina Aleksova
Tina Habun
Neža Blažič
Katja Kolarič
Vizualni in glasbeni izbor v predstavi: Rosana Hribar
DJ: Kristina Aleksova
Lučno oblikovanje:Danilo Pečar
Izvedba projekcije: Manca Vukelič
Izvedba kostumov: Tea Mazaj
Produkcija: Flota Ljubljana; Flota, zavod, Murska Sobota
Koprodukcija: Plesni teater Ljubljana,
Zavod Orlandina
S podporo: Ministrstva za kulturo RS in Mestne občine Ljubljana

RAZGALJENO je uprizoritev po motivih besedila Jana Fabra z naslovom Napaka sem (Ik been een fout) iz leta 1988. Razgaljeno svojo poetiko konstituira skozi ideološko razočaranje in v plesno-gledališki obliki išče svojo subjektivno resnico, kjer se ponovno sprašuje o vrednosti človeka.


13., 14. december 2018, Plesni teater Ljubljana


MODRO ČRNILO

plesna predstava / a dance performance