Stacks Image 585
30. avgust // August 30, 10.30, Gledališče Park // Park Theatre

Dialogue Beyond Front@: razprava / discussion
Organizacijske strukture v sodobnem plesu // Organisational Structures in contemporary Dance

s poudarkom na Gibanici, slovenski plesni platformi / with a focus on the Slovene dance platform Gibanica (Moving Cake Festival)

Dogodek se bo začel s predstavitvijo ob izidu dvojne številke revije MASKA, z naslovom Premiki sodobnega plesa II, ki podrobno osvetljuje kontekst slovenskega sodobnega plesa. V nadaljevanju pa bodo potekale predstavitve in razprave s pomočjo gostov iz tujine o modelih organiziranja v Franciji, Veliki Britaniji, na Hrvaškem in na Madžarskem.
V drugem delu bo potekala predstavitev Gibanice, bienalne Slovenske plesne platforme. Sledila bo razprava o mednarodnih primerjavah organizacijskih struktur in slovenskega sodobnega plesa [primer: Gibanica] ter najboljših primerov iz tujine. Razpravljalci bodo pretehtali, kateri modeli bi bili uporabni tudi v slovenskem prostoru, ki deluje v čedalje težjih razmerah in v čedalje bolj okrnjenih formatih. Razpravljalci bodo skušali odgovoriti na vprašanje, kako v danih razmerah misliti nove produkcijske formate in kako relevantni so [še] uveljavljeni načini prikazovanja.

The event will start off with the presentation of the double issue of the performing arts journal Maska titled Movements in Contemporary Dance II, which exhaustively examines the context of Slovene contemporary dance. In the follow up, our guests from abroad will present and debate about the organisational models in France, Great Britain, Croatia and Hungary.
The second part of the event will present the biannual Slovene dance platform Gibanica (Moving Cake Festival), which will be followed by a discussion about international comparisons of organisational structures and Slovene contemporary dance [the case of Gibanica] and best practices from abroad. The speakers will consider the models applicable to the Slovene space, which is working in increasingly difficult circumstances and impoverished formats, and will try to give some answers to the question of how to think about new production formats in the given situation and how (and if) the established presentation modes are still relevant.


30. avgust // August 30, 20.00, Gledališče Park // Park Theatre

La Intrusa Danza (ES)
OPORA // STAFF

Režija / Direction: Virginia García, Damián Muñoz
Soustvarjalci in izvajalci / Created and performed by: Alexis Fernández, Virginia García, Damián Muñoz Música
Glasba / Music: Steven Dall, Borja Ramos
Oblikovanje luči / Light design: La Intrusa – Virginia García, Damián Muñoz
Besedila / Texts: Virginia García Espacio escénico
Scenografija / Set design: La Intrusa – Virginia García, Damián Muñoz
Produkcija / Production: Cane (N.Canela)
Koprodukcija / Coproduction: La Intrusa – Virginia García, Damián Muñoz, Mercat de les Flors

Ljudje potrebujemo razumevanje drug drugega, zaradi česar smo odvisni drug od drugega kot priče. Drugi kot priča je naša slabost, iz česar črpamo moč, da jo branimo in ščitimo. Hkrati pa prisotnost drugega na nas tudi vpliva in nas lahko naredi šibke. Ljudje smo stremeča bitja, bitja, ki se prepletamo z drugimi in prehajamo skoznje, saj ne moremo živeti brez drugih, ne moremo živeti, ne da bi imeli ob sebi nekoga, ki nas potrebuje.

The need to be recognized for our acts makes us rely on someone as a witness. The witness is our weakness, hence the strength to defend and protect it. But a strong presence can also have influence over us and transform us into the weakest on earth. We are persons to reach for something, go through each other, because it is impossible to live without knowing others, because it is impossible to live without knowing we are essential for someone.
Stacks Image 504


Stacks Image 223

foto/ photo: Leicester Mitchell

Stacks Image 508

foto/ photo: Leicester Mitchell

Ta stran uporablja nujne piškotke za štetje števila obiskovalcev.
This site usess essential cookies to track the number of visitors.