Stacks Image 553

9.Front@ sodobnega plesa/ of contemporary dance,
28. - 30. avgust/ August 2014, Murska Sobota, Slovenija


SI


Deveta Fronta - boj se nadaljuje

Med pripravami na letošnji festival se v mestu in okolici vrstijo stečaji. Podjetje, ki je bilo nekoč najpomembnejši delodajalec, je (spet) šlo v stečaj. Nekaj sto ljudi je ostalo brez “kruha“.
Sodobni ples? Kako, prosim? Kaj nam bo to!?
Ja, prav sodobni ples, ena najbolj norih umetniških zvrsti!
Težke razmere zahtevajo od nas pogum, ki ga moramo uveljaviti predvsem na ustvarjalnih področjih. Žal, sedaj šteje predvsem tisti pogum, ki botruje neetičnim dejanjem in ljudem greni življenje. Zato je boj za tisti del našega bivanja, ki nas naredi človeka, še toliko bolj pomemben.
Da bi v takih razmerah čim več ljudem omogočili ogled izjemnih umetniških dosežkov, smo se odločili za simbolno ceno vstopnic. Ker umetnost ni zastonj in ne zaman, smo določili simbolno vrednost en evro, gledalci pa lahko prostovoljno prispevajo več, če to zmorejo in presodijo, da je vredno podpreti naš festival in dosežke gostujočih umetnikov. Ti se v letošnjih izbranih predstavah močno dotikajo opisane sedanjosti. Predstave so ustvarjene na podlagi tem, ki jih zaznamujejo meje – Borderline, medsebojni odnosi v kolektivih – Staff, odločitve v brezizhodnih situacijah – same, difference, again. Ustvarjalci izbranih predstav na izviren način izbirajo zorni kot gledanja na omenjene teme. S tem nam omogočijo, da se skozi telo v gibanju zazremo v korenine lastnih zagat.
Prihodnost pa ni nujno taka, kot jo nakazujejo okoliščine. To lahko vidimo v izjemnih ustvarjalnih dosežkih mladih plesalcev, v izboru plesnih miniatur OPUS1. Tudi predstavitve plesnih šol in akademij letos presegajo običajni program. Študenti in dijaki bodo nastopili tudi v štirih koreografijah priznanih koreografov.
K nam smo povabili več kot sto plesalcev, koreografov, pedagogov, teoretikov in programskih vodij iz Avstrije, Francije, Hrvaške, Madžarske, Nemčije, Španije, Velike Britanije in Slovenije.
Medtem smo se komaj ubranili poskusov, da bi festival ukinili.
Sodobni ples? Na robu države!?
Ja. V Murski Soboti! Spet.

Matjaž Farič, umetniški vodja

EN


The Ninth Front@ - The Fight Continues

In the time of the preparations for this year’s festival, the companies in the city and the surroundings are declaring bankruptcy. A company, once the most important employer, is (again) thrown into bankruptcy. Hundreds of people are without “bread”.
Contemporary dance? Excuse me? Whatever for!?
Yes, precisely contemporary dance, one of the craziest art genres!
Trying circumstances demand courage, which should be maintained precisely in the creative areas. Unfortunately, what cuts ice nowadays is the courage that is responsible for unethical behaviour and makes people’s lives miserable. That’s why fighting for the part of our lives that makes us human is all the more important. To allow as many people as possible to see the exceptional artistic achievements presented at the festival, we have decided to offer tickets at a symbolic price. Since art is not free, but also not in vain, we set the price of one euro per ticket, although the audience are at liberty to contribute more if they can and if they think that our festival and the achievements of the guest artists are worth supporting. The performances of this year’s festival touch strongly on the described state of affairs and thematise: Borderline, boundaries, limits, Staff, interrelations in collectives, and “same, difference, again”, making decisions in hopeless situations. In the selected performances, the artists approach these themes from a very original point of view, thus enabling us to observe and consider the roots of our own predicament.
The future, however, is not necessarily bleak as the circumstances suggest. We can see this in the exceptional creativity of young dancers, in the selection of dance miniatures OPUS 1. The presentations of dance schools and academies also surpass their usual programme. The students will present their work in four pieces choreographed by acclaimed choreographers.
We have invited over 100 dancers, choreographers, pedagogues, theoreticians and programmers from Austria, Croatia, France, Germany, Great Britain, Hungary, Spain and Slovenia.
While we hardly warded off attempts of cancelling the festival.
Contemporary dance? At the periphery!?
Yes. In Murska Sobota! Again.

Matjaž Farič, artistic directorTa stran uporablja nujne piškotke za štetje števila obiskovalcev.
This site usess essential cookies to track the number of visitors.