program - 1. september

18:00, Odprti oder v Trubarjevem drevoredu – park // Open Stage – Park
Odprto mesto //
Open City
V primeru dežja //
In case of rain: preddverje gledališča Park // Park Theatre lobby

Brata // Brothers
Koreografa in plesalca // Choreographers & dancers: Justin de Jager & Sem Delieyne (NL)

Koreograf in plesalec Justin de Jager je znan po svojem ustvarjanju z načinom “threading”. Koncept threadinga izvira iz breakdancea. S telesom ustvarimo odprtine in skozi te odprtine spravimo druge dele telesa. Je koncept, ki ponuja neskončne možnosti, in te se podvojijo, če v enačbo dodamo še eno telo.

Choreographer and dancer Justin de Jager is known for his work with threading in theatre. Threading is a concept that comes from breakdance. The idea is to create physical openings and go through these openings with other body parts. It is a concept offering endless possibilities, and when another body is added to the equation, the possibilities are doubled.


Postani neukrotljiv // Get Out of Hand
Koreografinji in nastopajoči // Choreographers & performers: Anna Szilvási, Laura Tóth (HU)
Glasba // Music: Várkonyi Csibészek - Lekapcsolom a villanyt a fejemben (Common Vibe project)

Postani neukrotljiv je plod sodelovanja med romsko plesalko in plesalko, ki ni romskega rodu. Čeprav na različne načine sta obe izkusili predsodke in sovraštvo do romske skupnosti. Umetnici sta iz znakovnega jezika, ljudskega plesa in sodobnega plesa ustvarili samosvojo govorico, s katero želita izraziti svoja občutja in razmišljanja o vključevanju in raznolikosti in se pomiriti s preteklostjo.

Uporabili sta pesem, ki je nastala v vasi, kjer je skupina umetnikov prostovoljcev skupaj z romskimi otroki ustanovila glasbeno skupino. Besedilo pesmi sta prevedli v znakovni jezik in ga vključili v koreografijo.

Get Out of Hand is a collaboration between a dancer of Roma origin and a non-Roma dancer. Although from different perspectives, they both experienced prejudice and hatred against the Roma community. They combine sign language, folk dance, and contemporary dance to communicate their emotions regarding inclusion and diversity and to make peace with their past.
 
The artists worked on a song made in a village where a group of volunteer artists formed a band with Roma children. They translated the song’s lyrics into sign language, integrating it into their choreography.
Stacks Image 10
19:00, Gledališče Park // Park Theatre
Eva Duda Company: Ogledalo //
Mirror (HU)

Koreografinja in režiserka // Choreographer & director: Éva Duda
Gostujoča koreografa // Guest choreographers: Gregor Luštek, Rosana Hribar
Plesalci // Dancers: Eleonora Accalai, Bundschuh Vera, Márton Csuzi, Gábor Ivanov, Levente Lukács, Mátyás Kovács, Zsófia Temesvári, Anna Szilvási
Glasba // Music: Péter Kunert, Ábris Gryllus, Astor Piazzola (montage)
Montažer glasbe // Music editor: Jeromos Kovács
Oblikovanje luči // Light design: József Pető
Asistentka koreografije// Assistant choreographer: Beatrix Csák
Koordinator produkcije // Production coordinator: Ágnes Huszár
Organizacija // Company manager: Anita Vodál

S podporo // Supported by: KIM (Ministry of Culture and Innovation), NKA (National Cultural Fund), Government Office of Capital City Budapest 11th District Újbuda, Summa Artium, Workshop Foundation, New Performing Arts Foundation


Z retrospektivno predstavo, v kateri nastopajo mladi in nadarjeni plesalci, Ogledalo povzema najbolj silovite trenutke iz prvega desetletja umetniškega delovanja skupine. Intenzivnim koreografijam, za katere so značilne divje in dinamične sekvence, sledijo strastni partnerski prizori, ki mojstrsko preidejo v sekvence skoraj gluhe tišine, ob čemer vsak trenutek v predstavi nosi edinstven in prepoznaven Evin pečat.

Oder je kot arena, v kateri si mora vsak nastopajoči izboriti mesto v skupini. Močne in okretne figure med gibanjem po prostoru oddajajo skoraj otipljivo energijo, ki povečuje napetost. Člani skupnosti se znajdejo v nenehnem rivalstvu, vsak si poskuša zagotoviti prevlado. Že v naslednjem trenutku pa iščejo mir in uteho, podpirajo se in uživajo drug v drugem. Ustvarjajo intenzivno vzdušje, prežeto s surovimi energijami, prevlado in erotično igro moči.

Mirror looks back at the most powerful moments from the first decade of the company’s artistic work through a retrospective show featuring a cast of young and powerful dancers.
The performance is composed of intense choreographies, characterised by wild and dynamic sequences, followed by passionate partnering scenes that transition into sequences of near silence – with Eva’s unique style evident every moment.
 
The stage is like an arena, where each performer has to win their role within the group. Strong and agile figures traverse the space with intensive energies, creating an atmosphere of heightened tension. The community members find themselves in constant rivalry, each trying to dominate. Yet, in the next moment, they seek peace and solace by supporting and enjoying one another. They invoke an intense atmosphere imbued with raw energies, dominance, and erotic power play.

Stacks Image 12
21:00, Gledališče Park // Park Theatre
Hung Dance: Brezoblična erozija // Formless Erosion (TW)
Park, Su Yeol: Zloraba na zmenku // Dating Abuse (KR)
Hung Dance: Ptička // Birdy (TW)

Hung Dance: Brezoblična erozija // Formless Erosion (TW)


Umetniški vodja, koreograf // Artistic director, choreographer: Lai Hung-Chung
Plesalca // Dancers: Cheng I-Han, Lee Kuan-Lin
Asistent // Interm: Lai Pei-Lun
Oblikovanje kostumov // Costume design: Yang Yu-Teh
Oblikovanje luči // Lighting design: Tsai Hsin-Yin
Skladatelj // Composer: Hsu Chia-Wei
S podporo // Supported by: National Culture and Arts Foundation of Taiwan

Brezoblična erozija je najnovejše delo koreografa Laija Hung-Chunga, ki ga je spodbudil osupljiv pogled na gore in skale. Lai je navdih črpal iz potovanja po neverjetni dolini Huadong leta 2014. Globoko so se ga dotaknile raznolike skalne formacije in teksture v dolini; nekatere podobe pokrajine so bile osupljivo lepe, druge skoraj grozeče grde. Ob njih je razmišljal o številnih izzivih in nepomembnosti človekovega življenja ter lepoti človeštva na eni in njegovi temnejši plati na drugi strani.

Formless Erosion is the latest piece by choreographer Lai Hung-Chung motivated by the striking views of mountains and rocks. Lai drew inspiration from his journey through the remarkable Huadong Valley in 2014. He was profoundly impressed by the valley’s diverse rock formations and textures that evoked both extraordinary beauty and unsettling ugliness. It made him reflect on many challenges and smallness of a person’s life, along with humanity’s beauty on the one hand and ugliness on the other.  


Park, Su Yeol: Zloraba na zmenku // Dating Abuse (KR)

Koreograf // Choreographer: Park, Su Yeol
Plesalca // Dancers: Lee Hyun Ji, Jo Dong Hyink

Park, Su Yeol raziskuje zapletene odnose med moškim in žensko, pri čemer kot umetniško orodje uporabi neverbalno komunikacijo. Ko besede odpovedo, svoje videnje in razumevanje težav, ki nastopajo v omenjenih odnosih, izrazi v jeziku telesa, reakcij in oblik.

Park, Su Yeol employs non-verbal communication as a powerful artistic medium to explore the complexities in male-female relationships. In situations where words fall short, she harnesses the language of the body, reactions, and forms to express her interpretation of the related issues.


Hung Dance: Ptička // Birdy (TW)

Umetniški vodja, koreograf // Artistic director, choreographer: Lai Hung-Chung
Plesalca // Dancers: Cheng I-Han, Lee Kuan-Lin
S podporo // Supported by: National Culture and Arts Foundation of Taiwan

V duetu plesalka sanjari o življenju ptice, moški plesalec pa uteleša simbolne vloge podpornika, kletke, srca ogledala in sanj. V nasprotju z resničnim življenjem, kjer se ljudje v gosti mreži morale, prepričanj, idealov in odgovornosti pogosto počutijo ujeti v lastnih majhnih mehurčkih. Zaradi najrazličnejših vzgibov se odrečejo globoki želji, da bi sledili srcu in uresničili sanje, in pristanejo na življenje v kletki, ki so jo ustvarili sami.

Plesalka nosi edinstveno pokrivalo, znano kot "Ling Zi". Pokrivalo, okrašeno z dolgimi peresi fazanovega repa, izvira iz tradicionalne kitajske opere. Nosili so ga bojevniki, izražalo pa je njihovo moč in spretnost.

In this duet, the female dancer dreams of a bird's life, while the male dancer embodies the symbolic roles of a supporter, a cage, the heart of a mirror, and a dream. Contrary to real life, where people often feel trapped in their small personal bubbles within the web of morality, beliefs, ideals, and responsibilities. For a variety of reasons, they give up on the inherent desire to follow their hearts and pursue their dreams, stuck within the confines of a cage they alone have constructed.

The female dancer wears a unique headpiece known as “Ling Zi.” Adorned with long pheasant tail feathers, it draws inspiration from traditional Chinese opera, where warriors wear it to showcase their power and skill.