program - 31. avgust

18:00, Odprti oder v Trubarjevem drevoredu – park // Open Stage – Park
V primeru dežja //
In case of rain: preddverje gledališča Park // Park Theatre lobby
OPUS1: nagrajene plesne miniature //
awarded short dance pieces

Ana Szopa, Dance Department Academy of Music Katowice: Zgodba o laseh // Hair Story (PL)
Zarja Ferlinc: Podcast: Umetnost nastajanja umetnosti // Podcast: The Art Of Making Art (SI)
Lourdes Maldonado Torres: Čebelnjak // La colmena (MX, DE)
Aleksandra Korniejenko: Študija padanja // The Falling Study (PL)
Anna Pesetti, Riccardo Zoppi: TosKa (IT)

V sodelovanju z Javnim skladom Republike Slovenije za kulturne dejavnosti //
In collaboration with the Public Fund For Cultural Activities of the Republic of Slovenia
Stacks Image 9
20:00, Gledališče Park // Park Theatre
Sadiq Ali: Izbrana prepoved //
The Chosen Haram (UK)

Umetniški vodja in nastopajoči // Lead artist and performer: Sadiq Ali
Nastopajoči // Performer: Hauk Pattison
Tehnično vodstvo // Technical stage manager: Chris Gorman
Svetovalec za cirkuški gib // Circus movement consultant: Conor Neall
Dramaturgija // Dramaturgy: Rishi Trikha
Oblikovanje zvoka // Sound design: Guy Veale
Skladatelj // Original compositions: Kester Hynds
Oblikovanje luči // Light design: Jamie Heseltine
Kostumi // Costumes: Cleo McCabe
Mentor // Mentor: Al Seed
S podporo // Supported by: Flora Herberich
Asistent produkcije // Assistant producer: Vee Smith
Produkcija // Produced by: Turtle Key Arts
Projekt The Chosen Haram financirata Arts Council England in Creative Scotland. Podpirajo ga Jacksons Lane, Assembly Roxy Lab, Dancebase, Summerhall, London Met in Journeys in Design. // The Chosen Haram is funded by Arts Council England and Creative Scotland and supported by Jacksons Lane, Assembly Roxy Lab, Dancebase, Summerhall, London Met and Journeys in Design.

Haram //həˈrɑːm// Pridevnik
prepovedan ali nezakonit po islamskem pravu.
Izbrana prepoved je cirkuška gledališka predstava, ki obravnava spolnost, vero, odvisnost in povezanost. Zgodba o dveh homoseksualcih in njunem naključnem srečanju prek aplikacije za zmenke prikazuje vzpone in padce njune zveze ter družbene in kulturne ovire, s katerimi se soočata.
The Chosen Haram črpa iz osebnih izkušenj umetniškega vodje Sadiqa Alija in intervjujev s člani LGBTQ+ skupnosti, ki se identificirajo kot (bivši) muslimani. Predstava raziskuje osebne bitke, s katerimi se spopada veliko ljudi, katerih vzgoja je v nasprotju z njihovimi osebnimi prepričanji, in kako lahko to vodi v samouničevalno vedenje.


Haram //həˈrɑːm// Adjective
forbidden or proscribed by Islamic law.

The Chosen Haram is a circus theatre show that deals with themes of sexuality, faith, addiction and connection. The story of two gay men and their chance meeting through a dating app, portraying the highs and lows of their relationship and the social and cultural barriers they face.

The Chosen Haram is based on a combination of lead artist Sadiq Ali’s personal experience, as well as interviews with members of the LGBTQ+ community who identify as (ex) Muslim. The show is an exploration into the personal struggles faced by many people whose upbringing contradicts their personal truths, and how this can lead to self-destructive behaviour.
Stacks Image 11
22:00, MiKK – grajsko dvorišče // MiKK – Castle yard
Kleemar (SI): concert //
concert

Kleemar je bil idejni vodja in soustanovitelj glasbenih skupin kleemar in Manul. Od samega začetka je sodeloval z založbo God Bless This Mess, med drugim tudi kot grafični oblikovalec. Med letoma 2008 in 2013 je soustvarjal v slovensko-hrvaški zasedbi Lollobrigida, s katero je izdal album Pilula. Nastopil na številnih slovenskih in evropskih odrih (petkrat tudi na festivalu EXIT, enem večjih evropskih festivalov). Eno vidnejših priznanj, ki potrjuje kakovost njegovega dela s skupino Lollobrigida, je nagrada MTV Adria Music Award za najboljšo regionalno glasbeno skupino. Tokrat nas bo navdušil s koncertom, naslednji dan pa še s plesnim DJ setom.

Kleemar was the mastermind and co-founder of the music groups kleemar and Manul. From the beginning, he has worked with God Bless This Mess label, including as a graphic designer. Between 2008 and 2013, he was with the Slovene-Croatian band Lollobrigida which released the album Pilula. He performed on several Slovene and European stages (including five times at EXIT, one of Europe's major festivals). One of the prominent awards that attest to the quality of his work with Lollobrigida was the MTV Adria Music Award for the best regional music group. This time he will spoil us with his concert and on the day after with a dance DJ set.