30. avgust - 2. september 2023, Murska Sobota, Slovenija

Produkcija: Flota, zavod, Murska Sobota

Festivalska pisarna in srečevališče:
MIKK
Trubarjev drevored 4
SI-9000 Murska Sobota
Slovenija
T: +386 (2) 534 98 90
F: +386 (2) 534 98 92

Sedež:
Lendavska ulica 57A
SI-9000 Murska Sobota
Slovenija

Produkcijska pisarna:
Puhova 14
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Koprodukcija:
Zavod Flota, Ljubljana
Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota
MIKK – Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota

Partnerji:
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti,
Bunker

Vodstvo festivala:
Umetniški vodja: Matjaž Farič
Vodja produkcije: Ksenija Kaučič
Prostovoljci: Maja Halas, Staša Prah, Lana Tivadar, Miha Lendvaj, Veronika Valdes, Jošt Rogelj, Žiga Mekiš Recek
Oblikovanje: Andreja Jež – Humanist
Uradni fotograf festivala: Borut Bučinel
Pogovore z ustvarjalci bo vodila: dr Andreja Kopač
Tehnični direktor: Igor Remeta
Asistenti tehnike: Vito Šiftar, Denis Pozderec


Festival 18. Front@ sodobnega plesa so omogočili in podprli: Ministrstvo za kulturo RS, Mestna občina Murska Sobota
Produced by: Flota, zavod, Murska Sobota

Festival's office and meeting point:
MIKK
Trubarjev drevored 4
SI-9000 Murska Sobota
Slovenija
T: +386 (2) 534 98 90
F: +386 (2) 534 98 92

Head office:
Lendavska ulica 57A
SI-9000 Murska Sobota
Slovenija

Production office:
Puhova 14
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Co-production:
Flota Institute, Ljubljana
Murska Sobota Institute for Culture, Tourism, and Sport
Youth Information and Culture Club, Murska Sobota

Partners:
Public Fund of the Republic of Slovenia for Cultural Activities,
Bunker

Festival team:
Artistic director: Matjaž Farič
Production manager: Ksenija Kaučič
Volunteers: Maja Halas, Staša Prah, Lana Tivadar, Miha Lendvaj, Veronika Valdes, Jošt Rogelj, Žiga Mekiš Recek
Design: Andreja Jež – Humanist
Official festival photographer: Borut Bučinel
Artist talks will be moderated by: dr Andreja Kopač
Technical director: Igor Remeta
Assistant technicians: Vito Šiftar, Denis Pozderec


18. Front@ contemporary dance festival was made possible and supported by the Ministry of Culture RS, City of Murska Sobota.