24. avgust / 24th August


20.30 Galerija, Murska Sobota


8.30 p.m. Gallery, Murska

Sobota


vstop prost / free entrance

Gregor Luštek in Rosana Hribar: DUET 012 (SI)Koreografija in ples / Choreography and dance: Rosana Hribar in Gregor Luštek

Glasba / Music: Klasick-Jahkuzi/DJ Jamirko, Love Song/Dan D

Producentka / Producer: Živa Brecelj

Produkcija / Production: Plesni Teater Ljubljana


Program Plesnega Teatra Ljubljana sofinancirata Ministrstvo za kulturo in Mestna občina Ljubljana. / The program of Plesni Teater Ljubljana is co-financed by the Ministry of Culture and City Municipality of Ljubljana.Plesna predstava DUET 012 s podnaslovom Raznovrstnost mnenj je čudovita! izraža 12-letno zgodbo profesionalne in intimne povezanosti dveh dozorelih sodobnih plesalcih ustvarjalcev, Rosane Hribar in Gregorja Luštka. S preigravanjem palete izčiščenih emotivnih situacij v polju nenehnega prehajanja plesnih registrov med klasičnimi in sodobnimi plesnimi estetikami na odru iskreno pripovedujeta lastno življenjsko zgodbo le z govorico plesa. Rosana in Gregor v predstavi Duet 012 nadaljujeta serijo uspešnih plesnih duetov, ki sta jih začela razvijati ob osmi obletnici skupne (plesne in zasebne) poti. Zaradi uspešnega začetka je temu sledil duet z naslovom 10 let. Z duetom 10 let sta gostovala na številnih festivalih doma in v tujini, pritegnil pa je tudi režiserja Petra Bratušo, in tako sta avtorja bogatejša še za kratek plesni film, ki je izšel leta 2008 v produkciji Felina Films in bo predvajan v sklopu predstave.
Dance performance DUET 012, subtitled Variety of Opinions, is marvelous! It expresses a 12-year story of professional and intimate interactions of two mature contemporary dance creators, Rosana Hribar and Gregor Luštek. Through a palette of purified emotional situations in the realm of incessant transitions of dance registers between classical and contemporary dance aesthetics, they tell their life story on the stage with honesty and solely through the language of the dance. In their performance Duet 012, Rosana and Gregor continue the series of successful dance duets that they started to develop on the eight anniversary of their path together (both in dance and private life). This successful beginning was followed by a duet titled 10 years. They gave many guest performances featuring Duet 10 at festivals at home and abroad. The Duet 10 also attracted the director Peter Bratuša, who made a short dance film in 2009, produced by Felina Films. It will be featured together with the performance.