24. avgust / 24th August


20.30 Galerija, Murska Sobota


8.30 p.m. Gallery, Murska

Sobota


vstop prost / free entrance

Maša Kolar & Zoran Marković: BONET (HR) 


Do You Still Feed The Animal?

Koreografija / Choreography: Leo Mujić
Glasba / Music: Henry Purcell


Bonet

Koreografija in izvedba / Choreography and realisation: Maša Kolar, Zoran Marković
Glasba / Music: Venetian Snares/Hajnal

Koprodukcija / Co-production: Mestno gledališče Sisak, Maša Kolar & Zoran MarkovićMaša Kolar in Zoran Marković sta plesni in koreografski dvojec z bogato mednarodno obarvano kariero, ki sta se v zadnjih letih spet vrnila na domače, hrvaške odre. V koprodukciji z Mestnim gledališčem Kristalna kocka vedrine iz Siska je nastala njuna predstava Bonet, ki jo avtorja opisujeta kot dogodek treh miniatur: Do You Still Feed The Animal?, Colour – Lab in Bonet.

Miniature predstavljajo kolaž izsekov naših nočnih mor, eksperimentov in pravljic. So kakor naše življenje, v katerem se zabavamo z majhnimi delci ljubezni, časa, denarja, užitka, strasti in potrpežljivosti. Kaj nam torej manjka? Na nek način smo popolni, celoviti, celo prepolni vsega! Ampak ali so te naše »miniature« v svojem bistvu res tako celostne? Če niso, se moramo naslednjič še bolj potruditi in jih nadomestiti s še več denarja, časa, potrpežljivosti, strasti, ljubezni in užitka.Maša Kolar and Zoran Marković are a dance and choreographic pair with a rich international career, who have returned to the home stages in Croatia in the recent years. Their performance Bonet, which the authors describe as an event of three miniatures (Do You Still Feed the Animal? and Colour – Lab and Bonet), has been created in co-production with Mestno gledališče Kristalna kocka vedrine from Sisak.

The miniatures represent a collage of fragments of our nightmares, experiments and fairy tales. They are like our lives in which we entertain ourselves with small particles of love, time, money, pleasure, passion and patience. What it is then that we are lacking? In a way, we are perfect, wholesome, even overfilled with everything! However, are these “miniatures” of ours indeed so wholesome in their essence? If they are not, we have to increase our effort the next time and replace them with even more money, time, patience, passion, love and pleasure.