26. avgust / 26th August


20.30 Telovadnica Osnovne šole I, Murska Sobota


8.30 p.m.  Gym of the Primary School I, Murska Sobota

Snježana Premuš: MOVE AS (SI)
Zamisel, režija, koreografija / Idea, direction, choreography: Snježana Premuš
Gibalec in performer / Mover and performer: Primož Bezjak
Luč / Light: David Orešič
Glasba / Music: Ivan Mijačević
Kostumi, fotografija, oblikovanje / Costumes, photography, design: Madster

Producent / Producer: Nataša Zavolovšek
Podpora / Supported by: MK, MOL – odd. za kulturo, Narodni dom Maribor
Produkcija / Production: Exodos Ljubljana

Move As spada v linijo plesnih predstav Zgodbe o telesu, ki so fokusirane na telo in v katerih koreografinja Snježana Premuš raziskuje osebnost teles in telesnost oseb (eno telo – stotine identitet). Ukvarja se z gibljivim telesom in preučuje znake, ki jih telo skozi gibanje oddaja, kar sproži zanimive zgodbe o človekovi zgodovini, osebnostnih potezah in njegovih skrivnostih. Move As je četrta iz ciklusa Zgodb o telesu in govori o moškem ter o njegovem telesu, o izražanju moči, ranljivosti, zmožnosti, o poetiki komunikacije telesa skozi gibanje in osebnosti skozi gib. Posega v izzivanje zaznavanja organizacije telesa, njegovega delovanja in videzov (podob telesa) s pomočjo preobrazbenih postopkov.
Move As belongs to the line of dance performances “Stories about the body”, which are focused on the body and in which the choreographer Snježana Premuš examines the personality of the bodies and corporality of personalities (one body – hundreds of identities). The author is immersed in the moving body and studies the signs that the body emits throught the movement, which in turn triggers interesting stories about the human history, personality characteristics and its secrets. Move As is the fourth of the stories from the story cycle “Stories about the body” and speaks about the man and his body, about the expression of power, vulnerability, capabilities, poetics of body communication through movement and personality through movement. It challenges the perception of the body organisation, its functioning and appearances (body images) by means of transformation procedures.