27. avgust / 27th August


17.30 Trg kulture, Murska Sobota


5.30 p.m. Square of Culture, Murska Sobota


vstop prost / free entrance

Predstavitev programov Šole za sodobni ples Ane Maletić iz Zagreba in Umetniške gimnazije Ljubljana – smer sodobni ples / Presentation of programs of the Contemporary Dance School Ana Maletić from Zagreb and Arts High School Ljubljana – Department of Contemporary Dance


Šola za sodobni ples Ane Maletić, Zagreb

School of contemporary dance of Ana Maletić), Zagreb


Plesalci / Dancers: Magdalena Držaić, Lea Paulić, Sofija Kranjčec, Lara Ivanac, Marta Habulin, Mirela Arnaut, Dora Nagdalenić Vincek, Stela Kordić, Sara Milić, Iva Vukelić, Siniša Preprotnik, Nikolina Medak, Tea Maršanić, Marta Krešić, Una Štalcar Furač, Tena Blažević, Sanja Kekelj, Arijana Čajević, Vanesa Badanjak

Mentorji / Mentors: Hilari Strugar, Stanislav Muškinja, Nataša Jurišić


Šola sodobnega plesa Ane Maletić je bila ustanovljena leta 1954 na tradiciji evropskega modernega plesa, z nazivom pa podeljuje čast njeni pobudnici. Strukturno se deli na štiriletno osnovno ter štiriletno srednjo šolo in je v svoji specifičnosti edina tovrstna izobraževalna ustanova na Hrvaškem.

V osnovni šoli učenci obiskujejo programe ritmike, različnih plesnih tehnik, glasbene vzgoje in učenja klavirja ter pridobivajo temelje plesne in glasbene izobrazbe. V srednješolskem programu, v katerega se učenci vpisujejo po opravljeni avdiciji, se dijaki izobražujejo za naziv plesalca sodobnega plesa. Ob tem pa so v bogatem vsebinskem programu deležni širših pedagoških in koreografskih znanj.

V šolskem letu 2009/2010 so dijaki 3. in 4. letnika ustvarjali projekt Beta po koreografiji Matjaža Fariča. Predstava je bila nedavno prikazana tudi v Zagrebškem plesnem centru, in sicer v okviru dogajanja 27. Tedna sodobnega plesa v Zagrebu.


Ane Maletić’s School of contemporary dance was established in 1954 on the tradition of the European contemporary dance and is named after its founder. Structurally, it is divided into a four-year primary and four-year secondary school and is the only educational institution of its kind in Croatia. 

In the primary dance school, the pupils attend the programmes of rhytmics, various dance techniques, musical education and piano lessons and obtain basic musical and dance knowledge. In the secondary school programme where the pupils may enroll after they have passed the audition, they train to be dancers of contemporary dance. Their education consists of a rich substantive programme and wider pedagogical and choreographic knowledge and skills.

In the school year 2009/2010, the pupils of the third and fourth grade created the project »Beta« under the choreography of Matjaž Farič. This performance has been recently presented also at the Zagreb Dance Center within the framework of events taking place during the 27th Week of Contemporary Dance in Zagreb.Umetniška gimnazija Ljubljana – smer sodobni ples

Arts High School in Ljubljana – Department of Contemporary Dance


Pred-premiera '10: OPAZOVATI in/ali OPAZOVANO
Zaključna produkcija dijakinj in dijakov SVŠGL

Pre-premiere '10: TO WATCH and/or TO BE WATCHED)
End-of-the-year production of the students of the Art High School in Ljubljana


Ustvarjalci in izvajalci / Creators and performers: dijakinje in dijaki SVŠGL – Umetniške gimnazije za sodobni ples
Umetniško vodstvo / Art management: Maja Delak in Petra Pikalo
Mentorji / Mentors: Maja Delak, Mojca Dimec Bogdanovski, Tina Dobaj Eder, Katja Legin, Vita Osojnik, Petra Pikalo, Nataša Tovirac, Kaja Valenti, Urška Vohar
Izbor glasbe, montaža in zvok / Selection of music, assembly and sound: Luka Prinčič
Kostumografija / Costumography: Ajda Tomazin
Produkcija / Production: Zavod EMANAT
Koprodukcija / Co-productionSrednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana
Finančna podpora / Financial support: Mestna občina Ljubljana in Ministrstvo za kulturo RS


Plesni projekt Pred-premiera je vsakoletna zaključna predstavitev maturantov in preostalih letnikov dijakinj in dijakov plesne gimnazije SVŠGL – modul sodobni ples, ki nastaja od leta 2003 v okviru srednješolskih dejavnosti. Zaključna produkcija je preplet in predstavitev vseh štirih letnikov gimnazije pod vodstvom njihovih mentorjev – priznanih slovenskih ustvarjalk in ustvarjalcev sodobnega plesa.

Letošnja tema Opazovati in/ali opazovano se navezuje na tretji esej iz knjige Načini gledanja avtorja Johna Bergerja. Dijaki so se z mentorji lotili raziskave vlog opazovalca in opazovanega v smislu dveh sestavnih, vendar zmeraj ločenih delov neke identitete.


The dance project Before the premiere is an annual end-of-the-year production of the candidates taking secondary school leaving examinations and other students of the dance high school (Art High School in Ljubljana) – Department of Contemporary Dance, which has been taking place since 2003 within the framework of high-school activities. The end-of-the-year production is a combination and presentation of all four grades of high school students under the guidance of their mentors – acknowledged Slovenian creators of contemporary dance.

This year’s theme OPAZOVATI in/ali OPAZOVANO (TO WATCH and/or TO BE WATCHED) refers to the third essay from the book Ways of seeing by the author John Berger. Together with their mentors, the students took up a research of the roles of the observer and the observed as two integral, albeit always separated parts of an identity.