26. avgust / 26th August


20.30 Telovadnica Osnovne šole I, Murska Sobota


8.30 p.m.  Gym of the Primary School I, Murska Sobota

Gergye Krisztián: E.SCH.EROTO (HU)
Koreografija in izvedba / Choreography and realisation: Krisztián Gergye

Glasba / Music: Schubert, John Cage, Marilyn Manson – Ágens, György Philipp

Kostumografija / Costumography: Móni Béres

Produkcija / Production: Company of Krisztián Gergye

Krizstian Gergye je madžarski plesalec, koreograf in umetniški vodja zavoda Company of Krisztián Gergye (Not Just Dance). Njegova gibalna izraznost podaja svojevrstne oblike plesnega jezika, je mešanica tradicije in sodobnih tendenc, ki se v njegovih izvedbah nenehno prepletajo. Svojo umetniško kariero je začel z učenjem javanskega plesa, leta 1998 je na otoku Java v obdobju enega leta kot študent Darmasiswa usvojil veščine tamkajšnjih tradicionalnih in starodavnih plesov. V predstavi E.SCH.EROTO je izvajalec nenehno podvržen spreminjanju identitete, karakternim naravnanostim in vizualni podobi. Ob nepretrganem improviziranju s kostumi, barvami in obrazno masko presenetljivo preskakuje z enega karakterja v drugega in spet nazaj, pri tem pa aktivira močno atmosfero indonezijske tradicije, ki je misteriozna, navdihujoča, srhljiva in enigmatična obenem.
Krizstian Gergye is a Hungarian dancer, choreographer and art director of the Company of Krisztián Gergye (Not Just Dance). His movement expression offers genuine forms of dance language and is a mixture of tradition and contemporary tendencies, characterizing his performances by their incessant interaction. He started his artistic career by learning the Java dance. In 1998, he mastered the skills of traditional and archaic dances when staying on the Java island as a student of Darmasiswa for a year. In the performance E.SCH.EROTO, the performer is subject to incessant change of identity, character attitudes and visual images. Through constant improvisation with costumes, colours and face masques, he is making surprising leaps from one character to another and back again, thereby activating a strong atmosphere of Indonesian tradition which is at the same time mysterious, inspirational, thrilling and enigmatic.