%banner_alternate_text%
Stacks Image 2443
Stacks Image 7491
Stacks Image 7494
Stacks Image 8159
Stacks Image 8162
3. september
20.00, Gledališče Park / Park Theatre
Anton Lachky Co. (SK/BE): Side Effects / Stranski učinki

21.30 ,Gledališče Park, preddverje Park Theatre lobby
Pogovor z ustvarjalci predstave Side Effects / Artist talk with Anton Lachky Co.
3. september

20.00, Gledališče Park
Anton Lachky Co. (SK/BE): Stranski učinki

21.30 ,Gledališče Park, preddverje
Pogovor z ustvarjalci predstave Side Effects

Stranski učinki je nadrealistična predstava, ki se odvija v mislih blodnjave ženske. Kar si zamišlja ali sanja, je tisto, kar gledalci vidimo. Ustvari lastno resničnost s pravili, odnosi in povezavami, ki imajo pomen samo zanjo, vendar jih vsiljuje vsakomur, ki se ji približa. Svoj svet naseljuje z liki, ki jih kot prava obsedenka vodi iz sanj v sanje. Vsak prizor je kot stranski učinek resničnosti, ki jo doživlja samo ona.

Koreografija Anton Lachky
Izvajalci: Milan Herich, Patricia Rotondaro, Sara Sguotti, Csaba Varga
Oblikovanje svetlobe in fotografija: Joris De Bolle
Oblikovanje zvoka: Tom Daniels
Kostumografija: Britt Angé
Produkcija: Seventyseven vzw
Koprodukcija: Charleroi Danses, centre chorégraphique de la fédération Wallonie Bruxelles
S podporo: La fédération Wallonie Bruxelles
3 September

20.00, Park Theatre
Anton Lachky Co. (SK/BE): Side Effects

21.30,Park Theatre lobby
Artist talk with Anton Lachky Co.

Side Effects is a surreal performance that takes place in
the mind of a delusional woman. What she imagines or dreams is what we, as a spectator, get to see. She invents her own reality with rules, relationships and connections that have meaning only for her, but which she imposes on everyone who comes near her. She populates her world with characters which she leads from dream to dream as an accomplished control freak. Each scene is like the side effect of a genuinely experienced reality.

Choreography: Anton Lachky
Performers: Milan Herich, Patricia Rotondaro, Sara Sguotti, Csaba Varga
Lighting design and photography: Joris De Bolle
Sound design: Tom Daniels
Costume design: Britt Angé
Production: Seventyseven vzw
Coproduction: Charleroi Danses, centre chorégraphique de la fédération Wallonie Bruxelles
With the support of: La fédération Wallonie Bruxelles

© FLOTA 2016