%banner_alternate_text%
Stacks Image 2443
Stacks Image 7452
Stacks Image 7455
Stacks Image 8114
Stacks Image 8117
18.00, Odprti oder / Open stage,
OPUS 1: Plesna Miniatura 2016 / Short Dance Piece 2016
3. september

18.00, Odprti oder
OPUS 1: Plesna Miniatura 2016


Vsakoletne teme naj bi mlade plesalce spodbudile
v kritična razmišljanja o posameznih vprašanjih ter jim predstavljale povod za spoznavanje, raziskovanje, ustvarjanje in razmišljanje. Letošnja tema Vode! ponuja »poplavo« ali »oblak« ali »morje« različnih spodbud za plesno ustvarjanje. Umetnost in voda sta zrcali. Obe odsevata naš svet in življenje ter napovedujeta, kaj se lahko zgodi v prihodnosti.

Plesno kulturno društvo CoraViento (SI)
Urška Centa
Nov(a) val(uta)

Alexander Tesch (AT)
Vse teče

Gašper Kunšek (SI)
Bit vode

So Yeon Shin (KR)
Dekle, ki lebdi na vodi

Veronika Valdès (SI)
Tekoči anonimnež

Carolyn Prokopidis (US)
Faze
3 September

18.00, Open stage,
OPUS 1: Short Dance Piece 2016


The annual themes are meant to stimulate young dancers to think critically about individual issues and provide them with an incentive to get to know, research, create and think. This year’s theme Water! inspires with a “flood”, a “cloud” or a “sea” of various stimuli to foster dance creativity. Art, like water, is a mirror. Both reflect our world and our lives and portend a sense of the future.

Plesno kulturno društvo CoraViento (SI)
Urška Centa
New Value

Alexander Tesch (AT)
Panta Rhei

Gašper Kunšek (SI)
The Essence of the Water

So Yeon Shin (KR)
A Girl Floating on Water

Veronika Valdès (SI)
Liquid Anonymous

Carolyn Prokopidis (US)
The Phases

© FLOTA 2016