%banner_alternate_text%
Stacks Image 2443
Stacks Image 7452
Stacks Image 7455
Stacks Image 8114
Stacks Image 8117
2. september

18.00
, Odprti oder / Open stage,
OPUS 1: Plesna Miniatura 2017 / Short Dance Piece 2017
Tema: Sanjaj in to uresniči! / Theme: Have a Dream and Do it!
2. september

18.00, Odprti oder
OPUS 1: Plesna Miniatura 2017
Tema: Sanjaj in to uresniči!


Ida Horlyck Thomsen (DK):
PROM QUEEN

Johana Pockova, Samuly Emery (CZ, FI):
TURNED AWAY FACES

Plesni studio LAI, Lia Ujčič (SI):
WHILE THE TIGER IS NAPPING ON MY FEET

SEAD,Mufutau Yusuf (AT, NG, IE):
HOMO ABSCONDITUS

Samuli Emery (FI):
SU

Vsakoletne teme naj bi mlade plesalce spodbudile v kritična razmišljanja o posameznih vprašanjih ter jim predstavljale povod za spoznavanje, raziskovanje, ustvarjanje in razmišljanje. Letošnja tema SANJAJ IN TO URESNIČI! se osredotoča na navdih, ki nas lahko preseneti v najbolj nepričakovanih trenutkih in pogosto se najbolj ustvarjalne ideje pojavijo prav med spanjem. Sanje so čudovit vir
idej in navdiha. Predstavljajo umik iz realnosti v stanje raziskovanja domišljije in želja. Vstop v sanje sproži izkušnjo nepričakovanih podob, povezav, prostorov, glasov. Še posebej močan pomen so jim pripisovali nadrealisti. Prepričani so bili, da so umetniška dela, ki so produkt podzavesti posameznika, lahko močnejša in bolj avtentična kot katerikoli produkt zavesti.
2 September

18.00, Open stage,
OPUS 1: Short Dance Piece 2017
Theme: Have a Dream and Do it!


Ida Horlyck Thomsen (DK):
PROM QUEEN

Johana Pockova, Samuly Emery (CZ, FI):
TURNED AWAY FACES

Plesni studio LAI, Lia Ujčič (SI):
WHILE THE TIGER IS NAPPING ON MY FEET

SEAD,Mufutau Yusuf (AT, NG, IE):
HOMO ABSCONDITUS

Samuli Emery (FI):
SU

The annual themes are meant to stimulate young dancers
to think critically about individual issues and provide them with an incentive to get to know, research, create and think. This year’s theme HAVE A DREAM AND DO IT! is focused
on inspiration which can strike at the most unexpected moments, and the best creative ideas often occur while
we’re sleeping. Dreams can be a wonderful source of ideas and inspiration. They represent a withdrawal from reality into a state of exploring imagination and desires. Entering the dream state initiates an experience of unexpected images, connections, spaces, voices. Surrealists especially attributed great importance to the dreams. They believed that the creativity that came from deep within a person’s subconscious could be more powerful and authentic than any product of conscious thought.

© FLOTA 2017