%banner_alternate_text%
Stacks Image 2443
Stacks Image 7452
Stacks Image 7455
Stacks Image 8114
Stacks Image 8117
2. september

20:00
, Gledališče Park / Park Theatre
Soul City (FR): Molitev za molitvijo/ Priyèr' Sï Priyèr'

22.00 Gledališče Park, preddverje / Park Theatre lobby
Pogovor z ustvarjalci predstave / Artist talk with Soul City

2. september

20:00
, Gledališče Park
Soul City (FR): Molitev za molitvijo

22.00 Gledališče Park, preddverje
Pogovor z ustvarjalci predstave

Koncept in režija: Didier Boutiana // Asistent koreografa: Vincent Fontano // Izvajalci: Olivier Flaconel, Sébastien Comtois, Didier Boutiana // Besedila: Francky Lauret Glas: Alex Sorres // Glasba: Labelle // Scenografija: Tony Stell // Oblikovanje luči: Virginie Briand // Fotografije: Cyril Plomteux // Koprodukcija: Léspas culturel Leconte de Lisle, TEAT Champ Fleuri, TEAT plein Air // Les Théâtres Départementaux de la Réunion // Podpora: FEAC, Ministère de la Culture et de la Communication, Ministère des Outre-Mer, Région Réunion

Molitev na molitev je iskanje svetega skozi ritual. Telo namesto govorjene besede izraža namen. Je namenjeno, zgrajeno in opredeljeno z vrsto vrednot in kod in skladno z različnimi organizacijskimi oblikami.
Človek se zaveda svetega, ker se to manifestira drugače od posvetnega. Simbolna misel se giblje proti vznemirljivi intuiciji skrivnostne prisotnosti, ki se nahaja nad običajnimi mejami človeškega izkustva.
Kako daleč bomo šli, da bi dosegli cilj?
Se lahko iz lepote rodi kaos?
Didier Boutiana prevprašuje globoke ravni prepričanja v najbolj radikalnem pomenu kot nespremenljive oblike, izzvane s spremenjenim stanjem zavesti.
2 september

20:00
, Park Theatre
Soul City (FR): Priyèr' Sï Priyèr'

22.00 Park Theatre lobby
Artist talk with Soul City

Conception and direction: Didier Boutiana // Assistant to the choreographer: Vincent Fontano // Performers: Olivier Flaconel, Sébastien Comtois, Didier Boutiana // Texts: Francky Lauret // Voice: Alex Sorres // Music: Labelle // Stage design: Tony Stell // Light design: Virginie Briand // Photos: Cyril Plomteux // Co-production: Léspas culturel Leconte de Lisle, TEAT Champ Fleuri, TEAT plein Air // Les Théâtres Départementaux de la Réunion // Support: FEAC, Ministère de la Culture et de la Communication, Ministère des Outre-Mer, Région Réunion

Priyèr’ Sï Priyèr’ is a quest of the sacred through ritual. The body sets the intention instead of spoken words. It is intended, built, and de ned by a number of values and codes and complies with di erent organizational modes.
Man is aware of the sacred because it manifests itself di erently than the profane. Symbolic thought moves toward the vibrant intuition of a mysterious presence situated beyond the habitual limits of the human experience.
How far will we go to reach a goal?
Can chaos arise out of beauty?
Didier Boutiana questions the deep layers of conviction
in its most radical sense, as in its unchangeable forms implemented by a modi ed state of consciousness.

© FLOTA 2017