%banner_alternate_text%
Stacks Image 2443
Stacks Image 7452
Stacks Image 7455
Stacks Image 8114
Stacks Image 8117
Sobota, 1. september / Saturday 1 September

21.00 Gledališče Park / Park Theatre
Žigan Krajnčan, Gašper Kunšek, Jan Krmelj: CHORUS (SI)

22.00 Preddverje Gledališča Park / Park Theatre lobby
Pogovor z ustvarjalci / Artist talk: Žigan Krajnčan, Gašper Kunšek, Jan Krmelj
Sobota, 1. september

21.00 Gledališče Park
Žigan Krajnčan, Gašper Kunšek, Jan Krmelj: CHORUS (SI)

Avtorji in režiserji: Žigan Krajnčan, Gašper Kunšek in Jan Krmelj
Gibalni principi: Žigan Krajnčan in Gašper Kunšek
Koncept: Jan Krmelj (DivinaMimesis)
Izvajalci: Sara Janašković, Žigan Krajnčan, Gašper Kunšek, Teja Modrijan, Kristýna Šajtošová in Alex Tesch
Skladatelj in izvajalec glasbe : Kristijan Krajnčan
Oblikovalec luči: Borut Bučinel
Producenta: Nataša Zavolovšek in Mitja Bravhar
Produkcija: Center urbane kulture Kino Šiška in Exodos Ljubljana
Koproducenti: Alien Express, Plesna šola Urška in Urban Roof

Ustvarjalce predstave Chorus ples zanima kot trangresivna gesta, ki lahko preseže normirano in stvarno, saj je gibanje kot relacijska Reč vselej stvar medtelesnega in s tem zelo plodna možnost politične emancipacije. »Ples je vselej lociran vmes – v neki pogoj skupnosti. Nima lastne pozicije; dar je, ki ga prejmemo brez sprejetja, dar, ki ga damo brez dajanja. Skupaj lahko obstajamo le vmes, v praznih prostorih, črnih luknjah, naših nenehnih nesporazumih, ki vzpostavljajo resničnost. Eno smo lahko le skozi razliko,« je v imenu ustvarjalcev zapisal Jan Krmelj. Tragiški chorus, iz katerega izhajata nenazadnje besedi choreogus (meščan, ki ureja in plačuje zbor) in koreograf, je kot manifestacija različnih vidikov javnosti, zakonov in morale za njih retoričen glas informacije in družbenega komentarja. »Naš chorus molči. Vse preveč dogodkov in konceptov je, da bi jih lahko naslovili. Chorus se tu distancira od človeškega sveta, ponovno vstopi v predtragiško formo, da bi se dotaknili nečesa, kar ni sporočljivo.« In da bi naslovili nekaj, kar najčisteje naslavlja beseda »odsotnost«.

22.00 Preddverje Gledališča Park
Pogovor z ustvarjalci: Žigan Krajnčan, Gašper Kunšek, Jan Krmelj
Saturday 1 September

21.00 Park Theatre
Žigan Krajnčan, Gašper Kunšek, Jan Krmelj: CHORUS (SI)

Authors and directors: Žigan Krajnčan, Gašper Kunšek in Jan Krmelj
Movement principles: Žigan Krajnčan in Gašper Kunšek
Concept: Jan Krmelj (DivinaMimesis)
Performers: Sara Janašković, Žigan Krajnčan, Gašper Kunšek, Teja Modrijan, Kristýna Šajtošová in Alex Tesch
Music composed and perfomed by: Kristijan Krajnčan
Light design: Borut Bučinel
Producers: Nataša Zavolovšek in Mitja Bravhar
Production: Center urbane kulture Kino Šiška in Exodos Ljubljana
Co-producers: Alien Express, Plesna šola Urška in Urban Roof

The creators of the performance Chorus are interested in dance as a transgressive gesture that can overcome both the standardised and the real; for movement focuses on relationships and thus always takes place between bodies, which offers extremely fertile grounds for political emancipation. “Dance is always placed in between – into the condition of community. It does not have its own position; it is a gift we receive without acceptance, a gift we give without giving. We can coexist only in between, in the empty spaces, in the black holes, in our constant misunderstandings which establish reality. We can only become one through difference,” they said. They understand the tragic chorus, from which the word chorêgos (the bourgeoisie who organises and pays the choir) and choreographer both emerge, to be a manifestation of various aspects of the public, laws and morals that give the rhetorical voice of information and social commentary. “Our Chorus remains silent. There are far too many events and concepts for us to address. Chorus distances itself from the human world, it re-enters the pre-tragic form in order to touch upon something that cannot be passed on.” Chorus also addresses something which can, in its purest form, be addressed merely by the word: Absence.


22.00 Park Theatre lobby
Artist talk: Žigan Krajnčan, Gašper Kunšek, Jan Krmelj

© FLOTA 2018