%banner_alternate_text%
Stacks Image 2443
Stacks Image 7452
Stacks Image 7455
Stacks Image 8114
Stacks Image 8117
Sobota, 1. september / Saturday 1 September

19.00 Gledališče Park / Park Theatre
Daniele Ninarello & Dan Kinzelman: KUDOKU (IT, USA)

20.00 Preddverje Gledališča Park // Park Theatre lobby
Pogovor z ustvarjalci // Artist talk: OPUS 1, Daniele Ninarello & Dan Kinzelman
Sobota, 1. september

19.00 Gledališče Park
Daniele Ninarello & Dan Kinzelman: KUDOKU (IT, USA)

Avtor in ples: Daniele Ninarelo
Živa glasba: Dan Kinzelman (tenor saksofon, tolkala, elektronika)
Dramska svetovalka: Carlotta Scioldo
Produkcija: Codeduomo, Novara Jazz (kurator Enrico Bettinello), CSC Centro per la Scena Contemporanea Bassano del Grappa Fondazione Piemonte dal Vivo I Lavandaria a Vapore Rezidenca CAOS-Terni
Podpora: indisciplinarte in Associazione Demetra, Fabrica Europa

Skladatelj Dan Kinzelman in koreograf Daniele Ninarello se prvič srečujeta na skupnem polju raziskovanja: prostor kot kraj za vadbo in transfiguracijo fizičnega in soničnega telesa. Eksperimentiranje z zvokom in s telesom poskuša prevesti zaznavne elemente, ki naredijo evolucijo človeškega telesa vidno. Nekaj v telesu konstantno vibrira kot grožnja: to je kaos, notranji hrup brazgotin in misli. Samo ples je sposoben postopno prinesti te sledi v tukaj in zdaj.

20.00 Preddverje Gledališča Park // Park Theatre lobby
Pogovor z ustvarjalci // Artist talk: OPUS 1, Daniele Ninarello & Dan Kinzelman

Saturday 1 September

19.00 Park Theatre
Daniele Ninarello & Dan Kinzelman: KUDOKU (IT, USA)

Author and dance: Daniele Ninarelo
Live music: Dan Kinzelman (tenor saxophone, percussion, electronic)
Drama consultant: Carlotta Scioldo
Production: Codeduomo, Novara Jazz (curator Enrico Bettinello), CSC Centro per la Scena Contemporanea Bassano del Grappa Fondazione Piemonte dal Vivo I Lavandaria a Vapore Rezidenca CAOS-Terni
Support: indisciplinarte in Associazione Demetra, Fabrica Europa

Composer Dan Kinzelman and choreographer Daniele Ninarello meet for the first time on a common ground for exploration: space as a place in which to exercise and transfigure the physical and sonic body. The experimentation with sound and with the body thus tends to translate the perceptive elements that make the evolution of the human figure visible. Something inside the body vibrates constantly like a threat: it is chaos, the inner noise of scars and thoughts. Only dance can gradually bring these traces into the here and now.


20.00 Preddverje Gledališča Park // Park Theatre lobby
Pogovor z ustvarjalci // Artist talk: OPUS 1, Daniele Ninarello & Dan Kinzelman

© FLOTA 2018