Beyond_Fronta

Dance Explorations Beyond Front@Opis programa:

Dance Exploration Beyond Front@ poti
če i podupire produkciju i prezentaciju suvremenog plesa za umjetnike i publiku u graničnim područjima sjeveroistočne Hrvatske, jugoistočne Austrije, sjeveroistočne Slovenije i zapadne Mađarske. Pet glavnih organizatora (Flota (Murska Sobota, SLO), Hrvatski Institut za pokret i ples / Tjedan suvremenog plesa (Dance Week Festival) (HIPP-TSP) (Zagreb, HR), Pro Progressione (Budapest, HU), Dance Identity/D.ID (Pinkafeld, AT) i OHO (Oberwart, AT)) ujedinit će stručnost i iskustva s lokalnim i međunarodnim umjetnicima te publikom u svrhu stvaranja novih suradnji i kontakata u suvremenom plesu.


Program
će se provoditi kroz 5 glavnih akcija:

1. Izvedbe (Performances Beyond Front@): prezentacija visoko kvalitetnih izvedbi suvremenog plesa koreografa koji dolaze iz četiri zemlje sudionice projekta, na sljedećim festivalima: Front@ Festival of Contemporary Dance (Murska Sobota), Tjedan suvremenog plesa (Zagreb), Burgenländischen Tancwochen (Oberwart).

2. Publika (Audiences Beyond Front@): povećanje mobilnosti i pristupačnosti publike za kulturu kroz posebno dizajnirane akcije koje učiniti suvremeni ples dostupnim (besplatan prijevoz preko granice, prijevoz za publiku iz nerazvijenih krajeva).

3. Razgovori (Dialogue Beyond Front@): poticanje međukulturalnih razmjena i dijaloga između umjetnika i publike koji prisustvuju festivalima. Generiranje dijaloga i interesa o rubnim pitanjima suvremenog plesa kroz formalne i neformalne javne rasprave.

4.Istraživanje (Dance Communication Lab): razvijanje novih suradnji među profesionalnim plesačima i umjetnicima čiji se rad križa na području plesa (arhitekti, dizajneri, likovni umjetnici, glazbenici…) stvarajući niz međukulturalnih večeri suvremenog plesa i improvizacije.

5.Stvaranje /kreacija (Creation Beyond Front@): razvijanje i poticanje umjetničke produkcije i nastup mladih umjetnika između država sudionica.


Ciljevi projekta:

1. predstaviti visoko kvalitetne izvedbe suvremenog plesa, radove koreografa iz
četiri zemlje sudionice.

2. pove
ćati mobilnost I pristupačnost publike za suvremeni ples organiziranim besplatnim prijevozom.

3. razviti dijalog I interes o rubnim pitanjima suvremenog plesa kroz formalna i neformalna dru
ženja.

4. razvijati nove suradnje me
đu mladim plesačima i umjetnicima čiji se rad križa na polju plesa.

5. poticati umjetni
čke produkcije među umjetnicima kao rezultat istraživanja (Dance Communication Lab).


Partneri:

Flota, zavod , Murska Sobota, Slovenija/ Slovenia
Flota, Ljubljana, Slovenija/ Slovenia
OffenesHausOberwart, Avstrija/ Austria
Dance Identity, Pinkafeld, Avstrija/ Austria
Pro Progressione, Budimpešta, Madžarska/ Budapest, Hungary
Hrvatski institut za pokret i ples - Tjedan suvremenog plesa, Zagreb, Hrvaška/ Croatia