Stacks Image 577
29. avgust // August 29, 11.00, Ploščad pred gradom* // Castle Plateau*

La Intrusa Danza (ES)
DELTA VICTOR

Zasnova, režija in izvedba / Creation, direction and interpretation: Virginia García, Damián Muñoz
Glasba / Music: različni izvajalci / various artists
Kostumi / Costumes: La Intrusa
Produkcija / Production: Cane (N. Canela)

Po mednarodnem kodeksu signalov pomeni signal DELTA “ne približuj se, imam težave z manevriranjem”, signal VICTOR pa “potrebujem pomoč”.
Gre za srečanje med dvema skrajnostma, ki kljub lastni težavnosti dobrohotno poskušata druga drugi omogočiti premik v načrtovano smer. Ali bosta pomirili nasprotja ali pa medse postavili zid; to je odvisno od stopnje njunih nemožnosti.

In the international code of signals the message DELTA means “stay away from me I’m manoeuvring with difficulty “and VICTOR means” I need help. “
The encountering of two difficulties that, with goodwill, try to give each other way. If they will come to a truce or build a wall depends on the degree of their impossibilities.


29. avgust // August 29, 18.00, Odprti oder* // Open stage*

PREDSTAVITEV PLESNIH ŠOL IN AKADEMIJ /
PRESENTATION OF DANCE SCHOOLS AND ACADEMIES

Šola za sodobni ples Ane Maletić / Ana Maletić School of Contemporary Dance (HR)

SANJE // DREAMS
Koreograf / Choreographer: Gordana Svetopetrić
Glasba / Music: The String Quartet “Dance, Dance”
 
LABIRINT // LABYRINTH
Koreograf / Choreographer: Renata vraneković
Glasba / Music: 2 Cellos “Thinderstruck”

Šola za sodobni ples Ane Maletić iz Zagreba od leta 1954 deluje na področju osnovnega in srednjega plesnega izobraževanja. S programom, ki temelji na edinstvenem spoju gibalnih principov Rudolfa Labana in J. Dalcrozeja, že vrsto let usposabljajo izvajalce, ustvarjalce ter pedagoge sodobnega plesa, ritmike in rehabilitacije z gibom. Med drugim z domačimi in tujimi pedagogi organizirajo številna predavanja ter seminarje za učitelje in učence. Že več let zapored pa ustvarjalnost svojih učencev prikazujejo tudi na festivalu sodobnega plesa Front@. Tokrat se bo šola predstavila z dvema kratkima koreografijama.

The Zagreb-based Ana Maletić School of Contemporary Dance is active in the field of elementary and secondary dance education since 1954. With its programme based on a unique fusion of movement principles of Rudolf Laban and J. Dalcroze, the school trains performers, choreographers, and pedagogues in the area of contemporary dance, rhythmic, and movement rehabilitation for a number of years. The school also organises numerous lectures and seminars by national and international lecturers for its pedagogues and students, and since 2009 also collaborates with the Front@ Festival. This year, the school will present two short choreographies.


Oddelek za ples in glasbo Univerze Anton Bruckner, Linz /
Department for Dance and Music at the Anton Bruckner University, Linz (AT)
Tico-Tico no Fubá

Koncept in koreografija / Concept and choreography: Dolma Jover Agulló
Izvajalci / Performed by: Alina Jaggi, David García, Pablo Guijarro
Glasba / Music: Zequinha de Abreu
Glasbenika / Musicians: David García, Pablo Guijarro
Koprodukcija / Coproduction: Oddelek za ples in glasbo Univerze Anton Bruckner / Department for Dance and Music at the Anton Bruckner University, Cia.off Verticality - LAB by Rose Breuss.

Nemalokrat je dogajanje v neki situaciji nemogoče ustaviti, vsega ne moremo nadzirati. Zato moramo najti pot, kako preživeti v nepredvidljivem kaosu okoli in v nas.
Tico-Tico no Fubá je naslov znane brazilske skladbe, ki jo je napisal Zequinha de Abreu.

Sometimes it's impossible to stop certain situations, we cannot control everything. We just need to find the way to survive inside of our unpredictable chaos.
Tico-Tico no Fubá is the title of a renowned Brazilian choro music piece composed by Zequinha de Abreu.


Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija, Ljubljana / PSEGSL, contemporary dance department, Ljubljana (SI)
Približevanje // approaching (odlomek // excerpt)

Izvajajo dijaki 3. letnika SVŠGL / Performed by 3rd Year students of PSEGSL: Agata Anžur, Žana Babnik, Neja Drašler, Teja Drobnjak, Kristina Drole, Aksinia Gushchina, Tihe Ivnik, Urška Hočevar, Sara Janašković, Žigan Krajnčan, Olivera Milašinović, Lara Ostan Vejrup, Tamara Unetič, Meta Zgonec
Mentorici / Mentors: Maja Delak, Urška Vohar
Glasba / Music: Luka Prinčič, Octa Push remixed

Približevanje (odlomek iz predstave Pred-premiera'14: Nevidno telo prostora)
Približevanje gibu znotraj poteka skozi asociativni niz označevalcev, ki nevidno telo prostora napravijo vidno s telesi preko teles, ki se gibajo na njegovih mejah: vstop / trio / kanon / house step / solo / vsakdanje / pogled / dvojna pavza / akcija – reakcija / stop / mir / mišica / utrip.
Štiriletni program umetniška gimnazija – plesna smer; modul B: sodobni ples, ki se izvaja na Srednji vzgojiteljski šoli in gimnaziji Ljubljana, je gimnazijski program, ki dijakom omogoča, da nadarjenost za ples razvijajo na temelju strokovno preverjenih in kakovostnih vzgojno-izobraževalnih pristopov s poudarkom na razvijanju posameznikovih lastnosti in darov.

Approaching (excerpt from the performance Pre-premiere ’14: The Invisible Body of Space)
To approach movement from within means working with the associative chain of signifiers that make the invisible body of space visible by way of bodies that move along its boundaries: entering / trio / canon / house step / solo / the everyday / the gaze / double pause / action – reaction / stop / silence / muscle / pulse.
The four-year programme in contemporary dance (modul B) is part of the art grammar school programme held at the Pre-School Education and Grammar School Ljubljana. Based on high quality educational approaches and led by renowned professionals from the field, the programme encourages pupils to develop their talents and skills by reinforcing their individual qualities.


SEAD -Eksperimentalna akademija za ples v Salzburgu / Salzburg Experimental Academy of Dance (AT)
OPEN MIC: ZADUŠITEV // SUFFOCATION

Koreografija / Choreography: Martin Harriague
Izvajalka / Performance: Maayan Reiter
Glasba / Music: Wolfgang Amadeus Mozart - Piano Concerto No. 21 in C major, K. 467 -
II. Andante; Maria Callas - La mamma morta

Odprti mikrofon je dogodek odprtega tipa, kjer lahko člani občinstva nastopajo v živo. Takšni dogodki, popularni predsvem v ZDA, se največkrat osredotočajo na uprizorotvene umetnosti kot so poezija, glasba in komedija. V predstavi Open Mic.Suffocation ženska prevzame mikrofon in odpleše svojo zgodbo.

An open mic is a live show where audience members may perform at the microphone. These events, famous in the United states, are typically focused on performance arts like poetry and the spoken word, music, and comedy. Here, a woman takes the microphone and dances her story.


29. avgust // August 29, 19.00, Gledališče Park // Park Theatre

PREDSTAVE PLESNIH ŠOL IN AKADEMIJ I /
PERFORMANCES OF DANCE SCHOOLS AND ACADEMIES I

Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija, Ljubljana in Konzervatorij Duncan Center, Praga /
PSEGSL, contemporary dance department, Ljubljana and Conservatory Duncan Center, Prague
(SI/CZ)
Na mestu drugje // In Another Place

Koreografija / Choreography: Maja Delak
Glasba / Music: Luka Prinčič
Kostumi / Styling: Lenka Flory
Oblikovanje svetlobe / Light design: Urška Vohar

Ustvarjalci in izvajalci / Created and performed by: Žana Babnik, Anita Bánhegyi, Teja Drobnjak, Sara Janašković, Anamaria Klajnšček, Maja Koražija, Žigan Krajnčan, Nikola Němcová, Mojca Lukan, Lara Ostan Vejrup, Petra Peček, Marika Tobišková, Vít Výsoký, Roman Zotov

Produkcija / Produced by:
Duncan Center, Praga / Prague; direktorica / director: Lenka Flory; producentka: Markéta Kafková
Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana; ravnatelj / director: Alojz Pluško

To je prvi projekt izmenjave dveh sorodnih umetniških srednjih šol iz Prage in Ljubljane. Pet dijakinj in dijakov iz vsake šole je preživelo deset dni projektnega dela najprej v Pragi in nato v Ljubljani. Cilj tega projekta je predvsem ustvariti razmere, v katerih mladi spoznavajo proces nastajanja predstave, v izzivu ustvarjanja srečajo vrstnike in prikažejo rezultate dela v javnosti: tako v svojem okolju v Ljubljani, kot na gostovanju v Pragi. Letos je bila mentorica tega procesa koreografinja in plesalka Maja Delak.

Ko ljudje pridejo, ni glasbe, le tišina.
Kaj še?
Okorna tišina. Številni se upirajo takšni tišini.
Medtem se veliko dogaja.
Vsakogar lahko pripraviš do tega, da govori, če si preprosto tiho in prisluhneš.
Metati, loviti, pripogibati se, drseti, čakati ...
Kaj še?
Nekje ... kot ... na mestu drugje.

This is the first exchange project between two similar schools from Prague and Ljubljana. Five students from each school spent 10 days in Prague and then next 9 days in Ljubljana in order to work together. Aim of this project is mostly to create a situation where students are exposed to process of creation, where they meet their peers in a challenging situation and where, last but not least, they need to present the outcomes to public. This year the mentor of this process was Maja Delak, Slovenian choreographer and performer.

As people arrive, no music, only silence.
What else?
Awkward silence. Many resist such silences.
A lot goes on during them.
You can get anyone to talk if you simply keep quiet and listen.
Throwing, catching, bending, sliding, waiting...
What else?
Elsewhere... as in... another place.

Oddelek za ples in glasbo Univerze Anton Bruckner, IDA Linz /
Department for Dance and Music at the Anton Bruckner University, IDA Linz (AT)
(EA)

Koncept in koreografija / Concept and Choreography: Dolma Jover Agulló.
Izvajalci / Performed by: Judith Bohlen, Bibi Bozhidara, Jerca Roznik, Ursula Graber, Alina Jaggi, Sonsoles Alonso, Sonia Borkowicz, Veronica Cimborova
Glasba / Music: La vida breve (Manuel de Falla), Intermedio de la zarzuela, la boda de Luis Alonso (Gerónimo Giménez), Carmen (Georges Bizet), Malagueña (Isaac Albéniz), Amparito Roca (Jaime Teixido)
Glasbeniki / Musicians: David García, Pablo Guijarro
Oblikovanje luči / Light design: Mundi Gómez Martín
Fotografije in video / Pictures and video: Mihaela Kavdanska
Koprodukcija / Coproduction: Oddelek za ples in glasbo Univerze Anton Bruckner / Anton Bruckner Privatuniversität - Dance and Music Department, Cia.off Verticality-LAB by Rose Breuss.

V tem prikazu gre za delo v nastajanju, ki se poigrava s tremi različnimi temami, in sicer: s špansko plesno tehniko kot orodjem, ki bi lahko pripeljalo do drugačne telesne organizacije v okviru sodobnega konteksta; s prijateljstvom ter s prvim dokumentiranim primerom Alzheimerjeve bolezni kot pripomočkom za umeščanje novih povezav ter odnosov med plesalcem in telesnim gibom.

In this piece, which is a work in progress, we are playing with three different issues: Spanish dance technique as a tool to find other corporal organization inside of the contemporary context; friendship; and the first medical case of Alzheimer's disease as an implement to find the relationship and connection between the dancers and bodily movement.


29. avgust // August 29, 20.30, Gledališče Park // Park Theatre

PREDSTAVE PLESNIH ŠOL IN AKADEMIJ II /
PERFORMANCES OF DANCE SCHOOLS AND ACADEMIES II

Šola za sodobni ples Ane Maletić / School of Contemporary Dance Ana Maletić (HR)
POSVETITEV POMLADI // THE RITE OF SPRING

Projekt Posvetitev pomladi je najnovejši v seriji koprodukcij s hrvaškim Studiem za sodobni ples, za katerega je leta 2004 Posvetitev pomladi koreografiral Matjaž Farič, leta 2013 pa je Branko Banković (plesalec Studia za sodobni ples) takratno koreografijo priredil za šolo Ane Maletić. S projektom je šola zaznamovala stoletnico prve postavitve baleta v Parizu leta 2013, za katerega je glasbo napisal Igor Stravinski.

The Rite of Spring Project is the latest in a series of projects made in collaboration with Studio -Contemporary Dance Company, which made the version of the Rite of Spring by choreographer Matjaž Farič in 2004, which was in 2013 adapted for the school by Branko Banković (dancer within the Studio-Contemporary Dance Company). The project celebrated the centenary of the first performance of Stravinsky’s The Rite of Spring ballet performed in Paris in 1913.

Šola za sodobni ples Ane Maletić je umetniška šola, ki izobražuje na osnovni in srednji stopnji. Šolo je leta 1954 ustanovila bivša Labanova učenka Ana Maletić. Učni načrt šole je zasnovala na svojstveni kombinaciji gibalnih in plesnih principov Rudolfa Labana in zamisli Jacquesa Dalcroza; le-to je metodološko razvijala in prilagajala. Šola ima na področju izobraževanja dolgo tradicijo, njeni učenci pa pomenijo jedro hrvaškega sodobnoplesnega dogajanja, delujejo kot plesalci, koreografi, plesni pedagogi, učitelji odrskega giba na akademijah, rehabilitatorji, publicisti, režiserji, igralci in dramaturgi.

The School of Contemporary Dance Ana Maletić is the primary and secondary art school established in 1954. The school’s founder, Ana Maletić (former Laban student), had based the school’s curriculum on the unique combination of Rudolf Laban’s principles of movement and dance along with the ideas of Jacques Dalcroze, which she had methodically developed and adapted. The school’s tradition is recognized through the work of her former students who represent the core of the Croatian contemporary dance scene and work as dancers, choreographers, dance teachers, lecturers of stage movement in art academies, rehabilitators by movement within verbotonal method, publicists, directors, actors and dramaturges.

SEAD Eksperimentalna akademija za ples v Salzburgu / Salzburg Experimental Academy of Dance: Bodhi Project / Robert Clark (AT/UK)
ista, razlika, spet // same, difference, again

Koreografija / Choreographed by: Robert Clark
Izvajalci / Performed by: BODHI PROJECT z / with Joshua Haines, Kenan Dinkelmann, Luan de Lima da Silva
Glasba / Music: Beginning (Michael Wall), Sun (Michel Wall), Babies Heartbeat (Vidal Bini in / and Robert Clark)
Montaža zvoka / Additional sound editing: Robert Clark
Besedila / Texts by: Izvajalci / Performers in / and Robert Clark
Snemanje zvoka / Sound recording: Freaksound. verein heimischer musikmacher & djs zur förderung elektronischer musikkultur

Predstava “ista, razlika, spet” se poigrava z metaforičnostjo, pri čemer ne poskuša slediti neki narativni liniji, ampak tematske poudarke posreduje z jasno intenco v realnosti danega trenutka. Predstava, katere ustvarjalni proces je temeljil na preizpraševanju ter metodah improvizacije in ponavljanja, želi prestopiti četrto steno in pripeljati gledalca v svoj srž, ki se ukvarja z vprašanjem, kaj pomeni obtičati, ali se je možno spremeniti in kakšne so posledice, če izberemo prvo oziroma drugo.

“same, difference, again” is a work of metaphor, which seeks to communicate its themes through clarity of intention and existing in the reality of each moment rather than in narrative. Distilled through a process of improvisation and repetition and founded on a process of questioning, the work seeks to cross the fourth wall, bringing the audience into the heart of the piece, asking what it is to be stuck, whether it‘s possible to change and what are the consequences of choosing either?

Projekt BODHI je začel delovati leta 2008 na pobudo Susan Quinn kot rezidenčni podiplomski program sodobnega plesa na salzburški Akademiji SEAD. Rezidenčno skupino sestavljajo študenti, ki so končali dodiplomski program oziroma so vsaj v zadnjem letniku programa. Namen projekta je povezati študente s profesionalnim okoljem, v katerega vstopajo, ter jim omogočiti kakovostno ustvarjanje in predstavitev dela. Projekt BODHI podpira mlade profesionalne plesalce in novo koreografijo.

BODHI PROJECT was founded in 2008 by Susan Quinn as a postgraduate contemporary dance company in residence at SEAD in Salzburg, Austria. The company is designed for students who have successfully completed a professional dance program or are in their last year of studies. BODHI PROJECT is conceived to bridge the student and the professional field with its focus on creation and performing. BODHI PROJECT supports young professional dancers and new choreography.

Stacks Image 250

foto/ photo: Leicester Mitchell

Stacks Image 184

foto/ photo: Leicester Mitchell
Stacks Image 324

foto/ photo: Renato Brandjolica

Stacks Image 326

foto/ photo: Renato Brandjolica


Stacks Image 328

foto/ photo: Uri Nevo


Stacks Image 348

foto/ photo: Nada Žgank

Stacks Image 358

foto/ photo: Nada Žgank

Stacks Image 368

foto/ photo: Nada Žgank
Stacks Image 378

foto/ photo: Robert Herbe


Stacks Image 390

foto/ photo: Nada Žgank

Stacks Image 400

foto/ photo: Nada Žgank

Stacks Image 410

foto/ photo: Nada Žgank

Stacks Image 420

foto/ photo: Mihaela Kavdanska

Stacks Image 430

foto/ photo: Mihaela Kavdanska

Stacks Image 440

foto/ photo: Robert Kožić

Stacks Image 450

foto/ photo: Robert Kožić

Stacks Image 460

foto/ photo: Robert Kožić


Stacks Image 470

foto/ photo: SensoReye Production

Stacks Image 480

foto/ photo: SensoReye Production

Stacks Image 490

foto/ photo: SensoReye Production

Ta stran uporablja nujne piškotke za štetje števila obiskovalcev.
This site usess essential cookies to track the number of visitors.