Stacks Image 157

10. Front@ sodobnega plesa/ of contemporary dance,
2. - 5. september/ September 2015, Murska Sobota, Slovenija


ENGLISH LOKACIJEVSTOPNICEO FESTIVALU

SLOVENSKO LOCATIONTICKETSFESTIVAL INFO


SI

DESET LET FESTIVALA FRONT@

Leta 2006 smo v zavodu Flota začeli uresničevati utopično idejo o mednarodnem festivalu sodobnega plesa na severovzhodnem robu države, v bližini treh meja in daleč od velikih kulturnih centrov. Prekmurje in obmejne pokrajine Avstrije, Madžarske in Hrvaške so veliko področje, na katerem je bil sodobni ples v kulturnem dogajanju velika redkost.
Murska Sobota s 13.000 prebivalci se je izkazala kot odlična izbira za umestitev festivala. Ustanovitev festivala Front@ predstavlja začetek pomembnega procesa, ki briše predsodke o sodobnem plesu kot elitistični kulturi. Demokratizacija, decentralizacija, vključenost, dostopnost in druge velike besede iz dokumentov kulturnih politik so se skozi eno najbolj »norih« umetniških smeri prelile v prakso. Ljudje na robu štirih držav so srečali sodobni ples tudi na ulici. Odtlej je mesto Murska Sobota konec poletja pomembno evropsko središče sodobnega plesa.
Iz festivala je kmalu izšla mreža plesnih organizacij iz Avstrije, Madžarske, Hrvaške, Velike Britanije in Slovenije s partnerji po vsej Evropi. Sodelovanje v mreži Beyond Front@, ki jo je že večkrat podprla tudi Evropska unija, je preseglo najbolj utopična pričakovanja iz leta 2006. Festival Front@ je dokazal, da centri kulturnega dogajanja lahko nastanejo tudi na obrobju.
Program letošnje, desete izdaje festivala Front@ vključuje dela umetnikov iz Avstrije, Francije, Madžarske, Hrvaške, Španije in Združenih držav Amerike, hkrati pa predstavlja malo platformo najvidnejših ustvarjalcev slovenskega sodobnega plesa. Festivalski dogodki bodo tudi tokrat potekali na prostem in na neobičajnih prizoriščih – na primer v preddverju in kavarni.
Kot vsako leto bo na festivalu prostor namenjen tudi prihodnosti sodobnega plesa. Poleg mladih plesalcev, izbranih na tekmovanju plesnih miniatur OPUS 1, se bodo predstavile šole in akademije iz Avstrije, Hrvaške in Slovenije.
Letošnja Front@ bo prvič potekala v septembru. Tako smo se odločili, da bi ples lažje približali mlajši publiki – učencem in dijakom šol iz Murske Sobote in Ljutomera. Za marsikaterega mladega gledalca bo to prvi stik s sodobnim plesom.
Hvala vsem, ki nas spremljate. Posebna zahvala pa vsem prostovoljcem in sodelavcem, ki so s svojim trudom pripomogli, da boj za umetniški ples na robu traja že deseto leto. Včasih se zdi, da gre za Front@ z mlini na veter.

Matjaž Farič,
umetniški vodja festivala
EN

TEN YEARS OF FRONT@ FESTIVAL

In 2006, Flota embarked on the realisation of a utopian idea – an international festival of contemporary dance in the north-eastern corner of the country, close to three state borders and away from large centres of culture. Prekmurje, and the border regions of Austria, Hungary and Croatia present a vast area where contemporary dance has been anything but familiar to the local audiences.
As it turned out, Murska Sobota, a town with 13,000 inhabitants, was an excellent choice for a festival venue. The foundation of Front@ Festival marks the beginning of an important process which undermines the prejudice that contemporary dance is an aspect of some elite culture. Democratisation, decentralization, integration, accessibility and other big words from the documents on cultural policies actually became flesh and blood through one of the “craziest” art genres. People living on the periphery of four countries encountered contemporary dance in the street. Ever since 2006, in late summer the town of Murska Sobota transforms into an important European centre of contemporary dance. Furthermore, the festival can be considered responsible for the formation of a network of dance groups from Austria, Hungary, Croatia, the UK and Slovenia, with several other partners across Europe. The participation in the Beyond Front@ network – whose programme has been co-funded by the European Union several times – exceeded the most utopian expectations from 2006. Front@ Festival is solid proof that centres of culture can thrive at the ‘periphery’.
Other than bringing the works of artists from Austria, France, Hungary, Croatia, Spain and the USA,
the programme of this year’s tenth Front@ edition provides a small platform for the most prominent Slovenian artists in the field of contemporary dance. Once again, the festival events will be held outdoors and at most peculiar venues – for instance, in a lobby and a coffee shop.
As usual, the festival will provide an overview of the future of contemporary dance: in addition to young dancers selected at the competition of short dance pieces OPUS 1, there will also be a presentation of dance schools and academies from Austria, Croatia and Slovenia.
This year, Front@ will for the first time be held in September. The reason behind such a decision is to bring dance closer to a young audience – i.e., the pupils and students from Murska Sobota and Ljutomer schools. For several young spectators this will be their first contact with contemporary dance.
Thanks to all our supporters. A special thanks to all volunteers and collaborators whose efforts have kept the struggle for art dance in the periphery going for ten years. Sometimes it feels as if it was Front@ against the windmills.

Matjaž Farič,
Festival’s Artistic Director
Produkcija / Produced by: Zavod Flota, Murska Sobota

Sedež / Head office:
Kopališka 2
SI-9000 Murska Sobota
Slovenija

Produkcijska pisarna / Production Office:
Puhova 14
SI-1000 Ljubljana
SlovenijaVodstvo festivala / Festival’s team
Umetniški vodja / Artistic director: Matjaž Farič
Vodja produkcije / Head of production: Urška Pleše
Izvršna producentka / Executive producer: Ksenija Kaučič
Koordinator / Coordinator: Ivor Knafelj
Prostovoljci / Volunteers: Jasmina Jud, Marko Lenarčič,Maja Halas, Simona Cizar, Staša Bračič, Maria Avramidou, Dragan Vuković
Prevajalka / Translator: Melita Silič
Grafično oblikovanje / Graphic design: Andreja Jež, Boris Balant

Tehnična izvedba / Technical team
Tehnični direktor / Technical director: Igor Remeta
Asistenti tehnike / Assistant technicians: Borut BučinelKoproducenti / Co-production
Zavod Flota, Ljubljana / Flota Institute, Ljubljana
Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota / Murska Sobota Institute for Culture, Tourism, and Sport,
Mladinski in informativni klub Murska Sobota / MIKK Youth Information Cultural Club, Murska Sobota

Partner
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti / Public Fund of the Republic of Slovenia for Cultural Activities ,
Plesni Teater Ljubljana / Ljubljana Dance TheatreFestivalska pisarna in srečevališče / Festival’s office and meeting point:
MiKK
Trubarjev drevored 4
SI-9000 Murska Sobota
Slovenija
T: +386 (2) 534 98 90 / F: +386 (2) 534 98 92Festival Front@ je del dejavnosti mednarodne mreže Beyond Front@/ Front@ Festival is part of the international Beyond Front@ network.Podpora / Support: Festival Front@ sodobnega plesa 2015 so omogočili in podprli: Ministrstvo za kulturo RS, Mestna občina Murska Sobota, Avstrijski kulturni forum, Francoski inštitut v Sloveniji

Pokrovitelji / Sponsors: SGP Pomgrad, Diši po Prekmurju, Radenska d. d, Vina Talaber

Medijski pokrovitelji / Media sponsors: Val 202, Radio Murski Val, Radio Si, Parada plesa, Si Gledal, VestnikPosebna zahvala / Special thanks: Brigita Perhavec, Duša Škof, Ksenija Kaučič, Andreja Jež, Boris Balant, Ivor Knafelj, Janez Žlebič, Mateja Šavel Kos, Goran Miloševič, Igor Banič, Suzana Tivadar, Tatjana Cesnik, Anita Borovič, Boštjan Lačen, Antonija Berden, Jerneja Jevševar, Jasmina Jud, Maja Halas, Dragan Vukovič, Marko Lenarčič, Simona Cizar, Maria Avramidou, Staša Bračič, Mathias Rambaud, Marjeta Malus, Aleša Kovač

Ta stran uporablja nujne piškotke za štetje števila obiskovalcev.
This site usess essential cookies to track the number of visitors.