%banner_alternate_text%
Stacks Image 2443
Stacks Image 7452
Stacks Image 7455
Stacks Image 8114
Stacks Image 8117
3. september

11.00, Slovenska (plesna) ulica / Slovenska (Dance) street,
Žigan Krajnčan & Gašper Kunšek (SI): Ejlijen Ekspres / Alien Express
3. september

11.00, Slovenska (plesna) ulica,
Žigan Krajnčan & Gašper Kunšek (SI): Ejlijen Ekspres

Eksp(... ...)
...lozija ...pozicije,
...resija
in
...editiven ...eriment,
...anzija,
...anzija.

Avtorja in izvajalca: Žigan Krajnčan & Gašper Kunšek
Fotografija: Sunčan Stone
Produkcija: Flota, Ljubljana
Koprodukcija: Plesni Teater Ljubljana
S podporo: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo

3 September

11.00, Slovenska (Dance) street,
Žigan Krajnčan & Gašper Kunšek (SI): Alien Express


Exp(... ...)
...lode ...ected,
...ress o.
and,
...erience ...eriment,
...anding,
...anding.

Authors and performers: Žigan Krajnčan & Gašper Kunšek
Photography: Sunčan Stone
Production: Flota, Ljubljana
Coproduction: Plesni Teater Ljubljana / Dance Theatre Ljubljana
Supported by: The City of Ljubljana, Department for Culture

© FLOTA 2016