%banner_alternate_text%
Stacks Image 2443
Stacks Image 7413
Stacks Image 7416
Stacks Image 7979
Stacks Image 7982
2. september
9.30, Gledališče Park / Park Theatre
Plesni teater Ljubljana, AEIOU, VRUM (SI/FI/HR ): Kric Krac, to sem jaz / Doodledee, It’s Me!
2. september

9.30, Gledališče Park
Plesni teater Ljubljana, AEIOU, VRUM (SI/FI/HR ): Kric Krac, to sem jaz


Krickrac, to sem jaz! je igriva in poetična, vizualno plesno- gledališka predstava za najmlajše. Je študija o tem,
kako majhni otroci dojemajo sebe na različnih stopnjah razvoja. Z odraščanjem se vse bolj zavedajo svojega telesa. Bistveno je, da jih podpiramo pri razvoju zdrave telesne samopodobe. Predstava vizualno temelji na risbah, na katerih so otroci risali sami sebe v prvih šestih letih življenja. Gre za zgodbo o samospoznavanju: Sem. Zmorem. Za odo telesu – za navdih in občudovanje.

Avtorstvo in koncept: Katja Kähkönen, Mateja Ocepek, Katja Povše, Sanja Tropp Frühwald
Režija in koreografija: Katja Kähkönen, Sanja Tropp Frühwald
Soustvarjalki in izvajalki: Barbara Kanc, Tina Valentan
Scenografija in kostumografija: Mateja Ocepek, Katja Povše, Katja Kähkönen
Avtorica glasbe, vokal in tolkala: Zvezdana Novaković
Sodelujoči glasbeniki: Suzana Menoni (flavta), Nina Rogina (bariton saksofon)
Tonska tehnika: Mario Marolt & Andrej Hrvatin
Izdelava scene in kostumov: Mateja Ocepek, Katja Povše, Katja Kähkönen, Iztok Hrga, Danilo Pečar, Miha Zupan
Oblikovanje luči: Janko Oven
Fotografija, video: Matej Povše
Producentki: Katja Somrak, Katja Kähkönen
Koprodukcija: Plesni Teater Ljubljana, AEIOU, VRUM
Program Plesnega Teatra Ljubljana sofinancirata Ministrstvo za kulturo RS in Mestna občina Ljubljana, oddelek za kulturo.
2 September

9.30, Park Theatre
Dance Theatre Ljubljana, AEIOU, VRUM (SI/FI/HR ):Doodledee, It’s Me!


Doodledee, it’s me! is a playful and poetic visual dance- theatre performance for the little ones. It is a study of how young children perceive themselves at different stages of their development. They grow and become more conscious of their bodies. It is essential to support the growth of healthy body self-esteem. The performance
is visually based on children’s drawings of themselves during the first six years of their lives. The performance is a story of self-discovery: I am. I can. It is an ode to the body – inspiring and admiring.

Authorship and concept: Katja Kähkönen, Mateja Ocepek, Katja Povše, Sanja Tropp Frühwald
Direction and choreography: Katja Kähkönen, Sanja Tropp Frühwald
Co-created and performed: Barbara Kanc, Tina Valentan
Set and costume design: Mateja Ocepek, Katja Povše, Katja Kähkönen
Music, vocal and percussions: Zvezdana Novaković
Musicians: Suzana Menoni (flute), Nina Rogina (baritone saxophone)
Sound technicians: Mario Marolt & Andrej Hrvatin
Set and costume make: Mateja Ocepek, Katja Povše, Katja Kähkönen, Iztok Hrga, Danilo Pečar, Miha Zupan
Lighting design: Janko Oven
Photography, video: Matej Povše
Producers: Katja Somrak, Katja Kähkönen
Coproduction: Dance Theatre Ljubljana, AEIOU, VRUM
The programme of Dance Theatre Ljubljana is subsidized by the Ministry of Culture RS and The City of Ljubljana, Department for Culture.

© FLOTA 2016