%banner_alternate_text%
Stacks Image 2443
Stacks Image 7333
Stacks Image 7335
Stacks Image 8069
Stacks Image 8072
Sreda, 29. avgust / Wednesday 29 August

20.00 Gledališče Park / Park Theatre
Guy Nader, Maria Campos: SET SETOV /
SET OF SETS (ES)

21.00 Preddverje Gledališča Park / Park Theatre lobby
Pogovor z ustvarjalci / Artist talk: Lia Ujčič, Guy Nader, Maria Campos
Sreda, 29. avgust

20.00 Gledališče Park
Guy Nader, Maria Campos: SET SETOV (ES)

Ideja / koncept: GN|MC Guy Nader, Maria Campos
Režija: Guy Nader
Ustvarjalci in izvajalci: Maria Campos, Guy Nader, Roser Tutusaus, Lisard Tranis, Clementine Telesfort, Csaba Varga, Tom Weksler
Glasba: Miguel Marín
Oblikovanje luči: Yaron Abulafia
Tehnično vodstvo: Albert Glas
Kostumi: Anna Ribera
Umetniško svetovanje: Alexis Eupierre
Asistentka pri vajah: Tanja Skok
Produkcija: Raqscene, Elclimamola
Koprodukcija: Mercat de les Flors, Festival Sismògraf, Julidans Festival
Podpora: Graner, La Caldera, Les Brigittines – Centre d'Art contemporain du Mouvement de la Ville de Bruxelles
S sodelovanjem:
Departament de Cultura – Generalitat de Catalunya, Ministerio de Cultura / INAEM

GN|MC še naprej raziskujeta pojem časa kot temeljni koncept. S preučevanjem ideje neskončnosti kot nenehne zanke in s stalnim zanimanjem za radost ponavljanja poskuša to delo pritegniti našo pozornost k percepciji časa, spominu in preživetim izkušnjam, vrsti neskončnih priložnosti za primerjavo časa in prostora.
Novo delo skupine generira ponavljanje in ritem v gibanju teles, ki se nenehno upirajo težnosti kot metaforo za ponavljajočo se naravo same eksistence in ideje vztrajnosti. Set setov je potovanje, ki temelji na sodelovanju, natančnosti in otrplosti, kar vse skupaj ustvarja neskončen labirint teles v akciji.

21.00 Preddverje Gledališča Park
Pogovor z ustvarjalci
Lia Ujčič, Guy Nader, Maria Campos

Wednesday 29 August

20.00 Park Theatre
Guy Nader, Maria Campos: SET OF SETS (ES)

Idea / concept: GN|MC Guy Nader, Maria Campos
Direction: Guy Nader
Creation and performance: Maria Campos, Guy Nader, Roser Tutusaus, Lisard Tranis, Clementine Telesfort, Csaba Varga, Tom Weksler
Music: Miguel Marín
Light design: Yaron Abulafia
Technical direction: Albert Glas
Costume: Anna Ribera
Artistic advice: Alexis Eupierre
Rehearsal assistance: Tanja Skok
Production: Raqscene, Elclimamola
Co-production: Mercat de les Flors, Festival Sismògraf, Julidans Festival
Support: Graner, La Caldera, Les Brigittines – Centre d'Art contemporain du Mouvement de la Ville de Bruxelles
With collaboration: Departament de Cultura – Generalitat de Catalunya, Ministerio de Cultura / INAEM

GN|MC continue to explore the notion of time as a fundamental concept. Digging in the idea of infinity as a ceaseless loop and with a constant interest in the joy of repetition, this new work aims to draw our attention to the perception of time, memory and lived experiences, a series of infinite opportunities for time and space to be compared.
The company’s new work generates repetition and rhythm in the movement of bodies that continually defy gravity as a metaphor for the repetitive nature of existence itself and the idea of persistence. Set of Sets is a journey based on cooperation, precision and rigor creating an endless maze of bodies in action.


21.00 Park Theatre lobby
Artist talk
Lia Ujčič, Guy Nader, Maria Campos© FLOTA 2018