Murska Sobota, Slovenija

1. - 3. september/ September 1 - 3 2022


1. september, 20.00, Gledališče Park /
September 1, 8 pm, Park Theatre

Vstopnina /
Admission: 10 €

NAREJENO IZ PROSTORA /
MADE OF SPACE

Plesna predstava /
Dance performance

Narejeno iz prostora s kopičenjem, spreminjanjem in ponavljanjem poti in smeri raziskuje strogo prostorsko kompozicijo, ki tvori neprekinjen in neskončen prostor. Skupina nastopajočih je kot partitura nenehnega zaporedja poti, nenehnega ponavljanja, nenehnega spreminjanja in geometrijske zasedenosti prostora, ki jih, skupaj z glasbenikoma, prevzameta in združita, energija in dinamika. Je mreža, v kateri si neprekinjeno delijo os po poteh, ki služijo kot osnova za neskončno število variacij, ki sledijo nenehnemu izzivu težnosti, a se mu tudi predajajo. Prostor kot ustvarjalno polje, vezivno tkivo, tkano kot vizualno pričevanje žive in doživete pokrajine. Poetika prostora, ki ustavi tok časa. Val čistega plesa in čistega zvoka, vrtinec vitalne energije.

Through accumulation, variation, and repetition of trajectories and paths, Made of Space explores a rigorous spatial composition, forming a continuous and infinite space. As a score of incessant succession of routes, of sustained repetition, of continuous variation, and the geometric occupation of space, a group of performers, together with the musicians, are carried away by the energy and dynamism that unites them. A network in which they share the axis continuously through paths that serve as the basis for an infinite number of variations, pursuing the constant challenge of gravity yet surrendering to it.
Space as a generating field, a connective tissue woven as a visual testimony of the lived and experienced landscape. A poetics of space that stops the flow of time. A wave of pure dance and pure sound, a vortex of vital energy.

Ideja, koncept /
Idea, concept: GN|MC Guy Nader, Maria Campos
Režija /
Direction: Guy Nader
Sorežija /
Co-direction: Maria Campos
Glasbena kompozicija /
Music composition: Miguel Marín
Glasba v živo /
Live music: Miguel Marín, Daniel Munarriz
Kreacija, nastop /
Creation, performance: Maria Campos, Alex de Vries, Noé Ferey, Patricia Hastewell, Anamaria Klajnšek, Héctor Plaza, Maxime Smeets
Lučno oblikovanje /
Lighting design: Conchita Pons
Tehnično vodstvo /
Technical direction: Albert Glas
Scenografija /
Stage design: GN|MC
Kostumi /
Costumes: Gabriela Lotaif
Umetniško svetovanje /
Artistic advice: Alexis Eupierre
Asistenca režije /
Assistant direction: Claudia SolWat
Izvršna produkcija /
Executive production: Clàudia Saez/La Destil·leria, Raqscene
Zahvala /
Acknowledgments: Michael Yazbek
Soprodukcija /
Co-production: Mercat de les Flors (Cèl·lula project), Grec 2021 Festival de Barcelona
Podpora / Suppored by: BS Fundació, Departament de Cultura - Generalitat de Catalunya | Collaboration Graner-creation centre, CondeDuque Centro de Cultura Contemporánea
Po predstavi pogovor z ustvarjalci v preddverju Gledališča Park. /
Performance followed by the artist talk in the Park Theatre’s lobby.
Stacks Image 5
Stacks Image 17

Ta stran uporablja nujne piškotke za štetje števila obiskovalcev.
This site usess essential cookies to track the number of visitors.