Murska Sobota, Slovenija

1. - 3. september/ September 1 - 3 2022


3. september ob 21:00, Gledališče Park /
September 3, 9 pm, Park Theatre

Vstopnina / Admission: 5 €

FUZIJSKI REAKTOR/
FUSION REACTOR (SI)

plesno-glasbeni concert /
dance-music concert

Nastanku plesnega koncerta Fusion Reactor je botrovalo razmišljanje o celostni umetnini, ki jo Žigan s sodelavci ustvarja v ravnovesju med spektaklom in improvizacijo, med jazzom in klasično glasbo, med raggaejem in hip-hopom, med sodobnim plesom in freestylo”, med petjem in plesom, med posameznikom in ekipo. V plesnem koncertu se združujejo različni načini predstavljanja, od koncerta pa vse do performansa in plesne predstave.
Žigan črpa navdih iz sodelovanja z izjemnimi posamezniki, vrhunskimi soustvarjalci ter verjame, da je tako sodelovanje predpogoj za razvoj posameznika, ki lahko z rastjo spreminja sebe in posledično tudi svet.
Kot napoveduje že naslov, gre za projekt združevanja izrazov in slogov pod vodstvom Žigana Krajnčana, v katerem z lastno avtorsko glasbo in plesom s skupino ustvarjalcev potuje med številnimi žanri, kot so funk, hip-hop, reggae, jazz in klasika. Fusion Reactor simbolizira spoj in kreativno reakcijo ljudi in idej na odru, je večžanrski plesni koncert, ki majhno količino mase pretvarja v veliko količino energije.

The Fusion Reactor dance concert was motivated by a reflection on the holistic artwork that Žigan and his collaborators create in an equilibrium between spectacle and improvisation, jazz and classical music, reggae and hip-hop, contemporary dance and freestyle, singing and dancing, the individual and the team. The dance concert is a combination of a concert, performance, and dance performance.
Žigan draws his inspiration from collaborating with exceptional individuals, each top in their field, and believes that such collaboration is key to growth, allowing individuals to change and, consequently, change the world.
As the title suggests, it is a fusion of expressions and styles led by Žigan Krajnčan that, with its music and dance, travels through many genres, such as funk, hip-hop, and reggae, jazz, and classical. He is joined by a group of musicians and dancers. Fusion Reactor symbolises coalescence and the creative reaction of people and ideas on stage. It is a multi-genre dance concert converting a small amount of mass into a large amount of energy.  


Vokal, ples, glasba, koreografija, režija /
Vocal, dance, music, choreography, director: Žigan Krajnčan
Glasbeniki /
Musicians:
Marko Črnčec (klaviature, bobni, tolkala /
keyboards, drums, percussion)
Miha Koren (bas/
bass)
Kristijan Krajnčan (bobni, violončelo /
drums, cello)
Gostja /
Guest: Sahareya (rap&dance)
Koreografija /
Choreography: Kristyna Šajtošová
Plesalci /
Dancers: Anamarija Klajnšček, Alja Sedonja, Bor Prokofjev, Ian Hotko, Andraž Prokofjev, Kristyna Šajtošová
Spremljevalni vokali /
Back vocals: Patricija Škof, Klara Klasinc
Dramaturgija /
Dramaturgy: Matic Starina 
Lučno oblikovanje /
Lighting design: Borut Bučinel
Oblikovanje zvoka /
Sound design: Jure Vlahovič

Produkcija /
Production: Flota, zavod, Murska Sobota
Soprodukcija /
Co-production: Kino Šiška, Flota Ljubljana
Založba /
Label: Nika Records

S podporo Ministrstva za kulturo Republike Slovenije /
Supported by Ministry of Culture of the Republic of Slovenia

Po predstavi pogovor z ustvarjalci v preddverju Gledališča Park. /
Performance followed by the artist talk in the Park Theatre's lobby.
Stacks Image 5

Ta stran uporablja nujne piškotke za štetje števila obiskovalcev.
This site usess essential cookies to track the number of visitors.