Murska Sobota, Slovenija

1. - 3. september/ September 1 - 3 2022


1. september , 22.00, grajsko dvorišče – MiKK/
September 1, 10 pm, castle yard – MiKK

Vstopnina /
Admission: 3 €
Prost vstop z vstopnicami za predstavo Narejeno Iz prostora /
Free admission with tickets for the performance Made of Space.

V sodelovanju z /
In collaboration with: NINDRI INDRI

KLEEMAR (SI)

DJ set

kleemar je bil idejni vodja in soustanovitelj glasbenih skupin kleemar in Manul. Od samega začetka je sodeloval pri založbi God Bless This Mess, med drugim tudi kot grafični oblikovalec. Med letoma 2008 in 2013 je soustvarjal v slovensko-hrvaški zasedbi Lollobrigida, s katero je izdal album Pilula in nastopil na številnih slovenskih in evropskih odrih (petkrat tudi na festivalu EXIT, enem večjih evropskih festivalov,). Eno vidnejših priznanj, ki potrjuje kakovost njegovega dela s skupino Lollobrigida, je nagrada MTV Adria Music Award za najboljšo regionalno glasbeno skupino. Tokrat nas bo navdušil s plesnim DJ setom.

kleemar was the mastermind and co-founder of the music groups kleemar and Manul. From the beginning, he has worked with God Bless This Mess label, including as a graphic designer. Between 2008 and 2013, he was with the Slovene-Croatian band Lollobrigida which released the album Pilula. He performed on several Slovenian and European stages (including five times at EXIT, one of Europe's major festivals). One of the prominent awards that attest to the quality of his work with Lollobrigida was the MTV Adria Music Award for the best regional music group. This time he will spoil us with a dance DJ set. 


2. september ob 22.00, grajsko dvorišče – MiKK /
September 2, 10 pm, castle yard – MiKK

Vstopnina /
Admission: 5 €
Prost vstop z vstopnicami s predstav Modro črnilo ali Kje je zlato jajce?/
Free admission with tickets for the performances Blue Ink or Where Is The Golden Egg?

V sodelovanju z /
In collaboration with: NINDRI INDRI

MOVEKNOWLEDGEMENT (SI)

Koncert /
Concert

Diskografija zasedbe Moveknowledgement, ki je konec 90. let nastala v Novem Mestu, je en sam niz vznemirljivih žanrskih permutacij in zvočnih eksperimentov. Z albumi Listen to Nebukadnezar (2007), Pumpdown!!! (2011) in See (2014) so si fantje zagotovili široko bazo fenov iz različnih vetrov, polnili klube doma in v tujini ter se metaforično povzpeli na vrh domače glasbene scene. Pred približno petimi leti so nenadoma poniknili in se kmalu zatem razšli z dotedanjim vokalistom (Miha Blažič aka N’toko). Od takrat je zasedba Moveknowledgement, ki jo sestavljajo Dejan Slak (bas kitara), David Cvelbar (bobni), Uroš Weinberger (avtor skladb in besedil, kitara, vokal) in Miha Šajina (avtor skladb, producent, oblikovanje zvoka v produkciji in postprodukciji, klaviature, vokal), ubrala nove žanrske smernice, predrugačila vlogo vokalov v svoji glasbi in nadgradila zvočno podobo.

The discography of Moveknowledgement, a band formed in Novo Mesto in the late 1990s, is a series of exciting genre permutations and sound experiments. With the albums Listen to Nebukadnezar (2007), Pumpdown!!! (2011) and See (2014), the guys have secured a broad fan base, filled clubs at home and abroad, and metaphorically ascended to the top of the domestic music scene. About five years ago, they suddenly disappeared and soon after parted ways with their vocalist (Miha Blažič, aka N'toko). Ever since, Moveknowledgement, composed of Dejan Slak (bass guitar), David Cvelbar (drums), Uroš Weinberger (songwriter and lyricist, guitar, vocals), and Miha Šajina (songwriter, producer, production and post-production sound design, keyboards, vocals), has taken new genre directions, reinterpreted the role of the vocals in their music, and advanced their sound image. 


ČUNFA (SI)

DJ set

Je eden naših najvidnejših in najdejavnejših producentov oziroma beatmakerjev na presečišču elektronske glasbe in hip hopa, ki z vsako novo ploščo in nastopom potrdi, da budno spremlja aktualne svetovne smernice. Kljub rosnim letom gre za umetnika, ki je že ustvaril zavidanja vreden skupek glasbe. .čunfa izhaja iz izredno bogatega šopka producentov s slovenske obale, vplive starejših kolegov, kot so Whynnel, FLO, Žiga Murko in Blaž, pa je moč slišati tudi v njegovem glasbenem katalogu. Leta 2015 je izdal prvo malo ploščo Analog Mind, leto kasneje pa že dolgometražni prvenec Obsolete pri Beton Rec. Sledilo je obdobje rednih izdaj pri založbah rx:tx, Svnset Waves, lastni Trite Sound in v samozaložbi. Zadnji EP Dream Fair zaznamujejo predvsem zasanjane melodije in ritmi mehkega housa. Poleg tega z Erosom Brajkom vodi jutranjo oddajo Dormiotti na neodvisnem obalnem radiu, pofočkal pa se je tudi na Boiler Roomu in NTS radiu.

.čunfa is one of Slovene most prominent and active producers and beatmakers at the intersection of electronic music and hip hop. His every new album or performance is a prrof that he keeps a close eye on current global trends. Despite his young age, he is an artist who has already created an enviable body of music. .čunfa comes from an exquisite group of producers from the Slovene coast, and the influences of older colleagues such as Whynnel, FLO, Žiga Murko and Blaž can also be sensed in his music. In 2015, he released his first EP Analog Mind, and a year later his first full-length album 'Obsolete' at Beton Rec. They were followed by a period of regular releases on labels such as rx:tx, Svnset Waves, his label Trite Sound as well as self-released. His latest EP Dream Fair is a mix of dreamy melodies and soft house rhythms. He co-hosts the morning show Dormiotti with Eros Brajko on independent coastal radio and has appeared on Boiler Room and NTS radio.


3. september ob 22.00, grajsko dvorišče – MiKK /
September 3, 10 pm, castle yard – MiKK

Vstopnina /
Admission: 3 €
Prost vstop z vstopnicami s predstave Fusion Reactor /
Free admission with tickets for the performance Fusion Reactor

V sodelovanju z /
In collaboration with: NINDRI INDRI

Anásta (SI)

DJ set

Anastazija Pirnat, znana z umetniškim imenom anásta, je vizualna umetnica in DJ-ka iz Slovenj Gradca. Ustvarja predvsem v polju slikarstva, od leta 2021 pa je tudi članica ljubljanskega kvir DJ kolektiva Ustanova. Slišali smo jo že v ljubljanskih klubih Monokel in Channel Zero ter v Pritličju, Cukrakrni in v oddaji DJ Afterparty na Radiu Študent. Žanrsko se ne opredeljuje, saj jo zanima prav raziskovanje različnih zvrsti in podzvrsti elektronske glasbe ter možnost njihovega spajanja.

Anastazija Pirnat, known by her artistic name anásta, is a visual artist and DJ from Slovenj Gradec. Her work primarily revolves around painting. She has been a member of the Ljubljana-based queer DJ collective Ustanova since 2021. Anásta performed in Monokel and Channel Zero, Pritličje, Cukrarna and the DJ Afterparty show on Radio Študent. She is not defined by genre, as she is interested in exploring different genres and subgenres of electronic music and their fusion.


balana (SI)

DJ set

balana je kvir feministična DJ-ka iz Ljubljane. Do glasbe je najprej pristopala kot plesalka, in to formalno –
končala je namreč program sodobnega plesa na KGBL, in neformalno – kot strastna žurerka. Ta pogled poskuša zdaj aplicirati na svoje glasbene nastope, tako da je skupinska izkušnja telesa na plesišču vodilo za ritem. Žanrsko je široka, giblje se od funk carioca, r’n’b-ja in ballrooma, pa do techna, hyper popa ter hard druma. V preteklosti ste jo lahko ujeli na Grounded Festivalu, pred in v Monoklu, z Nimaš Izbire v Gali Hali, v Cukrarni ter na paradah ponosa v Gorici in na Koroškem. Bila je rezidentka DJ seanse 2021/22 na Radiu Šudent in je del kvirovskega DJ kolektiva.

balana is a queer feminist DJ from Ljubljana. She first approached music as a dancer, formally – as a graduate of contemporary dance at KGBL, and informally – as a passionate partier. She now tries to apply this view to her musical performances so that the collective experience of the body on the dance floor is a guide for the rhythm. Genre-wise, she goes from funk carioca, r'n'b, and ballroom, to techno, hyper pop, and hard drum. One could meet her at the Grounded Festival, outside and inside Monokel, with Nimaš Izbire in Gala Hala, at Cukrarna, and the Pride parades in Gorizia and Carinthia. She was a resident at the 2021/22 DJ Session at Radio Šudent and is part of the queer DJ collective.
Stacks Image 5
Stacks Image 16

Ta stran uporablja nujne piškotke za štetje števila obiskovalcev.
This site usess essential cookies to track the number of visitors.